Siemens PLM Software

Společnost Siemens PLM Software je předním světovým poskytovatelem softwaru pro řízení životního cyklu výrobků (PLM). Pomáháme tisícovkám firem vyrábět produkty, jejichž životní cyklus dokážeme optimalizovat od plánování a vývoje přes výrobu až po servis. PLM, neboli Product Lifecycle Management (správa životního cyklu výrobku), lze definovat jako informační strategii, firemní strategii a v neposlední řadě transformační obchodní strategii. PLM dává společnostem sílu činit jednotná, informacemi podpořená rozhodnutí ve všech stádiích životního cyklu výrobku.
Nabízíme řešení v těchto oblastech:
• NX – komplexní CAD/CAM/CAE systém zahrnující podporu širokého spektra
činností v konstrukci a výrobě
• Velocity Series – komplexní balík modulárních, avšak integrovaných řešení, pro potřeby firem střední velikosti
• Teamcenter – komplexní portfolio řešení digitální správy životního cyklu
• Tecnomatix – digitální továrna - flexibilní řešení pro poznávání, plánování, simulace a řízení
výrobních procesů
• PLM Components – řada produktů zajišťujících základní technologie pro
vytváření CAX a PLM systémů (Parasolid, Gedus Search, JT Open, D-cubed atd.)

Kontaktní údaje:

Adresa:Na Maninách 7, 170 00 Praha 7

www.siemens.cz/plm
+420 266 790 411
infocz.plm@siemens.com

PLM Components, PDM, ERP, digitální továrna, řízení životního cyklu výrobků, životní cyklus výrobků, Teamcenter, Tecnomatix, Velocity, Solid Edge, CAD, CAM Express, Teamcenter Express, Femap, Siemens PLM Software, UGS, Unigraphics, Siemens Industry Softwa
Společnost Siemens PLM Software je předním světovým poskytovatelem softwaru pro řízení životního cyklu výrobků (PLM). Pomáháme tisícovkám firem vyrábě..
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.