střešní systém Repoma, systém pro balkony a terasy Vulkem® Quick, těsnění mostů a pojížděných střech systémem Matacryl®, sanace, oprava izolace proti vodě z monolitického betonu i vlhkého zdiva, vlákna do betonu, utěsnění bazénů a nádrží, litá izo

Společnost TECONS spol. s r.o. dodává ucelená systémová řešení poskytující ochranu staveb proti vodě a vlhkosti. Systémy jsou vhodné zejména pro:
- hydroizolace spodní stavby proti tlakové vodě v pozitivním i negativním směru působení, pomocí hydroizolační stěrky (např. Plastivo 180), hydroizolační malty BiMortar, a dalších systémových doplňků,
- utěsnění bazénů a nádrží vč. finálních nátěrů,
- vysoce pružná stěrková izolace balkónů (např. systém Plastivo 180),
- litá izolace teras a střech (systém Aquascud),
- odvlhčení staveb pomocí chemické injektáže, sanačních omítek (Calibro P.E. či NHL) a prodyšných štuků a nátěrů.
PLASTIVO 180 je pružná hydroizolační stěrka na bázi polymer/cementu. Má univerzální využití, zejména pro těsnění suterénních prostor a sklepů (zvenku i zevnitř), bazénů, jímek a nádrží, balkónů, koupelen a kuchyňských koutů. Spolehlivě utěsní pozitivní i negativní hydrostatický tlak vody, rychle vyzrává i při nízkých teplotách, umožňuje aplikaci na zavlhlý podklad (< 8%), má vysokou schopnost přemostění trhlin, je skvěle zpracovatelná, a má i mnoho dalších výhod.
BI MORTAR je hydroizolační malta vyztužená vlákny pro silnovrstvé aplikace. Těsnící malta je vhodná k vytvoření vodotěsné vrstvy i v podmínkách negativního hydrostatického tlaku, kdy se již neočekává žádný pohyb či sedání ošetřované konstrukce. Mezi výhody patří rychlá aplikace (oprava povrchu a vodotěsnost během jednoho kroku), odolnost proti síranům a vynikající přilnavost. Vodotěsnou maltu je možné použít k vytvoření nenasákavých soklů na patě omítky, k utěsnění podzemních staveb z betonu nebo smíšeného zdiva, na opravu milánských stěn vyztužených armovací sítí, pro usazení a utěsnění spár u prefabrikovaných prvků (studny, příkopy, atd.) a pro utěsnění spár ve zdech s kamenným zdivem.
střešní systém Repoma, systém pro balkony a terasy Vulkem® Quick, těsnění mostů a pojížděných střech systémem Matacryl®, sanace, oprava izolace proti vodě z monolitického betonu i vlhkého zdiva, vlákna do betonu, utěsnění bazénů a nádrží, litá izolace teras a střech

Webové stránky společnosti: www.tecons.cz

Tecons, spol. s r.o.

utěsňování stavebních konstrukcí proti vodě, ucelené hydroizolační systémy, bentonitové těsnění Dual Seal, bentonitová izolace spár, těsnění dilatační spáry, hydroizolační stěrky, izolační malty, hydroizolační malty BiMortar, stěrková izolace balkónů, odvlhčení staveb, střešní systém Repoma, systém pro balkony a terasy Vulkem® Quick, těsnění mostů a pojížděných střech systémem Matacryl®, sanace, oprava izolace proti vodě z monolitického betonu i vlhkého zdiva, vlákna do betonu, utěsnění bazénů a nádrží, litá izolace teras a střech

 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.