lokátory pro rozpoznání porouchaného kabelu ve svazku, trasování kabelů

Profesionální lokátor Radiodetection RD8000PDL
Ultra precizní profesionální predátor mezi lokátory určený pro největší labužníky a Funšmekry z oboru, kteří chtějí využívat všech nejnovějších technologických vymožeností pro usnadnění lokalizace podzemních inženýrských sítí jako je např. indikátor směru trasovaného vedení, automatické měření hloubky, ovládání vysílače přijímačem na dálku, oba zásadní režimy pro trasování zobrazené zaráz na displeji, které okamžitě odhalují případné narušené magnetické pole a další. A to vše s bezkonkurenčně nejvyšší citlivostí na signál a nejnižší hmotností. Jeho parametry a frekvenční vybavenost je na takové výši, že je vhodný pro lokalizaci všech typů inženýrských sítí. Nechybí také možnost lokalizace plášťových poruch na kabelech nebo vad izolací plynovodů s A-rámem a identifikace kabelu ve svazku se stetoskopy. Lokátor je také samozřejmě, stejně jako všechny ostatní modely lokátorů Radiodetection, vhodný k provádění průzkumu terénu před započetím výkopových prací pomocí pasivních frekvencí, které zde najdete dokonce již 4. K automatické výbavě všech profesionálních modelů lokátorů Radiodetection patří také schopnost rozlišení od sousedních vedení. U tohoto modelu je pro toto rozlišení k dispozici jak měření velikosti proudu, tak směru proudu (funkce CD-current direction).
Klíčové vlastnosti:

Pasivní frekvence CPS / CATV
Ano / Ano
Samostatný režim Maxima
Současné vyhledávání na 50Hz i Radio
Počet aktivních frekvencí (vedení/sondy)
21/4
Měření hloubky na 50Hz
Měření hloubky s aktivní frekvenci vysílače
Automatické měření hloubky
Společný režim Max/Min
Měření velikosti proudu
Měření směru proudu
Bezdrátové ovládání vysílače
Poruchy na kabelech
s A-rámem
Identifikace kabelu ve svazku
Vady na izolacích plynovodů
s A-rámem
Kompas (Indikátor směru trasovaného vedení)
Samostatný režim Minima
Pasivní frekvence 50Hz + Radio

Webové stránky společnosti: www.radeton.cz

Radeton

"Už od roku 1991 firma Radeton s.r.o. pomáhá společnostem a soukromníkům se správou inženýrských sítí. Po celém světě pro ně hledá vhodnou techniku a přístroje pro trasování sítí (lokátory kabelů a potrubí, lokátory markerů, lokátory kovů, sondy, mikrosondy apod.), vyhledávání poruch na kabelech (A-rám pro plášťové poruchy, impulsní reflektometry, můstky), vyhledávání úniků vody z potrubí (poslechové tyče, půdí mikrofony, korelátory, multikorelátory apod.) nebo techniku pro inspekci kanalizací (nahlážecí kamery, tlačné kamery, pojezdové kamery atd.). Jako poslední vzal Radeton pod svá křídla také divizi plynárenskou, kterou zastřešuje detektory plynu a přístroji pro tlakové zkoušky značky Esders.

Pro revizní techniky provádějící revize plynových rozvodů je připraven revizní detektor plynu Esders LeckOmiO. U přístroje je klíčová detekce úniků plynu na svařovaných nebo rozebíratelných spojích potrubí. Měří reálnou koncentraci plynu okolo potrubí a je schopen odhalit přesné místo úniku plynu. V rámci revize plynového potrubí je však také nutné kromě klasického měření koncentrace plynu provést také tlakové zkoušky potrubí, tzv. zkouška těsnosti a zkouška pevnosti, které s přehledem technika Esders zvládá. Kdysi se pro kontrolu poklesu tlaku v potrubí používal klasický ručičkový manometr nebo tzv. Účko (U-trubice, skleněná trubice s kapalinou), dnes jsou tyto metody už běžně nahrazeny digitální technikou, která má i časový záznam tlaku. K revizi plynových rozvodů patří také zkouška provozuschopnosti, která přímo stanovuje velikost úniku plynu z potrubí v litrech za hodinu, tu dokáže zajistit přístroj Esders GasTest delta.

Pro detekce plynu v rozsáhlejších či méně přístupných prostorech nebo v dutinách je výhodnější použít detektor plynu s nasáváním. Detektor Esders SIGI EX nasává výkonem 25 l/h, čímž rychle reaguje na sebemenší koncentraci plynu v okolí. Výkonné čerpadlo umožňuje připomjit také zemní sondy pro inspekci zemních úniků. Únik plynu z podzemního vedení neboli plynovodů uložených v zemi (tzv. zemní únik) lze vyhledávat multifunkčním detektorem plynu Esders Goliath. Pro přesné nalezení místa s nejvyšší koncentrací plynu se využívá kobercová sonda (plošný průzkum na pevném povrchu), sonda do vrtů (průzkum v navrtávkách) nebo kroková sonda (vzorkový průzkum). Profesionální přístroje mají také certifikaci pro výbušné prostředí (tzv. nevýbušné provedení) a lze je tak použít v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Detekce plynu na dálku také není problém. Ruční laserový detektor plynu Esders ELLI dokáže detekovat plyn až na vzdálenost 50 metrů. Stačí vysílaným laserovým paprskem zasáhnout plynový mrak, laserový detektor okamžitě reaguje.

Detektory plynu značky Esders lze využívat také na bioplynových stanicích, kde dokáží nejen odhalit únik bioplynu, ale také provádět namátkovou nebo permanentní analýzu bioplynu vyráběného na bioplynové stanici. Analýza bioplynu zkoumá jednotlivé složky bioplynu, mimo jiné také obsah síry.

Stav a těsnost plynovodu se odhaluje nejen detekcí koncentrace plynu nad potrubím, ale také tlakovými zkouškami. Přístroje značky Esders dokáží provádět nejen zkoušky nízkotlakých potrubí, ale také zkoušky středotlakých potrubí nebo dokonce zkoušky vysokotlakých potrubí a to i včetně kompenzace teploty.

Samostatná je také kapitola měření koncentrace odorantu a analýza odorantu. Radeton má v nabídce přístroje jak pro namátkové měření odorantu, tak i stacionární přístroje pro nepřetržitou permanentní analýzu odorantu v plynu, které odesílají naměřený poměr odorantu v plynu na dispečink."

 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.