průmyslové termokamery pro záznam tepelných polí, termogramu, termosnímku, infrasnímku, měření objektu v infračerveném spektru, měření povrchové teploty, hledání závad a detekce zvýšené teploty termokamerou, termokamery pro náročná prostředí

Zabýváme se vývojem a výrobou měřicích přístrojů v oboru teplota, vlhkost, tlak, analýza spalin a podobně. Měřicí přístroje se používají nejčastěji v oblasti průmyslové údržby, stavebnictví, vytápění a klima prostředí. Jedním z top produktů této společnosti jsou termokamery. Termokamery se velmi často používají pro elektrorevize, kde po vytvoření termogramu je velice snadné rozpoznat vadné svorky elektrického rozvaděče. Průmyslová údržba také velice často využívá přístroje pro měření stlačeného vzduchu. Díky měření rychlosti stlačeného vzduchu je velice snadné nalézt místa, kde se stlačeným vzduchem plýtvá.
Nejširší oblastí aplikací, kde se měřicí přístroje velice často uplatňují, je měření teploty. Teplota je jednou ze základních veličin, které měří měřicí přístroje a teploměry, umožňují měření ve velmi širokém rozsahu hodnot a přesností. Teploměry mají sondy vhodné jak pro vpich a ponor, tak také povrchové sondy, a infračervené pyrometry.
Vlhkoměry využívají patentovaného kapacitního senzoru, který vyniká dlouhodobou stabilitou a díky tomu je možné využívat vlhkoměry také v řídicích systémech v průmyslu. Ve vysokoenergetickém průmyslu se také hodně často používají analyzátory spalin. Analyzátory spalin mají propracovaný systém výměnných senzorů, které nevyžadují častý servis. Díky tomu jsou z dlouhodobého hlediska velice finančně přijatelné. Analýza spalin je ve vysokoenergetickém průmyslu důležitá pro optimalizaci hoření popřípadě vypalování výrobků a další technologické operace. Analyzátory spalin jsou vždy mobilní a proto umožňují snadnou kontrolu v jednotlivých místech technologie.

průmyslové termokamery pro záznam tepelných polí, termogramu, termosnímku, infrasnímku, měření objektu v infračerveném spektru, měření povrchové teploty, hledání závad a detekce zvýšené teploty termokamerou, termokamery pro náročná prostředí

Webové stránky společnosti: www.spektravision.cz

SpektraVision s.r.o.

SpektraVision s.r.o. vyrábí ruční přenosné přístroje pro měření teploty, vlhkosti, tlaku a rychlosti proudění vzduchu, převodníky těchto veličin, přístroje pro měření otáček, osvětlení, hluku, analýzy spalin, detekce úniku plynů, přístroje pro servis chladících zařízení, termografii a měřící systémy se sběrem dat. Provádí akreditovanou a ISO kalibraci měřidel.

 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.