Seba-Dynatronic CZ s.r.o.

Společnost Seba-Dynatronic CZ s.r.o. působí na českém trhu téměř 20 let. Je generálním zastoupením firmy Megger a nabízí široké spektrum měřící techniky výrobců SebaKMT a Megger. Mezi nejvýznamnější nabízené produkty firmy SebaKMT patří měřící vozy pro vyhledávání kabelových poruch a diagnostiku kabelů, včetně nejmodernějších systémů pro měření částečných výbojů a tangens delta. Tyto měřící systémy doplňuje celá řada mobilních měřících přístrojů pro vyhledávání poruch na inženýrských sítích, včetně vyhledávání ztrát na rozvodech vody. Dále je v sortimentu velký výběr vysoce selektivních přístrojů pro trasování kabelů. Výrobní program firmy Megger obsahuje zařízení pro testování vypínačů VN a VVN, přístroje pro testování elektrických ochran, multifunkční revizní přístroje, testery izolace, mikoohmmetry, reflektometry (impulsní zaměřovače), testery elektrické pevnosti a zařízení na zkoušení bateriových systémů.
Kromě velmi široké nabídky přístrojů pro elektrická měření a měření v rozvodech vody nabízí firma Seba-Dynatronic CZ s.r.o. celou řadu odborných školení a seminářů, a to jak přímo u zákazníka, tak ve vlastních školících centrech, protože každý přístroj je pouze tak dobrý, jak dobrá je jeho obsluha.
Služby společnosti Seba-Dynatronic CZ s.r.o. doplňuje servisní středisko, které zajistí, že pokud dojde k poruše přístroje, bude jeho oprava rychlá a kvalifikovaná, takže doba výpadku bude minimální.
měřící vozy,měřící vůz,kabelové poruchy,měřící technika,diagnostika kabelů,tangens delta, vyhledávání kabelů,trasování kabelů,měřící systémy,částečné výboje,měření částečných výbojů, měření ztrát vody,korelátor,Megger

Kontaktní údaje:

Adresa:Budečská 18, 120 00 Praha 2

www.sebakmt.com
+420 222 520 508
seba.cz@sebakmt.com

multifunkční revizní přístroje, měřiče izolačních odporů, měřiče zemních odporů, mikroohmmetry, reflektometry, testery spotřebičů, testery elektrické pevnosti, přístroje pro zkoušení baterií, multifunkční testery, testery izolace, testery smyčky,zkoušečky
V roce 2012 došlo k jedné z největších fůzí v oblasti měřící techniky pro energetiku na světě. Společnost Megger koupila firmu SebaKMT. Megger je díky..
měřící vozy, systémy a technika pro vyhledávání kabelových poruch a diagnostiku kabelů, kabelové poruchy, diagnostika kabelů, tangens delta, vyhledávání a trasování kabelů, částečné výboje, měření částečných výbojů, měření ztrát vody, korelátor
V polovině roku 2012 došlo k jedné z největších akvizic v oblasti energetické měřící techniky. Firma Megger koupila společnost SebaKMT. Megger se sta..
multifunkční revizní přístroje, měřiče izolačních odporů, revizní měřící přístroje, měřiče zemních odporů, mikroohmmetry, reflektometry, testery spotřebičů, testery elektrické pevnosti, profesionální zkoušení baterií, multifunkční testery, měřiče izolace
Společnost Megger Vám nabízí atraktivní podzimní slevu na přenosné přístroje pro měření na elektrických instalací. Přesné podmínky této akce jsou uved..
měřící vozy pro vyhledávání kabelových poruch a diagnostiku kabelů, měřící vůz, kabelové poruchy, diagnostika kabelů, tangens delta, vozy pro vyhledávání kabelů, trasování kabelů, měřící systémy, částečné výboje,měření částečných výbojů, měření ztrát vody
Firma Seba-Dynatronic CZ s.r.o. působí v Česku již 18 let, první obchody však proběhly s německou pobočkou již v roce 1966. Od roku 2012 je součástí k..
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.