lokátory kabelů

Radeton – Přístroje na hledání a lokalizaci poruch na kabelech, plášťové poruchy, mezižilové zkraty, lokalizace místa poruchy na chráničce pro optické kabely, trasování inženýrských sítí, prevenci při zemních pracích
Již 25 let pro Vás přicházíme s řešením pro hledání poruch na kabelech a tras inženýrských sítí a to nejen prodejem naší techniky britské značky Radiodetection, RiserBond a Bicotest, ale i školením, technickou podporou po celou dobu využívání přístroje, konzultací a servisem.
Pro plášťové poruchy je ideální použití profesionálního lokátoru RD7000+ (RD7000+PL, RD7000+TL, RD7000+DL, RD7000+SL) a RD8000, které společně s příslušenstvím - tzv. A-rámem, hledají tyto typy poruch s neuvěřitelnou rychlostí a nedestruktivní metodou. Prostě jen připojíte lokátor k poškozené žíle a šipka na displeji vás naviguje k poruše. Citlivost A-rámu je až do 2 MΩ, takže není problém hledat poruchy na všech typech kabelů (NN, VN, koaxiální kabely, sdělovací kabely, signalizační vodiče) a to i v místech komunikací, tedy na asfaltu, dlažbě apod. Většinu asi 80% poruch tak máte vyřešenou velice rychle a pohodlně a v technických službách, elektromontážních firmách, už tak většinou měřící vůz roky neviděly.
Vždycky je potřeba zkontrolovat jestli i u poruchy – mezižilového zkratu není svod proti zemi, pak je i tak pohodlné najít poruchu pomocí A-rámu. Pokud však jde čistě o mezižilový zkrat, je nutné místo lokalizovat jiným přístrojem. K tomuto se používají přístroje s rodiny RiserBond a Bicotest - impulsní reflektometr (TDR), můstek, případně transformátor TX-121. Tyto přístroje Vám s velkou přesností řeknou, jak daleko od místa napojení (od vás) porucha je. Tyto přístroje umí lokalizovat všechny typy poruch. Nejrozšířenější je typ RB3300, RB6000.
K přístrojům nabízíme samozřejmě i nadstandartní záruku, servis v České republice (Brno), školení na míru, Roadshow, konzultace a velice individuální přístup.
Najdete nás na všech důležitých výstavách (Amper, Elektron, FOR Energo, SRVO, atd….), důležité je však ukázat si přístroj přímo v terénu na vašich situacích, najít klidně vaši reálnou poruchu a spojit tak příjemné s užitečným. Budeme se těšit.

Webové stránky společnosti: www.radeton.cz

Radeton

"Už od roku 1991 firma Radeton s.r.o. pomáhá společnostem a soukromníkům se správou inženýrských sítí. Po celém světě pro ně hledá vhodnou techniku a přístroje pro trasování sítí (lokátory kabelů a potrubí, lokátory markerů, lokátory kovů, sondy, mikrosondy apod.), vyhledávání poruch na kabelech (A-rám pro plášťové poruchy, impulsní reflektometry, můstky), vyhledávání úniků vody z potrubí (poslechové tyče, půdí mikrofony, korelátory, multikorelátory apod.) nebo techniku pro inspekci kanalizací (nahlážecí kamery, tlačné kamery, pojezdové kamery atd.). Jako poslední vzal Radeton pod svá křídla také divizi plynárenskou, kterou zastřešuje detektory plynu a přístroji pro tlakové zkoušky značky Esders.

Pro revizní techniky provádějící revize plynových rozvodů je připraven revizní detektor plynu Esders LeckOmiO. U přístroje je klíčová detekce úniků plynu na svařovaných nebo rozebíratelných spojích potrubí. Měří reálnou koncentraci plynu okolo potrubí a je schopen odhalit přesné místo úniku plynu. V rámci revize plynového potrubí je však také nutné kromě klasického měření koncentrace plynu provést také tlakové zkoušky potrubí, tzv. zkouška těsnosti a zkouška pevnosti, které s přehledem technika Esders zvládá. Kdysi se pro kontrolu poklesu tlaku v potrubí používal klasický ručičkový manometr nebo tzv. Účko (U-trubice, skleněná trubice s kapalinou), dnes jsou tyto metody už běžně nahrazeny digitální technikou, která má i časový záznam tlaku. K revizi plynových rozvodů patří také zkouška provozuschopnosti, která přímo stanovuje velikost úniku plynu z potrubí v litrech za hodinu, tu dokáže zajistit přístroj Esders GasTest delta.

Pro detekce plynu v rozsáhlejších či méně přístupných prostorech nebo v dutinách je výhodnější použít detektor plynu s nasáváním. Detektor Esders SIGI EX nasává výkonem 25 l/h, čímž rychle reaguje na sebemenší koncentraci plynu v okolí. Výkonné čerpadlo umožňuje připomjit také zemní sondy pro inspekci zemních úniků. Únik plynu z podzemního vedení neboli plynovodů uložených v zemi (tzv. zemní únik) lze vyhledávat multifunkčním detektorem plynu Esders Goliath. Pro přesné nalezení místa s nejvyšší koncentrací plynu se využívá kobercová sonda (plošný průzkum na pevném povrchu), sonda do vrtů (průzkum v navrtávkách) nebo kroková sonda (vzorkový průzkum). Profesionální přístroje mají také certifikaci pro výbušné prostředí (tzv. nevýbušné provedení) a lze je tak použít v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Detekce plynu na dálku také není problém. Ruční laserový detektor plynu Esders ELLI dokáže detekovat plyn až na vzdálenost 50 metrů. Stačí vysílaným laserovým paprskem zasáhnout plynový mrak, laserový detektor okamžitě reaguje.

Detektory plynu značky Esders lze využívat také na bioplynových stanicích, kde dokáží nejen odhalit únik bioplynu, ale také provádět namátkovou nebo permanentní analýzu bioplynu vyráběného na bioplynové stanici. Analýza bioplynu zkoumá jednotlivé složky bioplynu, mimo jiné také obsah síry.

Stav a těsnost plynovodu se odhaluje nejen detekcí koncentrace plynu nad potrubím, ale také tlakovými zkouškami. Přístroje značky Esders dokáží provádět nejen zkoušky nízkotlakých potrubí, ale také zkoušky středotlakých potrubí nebo dokonce zkoušky vysokotlakých potrubí a to i včetně kompenzace teploty.

Samostatná je také kapitola měření koncentrace odorantu a analýza odorantu. Radeton má v nabídce přístroje jak pro namátkové měření odorantu, tak i stacionární přístroje pro nepřetržitou permanentní analýzu odorantu v plynu, které odesílají naměřený poměr odorantu v plynu na dispečink."

 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.