Vyhledávání úniků vody a plynu. Odhalování nebezpečných uniků plynu.

Firma Radeton s.r.o. již řadu let pomáhá hledat poruchy na vodovodních potrubích. Pro vyhledávání poruch na veřejných vodovodních řadech nebo rychlé a snadné vyhledání úniku v průmyslovém areálu nabízíme poslechové tyče Primayer Hykron, FAST Aqua M, Esders LS01. Pro plošné vyhledávání poruch uvnitř velkých areálů je vhodnější použít loggery šumu Phocus3. Záznamníky, které snímají šum z potrubí a odhalují přítomnost poruchy na vodovodním řadu. Nejmodernější metodou vyhledávání jsou korelátory, nebo digitální korelátory, které zvládnout jak plošný průzkum (prevenci), tak přesnou lokalizaci poruchy. Vyhledávání poruchy pomocí korelátoru je rychlé a snadné. Vybírat lze hned z několika modelů korelátorů: rychlý a jednoduchý korelátor Eureka3, digitální korelátor a online rádiový korelátor se zpožděným záznamem Eureka Digital např. pro dlouhé úseky, kdy nestačí dosah vysílačů. Nejvýkonější korelátor je digitální offline korelátor, nebo spíše multikorelátor Enigma, který umožňuje měření a korelaci až s osmi snímači. Všechny tyto korelátory umožňují měření s hydrofony, které je nezbytné pro dlouhé úseky, plastové potrubí nebo malé poruchy. Tradiční a spolehlivou metodou vyhledání poruchy na potrubí, ať už je z litiny nebo plastu, je půdní mikrofon Mikron3, RD545, RD544. Lze s ním provádět prevenci pomocí dotykové (poslechové) tyče, nebo přesně vyhledat poruchu – únik, případně potvrdit výsledek z měření korelátorem. Půdní mikrofon je levné řešení pro správu vodovodních sítí. Nabídnout můžeme i speciální přístroj pro vyhledání poruchy na přípojce pod tlakem PipeMic. Prut umožňuje i trasování přípojky pomocí lokátoru. Ty nejmenší poruchy, které nejsou dobře slyšet, lze lokalizovat metodou H2, kdy se do potrubí napustí vodík a ten lze lokalizovat detektorem Esders Hunter H2 nebo kombinovaným detektorem vodíku a půdním mikrofonem M-300. Metoda hledání poruch pomocí vodíku se využívá v domácích rozvodech, tam kde je nízký tlak, nebo na poruchy na přípojkách.
Nezbytnou součástí správy vodovodní sítě je i její měření, ať už mobilní měření průtoku, tlaku nebo měření výšky hladiny. O kvalitní monitorování vodovodní sítě se postarají dataloggery Primelog+, tlakoměry s dataloggerem do hydrantu Drulo, nebo GSM dataloggery Xilog+ a Xilog ECO se vzdáleným sledováním a měřením průtoků a tlaků. Nejpřesnější permanentní měření průtoku i při malém průtoků nabízí indukční průtokoměr Prime Probe. Na rychlé měření průtoku bez zásahu do potrubí je nejvhodnějším pomocníkem bateriový ultrazvukový průtokoměr Primayer PrimeFlo-T nebo BM průtokoměry s kalorimetrem pro měření tepla.
Všechny přístroje Vám rádi zapůjčíme, předvedeme a odborně zaškolíme. Postaráme se o bezproblémový servis a dodáme náhradní přístroj. Budeme se setkávat na akcích po celé ČR – výstavy, konference, školení, konzultace či podpora v terénu. Jsme pohodový tým, který se o Vás postará.

