výroba, montáž, prodej, servis zdvihacích zařízení, hydraulické plošiny pro imobilní, invalidní, nepohyblivé, tělesně hendikepované a postižené osoby, zdvihací plošiny vertikální i šikmé pro dopravu osob

Naše společnost úspěšně funguje na českém trhu již od roku 1993. Od roku 2010 společně se strategickým partnerem – Garaventa Lift. Hlavními třemi okruhy činnosti společnosti je výroba, montáž a následný servis zdvihacích zařízení pro osoby s omezenou pohyblivostí, osoby imobilní či jinak tělesně hendikepované. Zároveň také poskytujeme konzultace nezbytné k individuálnímu řešení každého projektu (nezávislé expertizy, kde nemusí dojít k realizaci firmou). Základní filozofií naší společnosti je umožnit těmto osobám bezbariérový přístup jak do rodinných a obytných domů, tak do veřejně přístupných budov. Hlavní cíle, které jsme si vytyčili v souvislosti s naší filozofií, je především účelné a jednoduché řešení vycházející vstříc požadavkům našich zákazníků. Zajišťujeme komplexní služby v oblasti projektování, výroby a následného záručního i pozáručního servisu dodávaných zdvihacích zařízení. Naši projektanti Vám navrhnou přijatelná technická řešení umožňující překonání architektonických bariér s minimálními nároky na stavební úpravy budov. Dlouholeté zkušenosti na českém trhu nám pomohly poznat a pochopit potřeby našich zákazníků, poskytnout jim profesionální přístup a kvalitu při řešení jejich specifických požadavků. Díky mnoha kontaktům se zahraničními společnostmi máme možnost sledovat trendy a vývoj v této výtahářské oblasti, a nezůstávat tak pozadu v oblasti nejen kreativního řešení, ale i nezbytného technického zázemí.

Webové stránky společnosti: www.zdvihservis.cz

ZDVIHSERVIS s.r.o.

ZDVIHSERVIS s.r.o. – výroba, montáž, prodej, servis zdvihacích zařízení, hydraulické plošiny pro imobilní, invalidní, nepohyblivé, tělesně hendikepované a postižené osoby, zdvihací plošiny vertikální i šikmé pro dopravu osob

 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.