Optické přístroje a optické systémy

Optické přístroje - distanční mikroskopy, astronomické dalekohledy, hvězdářské dalekohledy, astronomické kamery, citlivé kamery, fotogrammetrie, fotogrammetrický software, DIC, vysokorychlostní DIC, digitální obrazová korelace, strojové vidění, Photron, Fastcam, IDT

Laserové pulzní zdroje světla pro vysoce intenzivní osvětlení s krátkou dobou trvání pro využití v oblastech svařování, PIV, balistiky, pyrotechniky aj. a LED osvětlovací jednotky pro průmyslové použití a strojové vidění (Machine Vision).
Astronomické resp. hvězdářské dalekohledy a pozemní optické teleskopy - refraktory i reflektory - s vysokou rozlišovací schopností. Specifickou modifikací v nabídce je pak sluneční dalekohled - solární teleskop.
Distanční optické mikroskopy s dlouhou pracovní vzdáleností pro zobrazení a záznam mikroskopických detailů objektů, které nelze zkoumat klasickým mikroskopem např. z důvodu jejich vzdálenosti, rozměrů, hmotnosti, radioaktivity nebo jiné kontaminace, teploty apod.
Fotogrammetrický software. V logické návaznosti na nabídku kamer a kamerových systémů umožňuje velmi přesná měření v zaznamenaných sekvencích a představuje další – pokročilejší - fázi kompletní analýzy. V nabídce je rovněž software pro DIC (digitální obrazovou korelaci) a to jak ve 2D, tak i ve 3D. Používá se především v oblastech materiálového zkušebnictví. Ve spojení s vysokorychlostními kamerami tento software umožňuje i vysokorychlostní DIC a to opět ve 2D nebo ve 3D.

Webové stránky společnosti: info@proxis.eu

Proxis, spol. s r.o.

Společnost Proxis, spol. s r.o. nabízí optické přístroje a systémy pro široký rozsah aplikací prakticky ve všech oborech průmyslu, vědy a výzkumu, školství, bezpečnosti a rovněž i v oblasti osobních zájmů.

Vysokorychlostní a ultra vysokorychlostní, někdy označované jako rychloběžné, kamery nebo rychlokamery pro záznam a analýzy rychlých nebo krátce trvajících dějů s rychlostí záznamu přesahující deset a více milionů snímků za vteřinu.

Infračervené, nebo též termovizní, vysokorychlostní kamery pro záznam a vyhodnocení rychlých nebo krátkých dynamických změn tepelných polí.

Astronomické kamery a kamery s extrémně vysokou citlivostí pro záznam slabých zdrojů záření. Jsou většinou používány v kombinaci s astronomickými dalekohledy nebo optickými mikroskopy.

Laserové pulzní zdroje světla pro vysoce intenzivní osvětlení s krátkou dobou trvání pro využití v oblastech svařování, PIV, balistiky, pyrotechniky aj. a LED osvětlovací jednotky pro průmyslové použití a strojové vidění (Machine Vision).

Astronomické resp. hvězdářské dalekohledy a pozemní optické teleskopy - refraktory i reflektory - s vysokou rozlišovací schopností. Specifickou modifikací v nabídce je pak sluneční dalekohled - solární teleskop.

Distanční optické mikroskopy s dlouhou pracovní vzdáleností pro zobrazení a záznam mikroskopických detailů objektů, které nelze zkoumat klasickým mikroskopem např. z důvodu jejich vzdálenosti, rozměrů, hmotnosti, radioaktivity nebo jiné kontaminace, teploty apod.

Fotogrammetrický software. V logické návaznosti na nabídku kamer a kamerových systémů umožňuje velmi přesná měření v zaznamenaných sekvencích a představuje další – pokročilejší - fázi kompletní analýzy. V nabídce je rovněž software pro DIC (digitální obrazovou korelaci) a to jak ve 2D, tak i ve 3D. Používá se především v oblastech materiálového zkušebnictví. Ve spojení s vysokorychlostními kamerami tento software umožňuje i vysokorychlostní DIC a to opět ve 2D nebo ve 3D.

Předmětem činnosti společnosti Proxis je nejen prodej těchto přístrojů ale i pronájem vybraných typů nebo provádění kompletních služeb.

Kontaktní údaje:

Adresa:Spořická 296/46, 184 00 Praha 8

info@proxis.eu
+420 284 686 309

info@proxis.eu

Další prezentace:
 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.