optimalizace NC programu, NCBrain, plynulý chod stroje, CAM, nástrojárna, NC programátor, CNC, frézování, bezpečné obrábění, vědomostní databáze, HPC, kvalita obrobeného povrchu, odstranění kolizních situací, konstantní odběr materiálu, řízení posuvu nást

NCBrain slouží pro optimalizaci NC kódu a optimalizaci práce na CNC obráběcích strojích. NCBrain, po nahrání originálního NC kódu a definici výchozího polotovaru a aktualizaci informací o použitých nástrojích a jejich držácích, provede simulaci a vygeneruje optimalizovaný NC kód pro váš konkrétní CNC frézovací obráběcí stroj s ohledem především na tyto funkce:
• Řízení posuvu nástroje
o Kontrola množství odebíraného materiálu v konkrétním místě řezu
o Automatické generování optimalizovaného posuvu nástroje Fxxx do dráhy frézy v místě frézování
• Odstranění nadbytečných drah nástroje
o Analýza všech drah nástroje
o Automatické odstranění nadbytečného "obrábění vzduchu"
o Automatické odstranění drah s malým odběrem materiálu
• Řízení výšky nájezdů a přejezdů nástroje
o Analýza a následná úprava vygenerovaných drah nájezdů a přejezdů nástroje, G0, G1
o Analýza možných kolizí nástroje s obrobkem
• Přidání drah nástroje v místech s nekonstantním odebíraným materiálem
o Vyhodnocení míst s nekonstantním odebíraným materiálem
o Vyhodnocení míst s velkým odběrem materiálu
o Přidání drah nástroje v závislosti na obráběném tvaru
• Doporučení ideální délky vyložení nástroje
o Optimální délka vyložení nástroje v závislosti na obráběném tvaru a držáku nástroje
o Rozdělení jedné operace NC programu na více operací v různých Z hloubkách

Základní principy optimalizace NCBrain:
• jednoduché uživatelské rozhraní
• vědomostní databáze frézovacích technologií
• využití vědomostní databáze ve spojení s konkrétním CNC obráběcím strojem a s použitým nástrojem, frézou
• stále aktualizovaná informace, kolik materiálu je potřeba v následujícím NC bloku odebrat

Výsledky po zavedení NCBrain:
• kratší časy obrábění,
• zvýšení produktivity při odběru materiálu frézováním,
• zvýšení výrobní kapacity na CNC obráběcích strojích (frézovacích tří, čtyř i pětiosých),
• efektivní výroba,
• prevence poškození nástrojů,
• vyšší kvalita obrobeného povrchu,
• odstranění kolizních situací stroj – nástroj – obrobek,
• rychlá návratnost investic do softwaru

www.pronastrojarny.cz

Na českém trhu produkty společnosti NCBrain nabízí, implementuje a technicky podporuje společnost technology-support, v rámci divize proNÁSTROJÁRNY společně s dalšími produkty jako je CAD/CAM Cimatron pro návrh, konstrukci a výrobu elektrod, forem a lisovacích nástrojů.

Webové stránky společnosti: www.t-support.cz

technology-support s. r. o.

Firma technology-support figuruje na českém trhu v oblasti softwarových CAM řešení pro CNC obrábění od roku 2003 a během této doby si získala řadu stálých a spokojených zákazníků, díky jejichž přízni může nadále nabízet svá řešení a služby. Věříme, že za úspěchem firmy stojí mimo jiné snaha nebýt pouze jednorázovým dodavatelem určité technologie, ale být především partnerem, nabízet řešení problémů, s nimiž se uživatelé při své práci setkávají. technology-support již dávno není synonymem pouze pro zastupování produkčního CAD/CAM software GibbsCAM, který na našem a slovenském trhu od roku 2003 zastupuje, i když GibbsCAM stále zůstává vlajkovou lodí. V dnešní době dokáže firma technology-support nabídnout v oblasti CNC obrábění a nástrojáren široké spektrum specificky zaměřených řešení, zároveň však stále klade důraz na zachování kvality služeb, které s nimi souvisí.
Mezi produkty nacházející se pod hlavičkou firmy technology-support patří i další "velké" komplexní řešení, a to CAD/CAM software pro návrh a výrobu forem, lisovacích a postupových nástrojů CimatronE. V její nabídce najdeme i "menší" produkty s užším zaměřením, které však dokážou být velmi účinnými pomocníky, a to program editNC, určený k editaci a verifikaci NC programů, dále novinku na českém trhu ‒ software RopeCAM, pro obrábění závitů, či 1D řezný optimalizátor. Skutečnost, že firma technology-support neomezuje své působení pouze na vlastní CAD/CAM, ale dokáže nabídnout řešení i v dalších oblastech souvisejících s CNC obráběním, je prodej a implementace dánského softwaru CIMCO, který umožňuje editaci NC programů, zasíťování CNC strojů (DNC) a sledování výroby (MDC). Opominout nelze obchodní zastoupení firmy ChipBLASTER, světové špičky v oblasti vysokotlakého a velkoobjemového chlazení pro obráběcí stroje, a do jeho produkce patří i filtrační čerpadlo CentraBLAST.
Na jaře 2014 byla otevřena ve firmě technology-support nová divize věnující se CAD produktu ZW3D s podtitulem, "ZW3D je výkonné a cenově zajimavé CAD řešení nejen na převod CAD formátů".
Vše výše uvedené by splňovalo jen část požadavků, které si firma sama na sebe klade, pokud by nedisponovala zaměstnanci a spolupracovníky, kteří dokáží jejím zákazníkům zajistit kvalitní servis a školení. V současné době disponuje v Česku čtyřmi technickými a školicími kancelářemi ‒ v Praze, Aši, Brně a Kopřivnici ‒ a dále jedním na Slovensku, v Banské Bystrici. Firma technology-support dále zajišťuje i školení a technickou podporu uživatelům CNC obráběcích strojů s řídicími systémy Acramatic 2100 CNC, Fanuc, Heidenhain, Mefi, Mitsubishi i Siemens-Sinumerik a rovněž školení a rekvalifikační kurzy akreditované Ministerstvem školství ČR pro obsluhu a programátory CNC obráběcích strojů, pro servisní pracovníky a údržbu CNC strojů a konstruktéry nástrojů v CAD software.
Na jaře 2017 byla otevřena ve firmě technology-support nová divize s názvem proNÁSTROJÁRNY. Sem spadá CAD/CAM pro návrh, konstrukci a výrobu elektrod, forem a lisovacích nástrojů Cimatron, který společnost zastupuje již od roku 2008 a dva nové produkty NCBrain a NCBrain AICAM.
Produkty NCBrain pomáhají firmám po celém světě optimalizovat NC kód a optimalizovat práci na CNC obráběcích strojích, což vede ke zvýšení produktivity výroby, tedy zvýšení výrobní kapacity na frézovacích CNC obráběcích strojích – a to tří-, čtyř- i pětiosých. Společnost technology-support zajišťuje dodání, implementaci a technickou podporu všech produktů nabízených v divizi proNÁSTROJÁRNY.

 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.