samoregulační kabely, průmyslové topné kabely, Inteligentní kabely, vytápěcí ochranné systémy, ochrana potrubí a okapů proti zamrzání,technologické ohřevy

Ochrana potrubí proti zamrzání

U potrubních a jiných rozvodů, i když jsou zdánlivě dobře izolovány, hrozí při déle trvajícím působení nízkých teplot nebezpečí zamrznutí či zatuhnutí média. K zamezení zamrzání jsou exponované úseky a části vyhřívány (chráněny) topnými kabely. Široký sortiment samoregulačních kabelů je vhodný pro veškerá potrubí a různé druhy aplikací v rámci bytové i komerční výstavby.

Ochrana vodovodních, odpadních a odvodňovacích potrubí – pomocí samoregulační technologie vyhřívání potrubí přesně tam, kde je potřeba.

Specialista na vytápění, větrání a ohřevy. Autorizované zastoupení a importér Raychem. Vytápění, větrání, regulace a klimatizace pro tepelně úsporné domy. Komplexní řešení od jednoho dodavatele - ověřené řešení. Poradenství, návrhy, prodej, montáž, servis.


Systémy ochrany proti zamrzání a technologické ohřevy řeší problémy s nízkými teplotami ventilů, armatur, zásobníků a dalších zařízení. Udržuje tato zařízení na požadované provozní teplotě nebo na tuto teplotu zařízení nahřívá.

Webové stránky společnosti: www.storc.cz

ŠTORC TZB

samoregulační kabely, průmyslové topné kabely, ohřev potrubí a nádrží, vytápěcí ochranné systémy, topné kabely Raychen

Kontaktní údaje:

Adresa:Villaniho 2155, 256 01 Benešov

www.storc.cz
+420 317 724 910
info@storc.cz
fax: 317 726 847

 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.