vysokorychlostní kamery, rychloběžné kamery, termografické kamery, termovize, vyhledávání ohnisek požáru i pohřešovaných osob, přesné nastavování strojů a zařízení termokamerou, aktivní termografie, přístroje pro detekci úniku plynů

Termokamery, nebo také známé jako termografické kamery či termovize jsou dnes již běžným nástrojem nejen středisek diagnostiky a údržby nebo pro výzkum a vývoj, ale termokamery (ISG, Scott) se úspěšně využívají také pro hasičské záchranné sbory (HZS, JSDH, HZSP). Termokamera umožňuje za plného provozu bez odstávky velmi rychlou diagnostiku strojů a zařízení, elektrorozvodů a kontrolu teplot výrobních procesů. Termokamera a termografie přináší zajištění spolehlivosti kontrolovaných zařízení a také rychlou návratnost investice v úspoře nákladů za neplánované odstávky, předčasné stárnutí či poškození strojů i zařízení. Termokamera tedy v žádném případě není zbytečný luxus, ale efektivní nástroj pro úsporu v jakémkoli podniku.
- vysokorychlostní kamera či rychloběžná kamera (FASTEC Imaging, iX Cameras), umožňuje záznam velmi rychlých dějů nezachytitelných okem či standardními kamerami. Vysokorychlostní kamera umožňuje zpomalené přehrání (slowmotion) pořízených záběrů a tedy umožňuje analýzu pohybu a pochopení zachycené události. Vysokorychlostní kamery nacházejí uplatnění jak při výzkumu (v nabídce máme např. kamery s rychlostí záznamu až 12500 fps při rozlišení full HD), tak zejména při nastavování strojů, výrobních, třídicích, balicích linek, navíječek, plnících strojů atd.), na které jsou zase vhodné zcela přenosné vysokorychlostní kamery FASTEC Imaging. Díky vysokorychlostním kamerám lze zajistit spolehlivou a rychlou diagnostiku strojů a odhalit mechanické problémy ve velmi krátkém čase a tak uspořit nemalé částky.
- dále provádíme služby a školení v oblasti termografie a použití termokamer, slowmotion a vysokorychlostních kamer.
vysokorychlostní kamery, rychloběžné kamery, termografické kamery, termovize, vyhledávání ohnisek požáru i pohřešovaných osob, přesné nastavování strojů a zařízení termokamerou, aktivní termografie, přístroje pro detekci úniku plynů

Webové stránky společnosti: www.spektravision.cz

SpektraVision s.r.o.

Společnost SpektraVision s.r.o. je zaměřena na dodávky měřicí a diagnostické techniky, jako jsou:
- termokamery, nebo také známé jako termografické kamery či termovize. Termokamera (FLIR) je dnes již běžným nástrojem nejen středisek diagnostiky a údržby průmyslových podniků, ale také pro výzkum a vývoj. Termokamery (ISG, Scott) se rovněž úspěšně využívají také pro hasičské záchranné sbory (HZS, JSDH, HZSP), kde jsou neocenitelným pomocníkem při vyhledávání ohnisek požáru, objektů, pohřešovaných osob nebo bezpečné cesty v zadýmeném prostoru.
- vysokorychlostní kamery nebo také rychloběžné kamery (FASTEC Imaging, iX Cameras), které umožňují záznam rychlých dějů a zpomaleně je přehrát (slowmotion). Vysokorychlostní kamery se velmi úspěšně uplatňují nejen při výzkumu, ale hlavně při nastavování strojů a zařízení (výrobní, třídicí, balicí linky, navíječky, plnící stroje atd.) a umožňují tak řešit případné mechanické problémy ve velmi krátkém čase.
- analyzátory kvality elektrických sítí UNIPOWER jsou neocenitelnými pomocníky při vyhledávání problémů v napájecí síti a jejich používání vede ke zvýšení spolehlivosti připojených strojů a zařízení.
- nedestruktivní defektoskopie IrNDT (nebo také aktivní termografie) je založena na spolupráci špičkových termokamer (FLIR, Automation technology) a sotisfikovaném systému namáhání mřeného objektu a jeho tepelnou odezvou. Díky této komplexní sestavě je možno „dívat“ se pod povrch a odhalit a tah skryté vady.
- přístroje pro detekci úniku plynů od firmy PERGAM-SUISSE detekují únik zemního plynu na základě speciálního detekčního laserového komplexu. Dalším bezkontaktním systémem jsou pak speciální termokamery FLIR řady GF, které umožňují detekci celé řady plynů (uhlovodíky, SF6, CO, chladící plyny atd.)
- dále provádíme služby a školení v oblasti termografie a použití termokamer, slowmotion a vysokorychlostních kamer.

Kontaktní údaje:

Adresa:Kruhová 128, 251 01 Nupaky

www.spektravision.cz
+520 312 310 258
+420 608 600 647
info@spektravision.cz

Další prezentace:
 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.