SpektraVision s.r.o.

Společnost SpektraVision s.r.o. je zaměřena na dodávky měřicí a diagnostické techniky, jako jsou:
- termokamery, nebo také známé jako termografické kamery či termovize. Termokamera (FLIR) je dnes již běžným nástrojem nejen středisek diagnostiky a údržby průmyslových podniků, ale také pro výzkum a vývoj. Termokamery (ISG, Scott) se rovněž úspěšně využívají také pro hasičské záchranné sbory (HZS, JSDH, HZSP), kde jsou neocenitelným pomocníkem při vyhledávání ohnisek požáru, objektů, pohřešovaných osob nebo bezpečné cesty v zadýmeném prostoru.
- vysokorychlostní kamery nebo také rychloběžné kamery (FASTEC Imaging, iX Cameras), které umožňují záznam rychlých dějů a zpomaleně je přehrát (slowmotion). Vysokorychlostní kamery se velmi úspěšně uplatňují nejen při výzkumu, ale hlavně při nastavování strojů a zařízení (výrobní, třídicí, balicí linky, navíječky, plnící stroje atd.) a umožňují tak řešit případné mechanické problémy ve velmi krátkém čase.
- analyzátory kvality elektrických sítí UNIPOWER jsou neocenitelnými pomocníky při vyhledávání problémů v napájecí síti a jejich používání vede ke zvýšení spolehlivosti připojených strojů a zařízení.
- nedestruktivní defektoskopie IrNDT (nebo také aktivní termografie) je založena na spolupráci špičkových termokamer (FLIR, Automation technology) a sotisfikovaném systému namáhání mřeného objektu a jeho tepelnou odezvou. Díky této komplexní sestavě je možno „dívat“ se pod povrch a odhalit a tah skryté vady.
- přístroje pro detekci úniku plynů od firmy PERGAM-SUISSE detekují únik zemního plynu na základě speciálního detekčního laserového komplexu. Dalším bezkontaktním systémem jsou pak speciální termokamery FLIR řady GF, které umožňují detekci celé řady plynů (uhlovodíky, SF6, CO, chladící plyny atd.)
- dále provádíme služby a školení v oblasti termografie a použití termokamer, slowmotion a vysokorychlostních kamer.

Kontaktní údaje:

Adresa:Kruhová 128, 251 01 Nupaky

www.spektravision.cz
+520 312 310 258
+420 608 600 647
info@spektravision.cz

termokamery pro diagnostiku strojů a kontrolu teplot výrobních procesů, kontrolu elektrorozvodů, termografické kamery, termovize pro diagnostiku strojů a zařízení, elektrorozvodů, služby a školení v oblasti termografie a použití termokamer, slowmotion a v
termokamery, nebo také známé jako termografické kamery či termovize jsou dnes již běžným nástrojem nejen středisek diagnostiky a údržby nebo pro výzku..
měřicí a diagnostické přístroje, termovize pro diagnostiku zařízení, záznam termosnímku, termokamery pro diagnostiku, školení v oblasti termografie, služby v oblasti použití termovize, vysokorychlostní kamery, rychloběžná kamera, záznam velmi rychlých děj
Společnost SpektraVision s.r.o. je zaměřena na dodávky měřicí a diagnostické techniky, jako jsou: - termokamery, nebo také známé jako termografické k..
vysokorychlostní kamery pro záznam rychlých a okem nezachytitelných dějů, úsporu při seřizování a nastavování strojů, výrobních, třídicích, balicích linek, navíječek, plnících strojů, rychloběžná kamera, záznam velmi rychlých dějů, analýza pohybu, kamery
- vysokorychlostní kamera či rychloběžná kamera (FASTEC Imaging, iX Cameras), umožňuje záznam velmi rychlých dějů nezachytitelných okem či standardním..
kontrola teplot výrobních procesů, kontrola elektrorozvodů termokamerou, průmyslové vysokorychlostní kamery pro záznam rychlých a okem nezachytitelných dějů, průmyslové rychlokamery, úspora při seřizování a nastavování strojů
Společnost SpektraVision s.r.o. je zaměřena na dodávky měřicí a diagnostické techniky, jako jsou: - termokamery, nebo také známé jako termografické k..
vysokorychlostní kamery, rychloběžné kamery, termografické kamery, termovize, vyhledávání ohnisek požáru i pohřešovaných osob, přesné nastavování strojů a zařízení termokamerou, aktivní termografie, přístroje pro detekci úniku plynů
Termokamery, nebo také známé jako termografické kamery či termovize jsou dnes již běžným nástrojem nejen středisek diagnostiky a údržby nebo pro výzku..
termokamery, vysokorychlostní kamery, průmyslové termokamery, nejlevnější termokamery, profesionální termokamery, nejlepší průmyslová termokamera, nejlepší infrakamera, termovizní kamery s elektrorevizi, průmyslové termovizní kamery, termovize pro kontrol
Společnost SpektraVision s.r.o. nabízí kvalitní měřicí a diagnostické přístroje, jako jsou: - termokamery, známé také jako termovizní kamery nebo ter..
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.