čerpadla pro technická zařízení budov, čerpadla pro komunální sféru, čerpadla pro průmysl, čerpadla oběhová, čerpadla cirkulační, čerpadla k posilování tlaku, čerpadla kalová, míchadla, oběhová čerpadla s vysokou účinností , průmyslová vysokotlaká čerpadl

Nabídka výrobků Wilo do průmyslových aplikací zahrnuje oběhová čerpadla do chladících i topných uzavřených systémů, vysokotlaká čerpadla odstředivá pro dodávku tlakové vody, profesionální kalová čerpadla k odčerpávání průmyslově znečištěných vod nebo například vodárenská čerpadla s horizontálně dělenou skříní pro dodávku vysokého množství vody. Všechny výrobky jsou na nejvyšší technické úrovni. Využívají nejmodernější materiály a technická řešení. Běžná jsou kalová čerpadla s keramickým nástřikem, vysokotlaká čerpadla s plynulou regulací nebo oběhová čerpadla s vysokou účinností a ECM motorem.
Čerpadla jsou používána nejen jako komponent složitějších výrobků (OEM/IEM) a dodávána ve velkých sériích dle specifikace výrobců, ale i jako součást výrobní technologie využívané právě pro výrobu (chladící systémy, technologie čištění protipovodňová opatření atd.). Samozřejmostí je poskytování poradenství při navrhování vhodných typů, poskytnutí energetických auditů , nabídka průběžného sledování stavu čerpadla nebo vlastní servis.
Více informací naleznete na: www.wilo.cz
V případě zájmu kontaktujte: Petr Vacek , petr.vacek@wilo.cz, tel.: 00420 603519 143
čerpadla pro technická zařízení budov, čerpadla pro komunální sféru, čerpadla pro průmysl, čerpadla oběhová, čerpadla cirkulační, čerpadla k posilování tlaku, čerpadla kalová, míchadla, oběhová čerpadla s vysokou účinností , průmyslová vysokotlaká čerpadla, oběhová čerpadla

Webové stránky společnosti: www.wilo.cz

WILO CS, s.r.o.

Jeden z největších výrobců čerpadel na světě Vám nabízí čerpadla a systémy do průmyslových aplikací, budov a municipálních systémů. V sortimentu „Industry" vyrábí firma WILO čerpadla pro uzavřené chladící i topné systémy, dopravu médií , odkalování atd. Čerpat lze čistou i znečištěnou vodu, chladící směsi nebo produkty používané v lehkém chemickém a potravinářském průmyslu.
Důraz je kladen na špičkovou technologii, nízkou energetickou náročnost a dlouhou životnost.
průmyslové čerpadlo, průmyslová čerpadla, oběhová čerpadla, kalová čerpadla pro průmysl s keramickým nástřikem, vysokotlaká čerpadla, automatické tlakové stanice, cirkulační čerpadla, přečerpávače kalů a splašků, nejlepší normovaná čerpadla,průmyslová bloková čerpadla, kalová čerpadla

 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.