příprava vzorků pro elektronovou a světelnou mikroskopii, ruční videomikroskopy, ruční videomikroskopy, elektronové mikrosondy, analýza práškových materiálů, Ramanovy spektrometry, elektronové mikroskopy

 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.