průmyslové termovizní kamery, termokamery, vytváření termogramů, termosnímků, infrasnímků, termovizní kamera, termokamera, infrakamera pro průmysl, výrobu, sledování stavu strojů, odhalení závad, úniku tekutin, páry ve výrobě, průmyslová údržba

průmyslové termovizní kamery, termokamery, vytváření termogramů, termosnímků, infrasnímků, termovizní kamera, termokamera, infrakamera pro průmysl, výrobu, sledování stavu strojů, odhalení závad, úniku tekutin, páry ve výrobě, průmyslová údržba

Webové stránky společnosti: www.spektravision.cz

SpektraVision s.r.o.

SpektraVision s.r.o. vyrábí ruční přenosné přístroje pro měření teploty, vlhkosti, tlaku a rychlosti proudění vzduchu, převodníky těchto veličin, přístroje pro měření otáček, osvětlení, hluku, analýzy spalin, detekce úniku plynů, přístroje pro servis chladících zařízení, termografii a měřící systémy se sběrem dat. Provádí akreditovanou a ISO kalibraci měřidel.

 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.