levné profesionální průmyslové termokamery, nejlevnější průmyslová termokamera, nejlepší meření tepelné ztráty, plísně termokamerou, termovize, termogram, infrakamera, termosnímek, termovizní kamery pro průmysl, stavebnictví, údržbu, elektrorevizi

Jedním z top produktů jsou termokamery. Termokamery slouží k záznamu teplotních polí a vytváří tzv. termogram. Někdy se tomuto snímku nesprávně říká termosnímek, nebo infrasnímek. Termogram je snímek měřeného objektu v infračerveném spektru, kde je pro každý pixel vypočtena povrchová teplota. Díky tomu termokamera zobrazuje místa s rozdílnou povrchovou teplotou a to umožňuje odhalení celé řady závad. Proto se termokamery používají v průmyslové údržbě, v oblasti elektrorevize, kde může přechodový odpor způsobit zahoření nebo požár a tím poškodit elektrický rozvaděč. Nedostatek maziva na výrobním zařízení odhalí termokamera díky detekci zvýšené teploty, kdy zvýšené tření způsobuje vznik vyšších teplot. Průmyslové termokamery jsou vhodné do velice náročného prostředí, kde jejich inovační funkce velice usnadňují práci. Například funkce automatického rozpoznání místa měření usnadňuje orientaci ve výsledcích měření a zabraňuje zmatkům v dokumentaci. Průmyslové termokamery navíc umožňují sekvenční záznam. Termokamera při sekvenčním záznamu ukládá pořízené termogramy v pravidelných intervalech. Termokamera tak může na stativu dlouhodobě monitorovat určité zařízení a je s její pomocí velice snadné zjistit okolnosti, při jakých se teplota povrchu snímaného objektu změní.
Dále se termokamery používají k odhalování tepelných ztrát u budov, kde vadná místa s tepelnými úniky způsobují růst nebezpečných plísní. Termovize díky speciální funkci pro vyhledávání těchto rizikových míst s potenciálem pro vznik plísní, umožňují provedení včasných opatření proti zamezení jejich růstu.
Termokamery se za velmi krátkou dobu dokázaly prosadit na celosvětovém trhu a jejich portfólio zahrnuje jak levné termokamery, tak také profesionální typy.
levné profesionální průmyslové termokamery, nejlevnější průmyslová termokamera, nejlepší meření tepelné ztráty, plísně termokamerou, termovize, termogram, infrakamera, termosnímek, termovizní kamery pro průmysl, stavebnictví, údržbu, elektrorevizi

Webové stránky společnosti: www.spektravision.cz

SpektraVision s.r.o.

SpektraVision s.r.o. vyrábí ruční přenosné přístroje pro měření teploty, vlhkosti, tlaku a rychlosti proudění vzduchu, převodníky těchto veličin, přístroje pro měření otáček, osvětlení, hluku, analýzy spalin, detekce úniku plynů, přístroje pro servis chladících zařízení, termografii a měřící systémy se sběrem dat. Provádí akreditovanou a ISO kalibraci měřidel.

 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.