nejlepší a nejlevnější solární systémy pro bytové a panelové domy, velkoplošný solární systém, solární kolektory, příprava teplé vody, příprava TV, příprava teplé užitkové vody, snížení nákladů na TV, nízké náklady na TVna ohřev teplé užitkové vody

Popis nabídky na cca půl až celou A4
Instalace solárního systému pro přípravu teplé vody bývá zpravidla finálním krokem celkové revitalizace bytového domu. Po provedení všech opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy (zateplení, výměna oken, změna regulace vytápění atd.) se přímo nabízí vyřešit i otázku zefektivnění přípravy teplé vody. Solární systémy mohou v tomto případě velmi pomoci. Z mnohaleté zkušenosti s provozováním solárních systémů v České republice můžeme velice přesně vysledovat jeho chování a přínosy.
Co dům to originál. U solárních soustav pro přípravu teplé vody v bytových domech příliš nelze kopírovat jednotlivé aplikace, neboť i dva velikostně stejné objekty postavené např. typovou výstavbou se mohou v mnoha ohledech důležitých po správné fungování solárního systému lišit. Proto je důležité, aby solární systém navrhoval tým profesionálních projektantů!
Firma Regulus má vlastní projekční oddělení a nabízí tak všem svým zákazníkům vypracování projektové dokumentace v libovolném stupni (projekty pro podání žádosti o dotaci, pro stavební povolení, pro provedení stavby atd.). Prvním, krokem je však zpracování studie, kterou vám naši odborníci vypracují ZDARMA

Webové stránky společnosti: www.regulus.cz

REGULUS spol. s r. o.

Společnost Regulus byla založena v roce 1992 a z počátku se zabývala výrobou součástek pro tuzemské výrobce kotlů. Později se firma rozhodla udělat krok k rozšíření sortimentu a dnes je Regulus jednou z nejvýznamnějších českých firem v oblasti využívání alternativních zdrojů energie pro vytápění a ohřev teplé vody s více než 100 zaměstnanci.
Náš moderní skladový systém zaručuje, že stále máme na skladě dostatečný počet položek od jednotlivých druhů zboží. Jsme schopni rychle expedovat i velké objednávky.
Prodáváme tepelná čerpadla, solární kolektory, systémy větrání s rekuperací tepla, akumulační nádrže, zásobníkové ohřívače, systémy odkouření ke kondenzačním kotlům a turbokotlům. Expanzní nádoby pro solární systémy, otopné systémy a systémy pro pitnou vodu, včetně expanzních nádob pro pitnou vodu s vyměnitelným vakem, regulace, čerpadlové skupiny, oběhová čerpadla. Dále v našem sortimentu máme širokou nabídku termostatů, manometrů a termomanometrů, ohebných trubek a hadic pro připojení spotřebičů, přípravků pro čištění otopných systémů a nemrznoucích kapalin pro solární systémy a zemní kolektory.
Náš tým odborníků je připraven vám poskytnout technickou podporu a přípravu projektů i pro individuální velké aplikace alternativních zdrojů energie. Stejně tak se orientujeme v oblasti dotačních titulů podporující ekologická a úsporná řešení pro rekuperace a vytápění.

Kontaktní údaje:

Adresa:Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4

www.regulus.cz
regulus@regulus.cz

 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.