Webové stránky společnosti: www.radeton.cz

Radeton

"Už od roku 1991 firma Radeton s.r.o. pomáhá společnostem a soukromníkům se správou inženýrských sítí. Po celém světě pro ně hledá vhodnou techniku a přístroje pro trasování sítí (lokátory kabelů a potrubí, lokátory markerů, lokátory kovů, sondy, mikrosondy apod.), vyhledávání poruch na kabelech (A-rám pro plášťové poruchy, impulsní reflektometry, můstky), vyhledávání úniků vody z potrubí (poslechové tyče, půdí mikrofony, korelátory, multikorelátory apod.) nebo techniku pro inspekci kanalizací (nahlážecí kamery, tlačné kamery, pojezdové kamery atd.). Jako poslední vzal Radeton pod svá křídla také divizi plynárenskou, kterou zastřešuje detektory plynu a přístroji pro tlakové zkoušky značky Esders.

Pro revizní techniky provádějící revize plynových rozvodů je připraven revizní detektor plynu Esders LeckOmiO. U přístroje je klíčová detekce úniků plynu na svařovaných nebo rozebíratelných spojích potrubí. Měří reálnou koncentraci plynu okolo potrubí a je schopen odhalit přesné místo úniku plynu. V rámci revize plynového potrubí je však také nutné kromě klasického měření koncentrace plynu provést také tlakové zkoušky potrubí, tzv. zkouška těsnosti a zkouška pevnosti, které s přehledem technika Esders zvládá. Kdysi se pro kontrolu poklesu tlaku v potrubí používal klasický ručičkový manometr nebo tzv. Účko (U-trubice, skleněná trubice s kapalinou), dnes jsou tyto metody už běžně nahrazeny digitální technikou, která má i časový záznam tlaku. K revizi plynových rozvodů patří také zkouška provozuschopnosti, která přímo stanovuje velikost úniku plynu z potrubí v litrech za hodinu, tu dokáže zajistit přístroj Esders GasTest delta.

Pro detekce plynu v rozsáhlejších či méně přístupných prostorech nebo v dutinách je výhodnější použít detektor plynu s nasáváním. Detektor Esders SIGI EX nasává výkonem 25 l/h, čímž rychle reaguje na sebemenší koncentraci plynu v okolí. Výkonné čerpadlo umožňuje připomjit také zemní sondy pro inspekci zemních úniků. Únik plynu z podzemního vedení neboli plynovodů uložených v zemi (tzv. zemní únik) lze vyhledávat multifunkčním detektorem plynu Esders Goliath. Pro přesné nalezení místa s nejvyšší koncentrací plynu se využívá kobercová sonda (plošný průzkum na pevném povrchu), sonda do vrtů (průzkum v navrtávkách) nebo kroková sonda (vzorkový průzkum). Profesionální přístroje mají také certifikaci pro výbušné prostředí (tzv. nevýbušné provedení) a lze je tak použít v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Detekce plynu na dálku také není problém. Ruční laserový detektor plynu Esders ELLI dokáže detekovat plyn až na vzdálenost 50 metrů. Stačí vysílaným laserovým paprskem zasáhnout plynový mrak, laserový detektor okamžitě reaguje.

Detektory plynu značky Esders lze využívat také na bioplynových stanicích, kde dokáží nejen odhalit únik bioplynu, ale také provádět namátkovou nebo permanentní analýzu bioplynu vyráběného na bioplynové stanici. Analýza bioplynu zkoumá jednotlivé složky bioplynu, mimo jiné také obsah síry.

Stav a těsnost plynovodu se odhaluje nejen detekcí koncentrace plynu nad potrubím, ale také tlakovými zkouškami. Přístroje značky Esders dokáží provádět nejen zkoušky nízkotlakých potrubí, ale také zkoušky středotlakých potrubí nebo dokonce zkoušky vysokotlakých potrubí a to i včetně kompenzace teploty.

Samostatná je také kapitola měření koncentrace odorantu a analýza odorantu. Radeton má v nabídce přístroje jak pro namátkové měření odorantu, tak i stacionární přístroje pro nepřetržitou permanentní analýzu odorantu v plynu, které odesílají naměřený poměr odorantu v plynu na dispečink."

 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.