systém PUR IZOLACE, systém PUR IZOLACE SOFT, PIR pěny, izolace nádrží, izolace podkroví, izolace plochých střech, izolace střech technologií nástřiku pěny

Polyuretanový střešní plášť se používá především v oblasti rekonstrukcí plochých, šikmých i jakkoliv tvarovaných střech, ale též při výstavbě nových objektů.
Technologií plošného nástřiku se za předepsaných podmínek vytváří bezespará, vodotěsná a zároveň tepelně izolační vrstva. Nástřik plynule přechází z horizontální na všechny navazující vertikální plochy - atiky, boky světlíků, komínky atd. Dochází k dokonalému zatěsnění všech kritických míst - průchody vzduchotechniky, hrdla svodů atd.

Webové stránky společnosti: www.pur.cz

PUR IZOLACE s.r.o. LITOMĚŘICE

PUR IZOLACE s.r.o.Jsme společnost, která provádí dodatečné tepelné a zároveň vodotěsné izolace střech tvrdou polyuretanovou pěnou.
Izolujeme obloukové a tvarové střechy , svislé plochy, stropy, stěny zevnitř podkroví a půdy. Dále provádíme tepelné izolace nádrží, potrubí, technologických zařízení, tanků a cisteren, průmyslových, výrobních a skladových hal.
Systém PUR IZOLACE se používá k tepelné a zároveň k vodotěsné izolaci plochých střech.
Systém PUR IZOLACE SOFT se používá k tepelné a zároveň zvukové izolaci šikmých střech a k izolaci nízkoenergetických staveb.
Jsou to dokonalé bezesparé tepelné izolace bez tepelných mostů.

 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.