průmyslová čerpadla s dělenou spirální skříní pro vysoká průtočná množství, oběhová a cirkulační čerpadla s vysokoúčinným motorem a plynulou regulací otáček, vysokotlaká průmyslová nerezová čerpadla s úsporným elektronickým motorem a regulací otáček

Jeden z největších výrobců čerpadel na světě Vám nabízí čerpadla a systémy do průmyslových aplikací, budov a municipálních systémů. V sortimentu „Industry" vyrábí firma WILO čerpadla pro uzavřené chladící i topné systémy, dopravu médií , odkalování atd. Čerpat lze čistou i znečištěnou vodu, chladící směsi nebo produkty používané v lehkém chemickém a potravinářském průmyslu.
Důraz je kladen na špičkovou technologii, nízkou energetickou náročnost a dlouhou životnost.
průmyslová čerpadla s dělenou spirální skříní pro vysoká průtočná množství, oběhová a cirkulační čerpadla s vysokoúčinným motorem a plynulou regulací otáček, vysokotlaká průmyslová nerezová čerpadla s úsporným elektronickým motorem a regulací otáček

Webové stránky společnosti: www.wilo.cz

WILO CS, s.r.o.

Jeden z největších výrobců čerpadel na světě Vám nabízí čerpadla a systémy do průmyslových aplikací, budov a municipálních systémů. V sortimentu „Industry" vyrábí firma WILO čerpadla pro uzavřené chladící i topné systémy, dopravu médií , odkalování atd. Čerpat lze čistou i znečištěnou vodu, chladící směsi nebo produkty používané v lehkém chemickém a potravinářském průmyslu.
Důraz je kladen na špičkovou technologii, nízkou energetickou náročnost a dlouhou životnost.
průmyslové čerpadlo, průmyslová čerpadla, oběhová čerpadla, kalová čerpadla pro průmysl s keramickým nástřikem, vysokotlaká čerpadla, automatické tlakové stanice, cirkulační čerpadla, přečerpávače kalů a splašků, nejlepší normovaná čerpadla,průmyslová bloková čerpadla, kalová čerpadla

 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.