termokamery, vysokorychlostní kamery, průmyslové termokamery, nejlevnější termokamery, profesionální termokamery, nejlepší průmyslová termokamera, nejlepší infrakamera, termovizní kamery s elektrorevizi, průmyslové termovizní kamery, termovize pro kontrol

Společnost SpektraVision s.r.o. nabízí kvalitní měřicí a diagnostické přístroje, jako jsou:
- termokamery, známé také jako termovizní kamery nebo termografické kamery. Termokamera (výrobce FLIR) je dnes již běžným nástrojem pro střediska diagnostiky a údržby průmyslových podniků a také ve výzkumu a vývoji nových materiálů nebo ve stavebnictví. Ruční termokamery FLIR nabízejí špičkovou kvalitu a komfort, který je u konkurenčních přístrojů vykoupen vyšší cenou nebo není dosažen vůbec. Další variantou jsou speciální zásahové termokamery (výrobce ISG, Scott), které se úspěšně využívají pro hasičské záchranné sbory (HZS, JSDH, HZSP), kde jsou neocenitelným pomocníkem při vyhledávání ohnisek požáru, objektů, pohřešovaných osob nebo bezpečné cesty v zadýmeném prostoru.
- vysokorychlostní kamery nebo také rychloběžné kamery (výrobci FASTEC Imaging, iX Cameras) umožňují záznam velmi rychlých dějů při snímkování tisíců snímků / s a zpomaleně je přehrát (slowmotion). Vysokorychlostní kamery se velmi úspěšně uplatňují jak při výzkumu, tak hlavně při nastavování strojů a zařízení (výrobní, třídicí, balicí linky, navíječky, plnící stroje atd.) a umožňují tak řešit případné mechanické problémy ve velmi krátkém čase.
- analyzátory kvality elektrických sítí (výrobce UNIPOWER) jsou neocenitelnými pomocníky při vyhledávání problémů v napájecí síti a jejich používání vede ke zvýšení spolehlivosti připojených strojů a zařízení.
- nedestruktivní defektoskopie IrNDT nebo také aktivní termografie (výrobce Automation Technology) je založena na spolupráci špičkových termokamer (FLIR, Automation technology) a sotisfikovaném systému namáhání měřeného objektu a jeho tepelnou odezvou. Díky komplexní sestavě je možno „dívat“ se pod povrch a odhalit skryté vady, které jsou jinak nepozorovatelné a těžko odhalitelné.
- přístroje pro detekci úniku plynů (výrobce PERGAM-SUISSE) detekují únik zemního plynu na základě speciálního detekčního laserového komplexu. Dalším bezkontaktním systémem jsou pak speciální termokamery FLIR řady GF, které umožňují detekci celé řady plynů (uhlovodíky, SF6, CO, chladící plyny atd.)
- dále provádíme služby a školení v oblasti termografie a použití termokamer, slowmotion a vysokorychlostních kamer.

Webové stránky společnosti: www.spektravision.cz

SpektraVision s.r.o.

Společnost SpektraVision s.r.o. je zaměřena na dodávky měřicí a diagnostické techniky, jako jsou:
- termokamery, nebo také známé jako termografické kamery či termovize. Termokamera (FLIR) je dnes již běžným nástrojem nejen středisek diagnostiky a údržby průmyslových podniků, ale také pro výzkum a vývoj. Termokamery (ISG, Scott) se rovněž úspěšně využívají také pro hasičské záchranné sbory (HZS, JSDH, HZSP), kde jsou neocenitelným pomocníkem při vyhledávání ohnisek požáru, objektů, pohřešovaných osob nebo bezpečné cesty v zadýmeném prostoru.
- vysokorychlostní kamery nebo také rychloběžné kamery (FASTEC Imaging, iX Cameras), které umožňují záznam rychlých dějů a zpomaleně je přehrát (slowmotion). Vysokorychlostní kamery se velmi úspěšně uplatňují nejen při výzkumu, ale hlavně při nastavování strojů a zařízení (výrobní, třídicí, balicí linky, navíječky, plnící stroje atd.) a umožňují tak řešit případné mechanické problémy ve velmi krátkém čase.
- analyzátory kvality elektrických sítí UNIPOWER jsou neocenitelnými pomocníky při vyhledávání problémů v napájecí síti a jejich používání vede ke zvýšení spolehlivosti připojených strojů a zařízení.
- nedestruktivní defektoskopie IrNDT (nebo také aktivní termografie) je založena na spolupráci špičkových termokamer (FLIR, Automation technology) a sotisfikovaném systému namáhání mřeného objektu a jeho tepelnou odezvou. Díky této komplexní sestavě je možno „dívat“ se pod povrch a odhalit a tah skryté vady.
- přístroje pro detekci úniku plynů od firmy PERGAM-SUISSE detekují únik zemního plynu na základě speciálního detekčního laserového komplexu. Dalším bezkontaktním systémem jsou pak speciální termokamery FLIR řady GF, které umožňují detekci celé řady plynů (uhlovodíky, SF6, CO, chladící plyny atd.)
- dále provádíme služby a školení v oblasti termografie a použití termokamer, slowmotion a vysokorychlostních kamer.

 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.