Vyhledávání kabelů a potrubí. Vyhledávání poruch na potrubí. Snížení ztrát vody.

Lokátory:
Nabízíme osvědčené lokátory inženýrských sítí, někdy také zvané hledačky kabelů a potrubí, tradiční britské značky Radiodetection, pomocí kterých lze vytrasovat průběh všech metalických i nemetalických sítí jako jsou silové, telekomunikační a koaxiální kabely, vodovod, plynovod nebo kanalizace. Námi dodávané lokátory dokáží také určit trasu v poslední době stále více používaných mikrotrubiček nebo chrániček pro optické kabely. Další funkcí, kterou disponují profesionální modely je lokalizace RF markerů, které správci sítí začínají stále více používat na označování důležitých a strategickým míst na trasách svých sítí nebo dokonce k označení celých tras plastových potrubí. Marker je velmi levné zařízení a jeho životnost je prakticky neomezená.
V naší nabídce najdete v nižší cenové hladině základní lokátory vhodné zejména pro prevenci poškození cizích sítí (model CAT 4) nebo jednoduché ověřování tras inženýrských sítí (RD5000). Kladete ale na trasování vysoké nároky, chcete mít to nejlepší z oboru co je k dostání a využívat tak nejnovějších technologií pro trasování podzemních inženýrských sítí? Pak jsou tu špičkové profesionální modely RD7000+ a RD8000, které disponují již funkcemi, které uživateli umožňují větší komfort a jistotu v hledávání těch správných tras vedení a to včetně důležité funkce rozeznání narušeného magnetického pole a následné rozlišení originálního signálu z vysílače od nežádoucí indukce. Patří mezi ně kompas, společný režim maxima a minima zaráz na displeji, měření velikosti proudu nebo měření směru proudu (signálu). Dalším benefitem výkonných modelů je také možnost identifikovat kabel ve svazku nebo hledání poruch na kabelech. Tato lokalizace poruch je možná s velmi vysokou přesností na jeden centimetr.
Všechny modely vynikají mimořádně lehkou konstrukcí a u značky Radiodetection pověstnou jednoduchostí a rychlostí ovládání. Navíc všechny modely zdobí vysoce efektivní ochrana proti rušivým vlivům ze zdrojů vysokého napětí. Takzvaná dynamická ochrana signálu, vyvinutá firmou Radiodetection, posunula efektivitu lokátorů při práci v oblastech se silnými rušivými signály jako železniční nebo tramvajová trakce, nadzemní vedení VN apod. na nevídanou úroveň. Kdo jednou vyzkouší značku Radiodetection, tak už nedá lokátor z ruky.
A jelikož chceme každému zákazníkovi poskytnout perfektní péči a servis, nabízíme ke každému nově zakoupenému lokátoru profesionální proškolení zdarma. Předvedení produktu zdarma je také samozřejmostí!

Webové stránky společnosti: www.radeton.cz

Radeton

"Už od roku 1991 firma Radeton s.r.o. pomáhá společnostem a soukromníkům se správou inženýrských sítí. Po celém světě pro ně hledá vhodnou techniku a přístroje pro trasování sítí (lokátory kabelů a potrubí, lokátory markerů, lokátory kovů, sondy, mikrosondy apod.), vyhledávání poruch na kabelech (A-rám pro plášťové poruchy, impulsní reflektometry, můstky), vyhledávání úniků vody z potrubí (poslechové tyče, půdí mikrofony, korelátory, multikorelátory apod.) nebo techniku pro inspekci kanalizací (nahlážecí kamery, tlačné kamery, pojezdové kamery atd.). Jako poslední vzal Radeton pod svá křídla také divizi plynárenskou, kterou zastřešuje detektory plynu a přístroji pro tlakové zkoušky značky Esders.

Pro revizní techniky provádějící revize plynových rozvodů je připraven revizní detektor plynu Esders LeckOmiO. U přístroje je klíčová detekce úniků plynu na svařovaných nebo rozebíratelných spojích potrubí. Měří reálnou koncentraci plynu okolo potrubí a je schopen odhalit přesné místo úniku plynu. V rámci revize plynového potrubí je však také nutné kromě klasického měření koncentrace plynu provést také tlakové zkoušky potrubí, tzv. zkouška těsnosti a zkouška pevnosti, které s přehledem technika Esders zvládá. Kdysi se pro kontrolu poklesu tlaku v potrubí používal klasický ručičkový manometr nebo tzv. Účko (U-trubice, skleněná trubice s kapalinou), dnes jsou tyto metody už běžně nahrazeny digitální technikou, která má i časový záznam tlaku. K revizi plynových rozvodů patří také zkouška provozuschopnosti, která přímo stanovuje velikost úniku plynu z potrubí v litrech za hodinu, tu dokáže zajistit přístroj Esders GasTest delta.

Pro detekce plynu v rozsáhlejších či méně přístupných prostorech nebo v dutinách je výhodnější použít detektor plynu s nasáváním. Detektor Esders SIGI EX nasává výkonem 25 l/h, čímž rychle reaguje na sebemenší koncentraci plynu v okolí. Výkonné čerpadlo umožňuje připomjit také zemní sondy pro inspekci zemních úniků. Únik plynu z podzemního vedení neboli plynovodů uložených v zemi (tzv. zemní únik) lze vyhledávat multifunkčním detektorem plynu Esders Goliath. Pro přesné nalezení místa s nejvyšší koncentrací plynu se využívá kobercová sonda (plošný průzkum na pevném povrchu), sonda do vrtů (průzkum v navrtávkách) nebo kroková sonda (vzorkový průzkum). Profesionální přístroje mají také certifikaci pro výbušné prostředí (tzv. nevýbušné provedení) a lze je tak použít v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Detekce plynu na dálku také není problém. Ruční laserový detektor plynu Esders ELLI dokáže detekovat plyn až na vzdálenost 50 metrů. Stačí vysílaným laserovým paprskem zasáhnout plynový mrak, laserový detektor okamžitě reaguje.

Detektory plynu značky Esders lze využívat také na bioplynových stanicích, kde dokáží nejen odhalit únik bioplynu, ale také provádět namátkovou nebo permanentní analýzu bioplynu vyráběného na bioplynové stanici. Analýza bioplynu zkoumá jednotlivé složky bioplynu, mimo jiné také obsah síry.

Stav a těsnost plynovodu se odhaluje nejen detekcí koncentrace plynu nad potrubím, ale také tlakovými zkouškami. Přístroje značky Esders dokáží provádět nejen zkoušky nízkotlakých potrubí, ale také zkoušky středotlakých potrubí nebo dokonce zkoušky vysokotlakých potrubí a to i včetně kompenzace teploty.

Samostatná je také kapitola měření koncentrace odorantu a analýza odorantu. Radeton má v nabídce přístroje jak pro namátkové měření odorantu, tak i stacionární přístroje pro nepřetržitou permanentní analýzu odorantu v plynu, které odesílají naměřený poměr odorantu v plynu na dispečink."

 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.