průmyslové váhy, můstkové váhy, mostní váhy, podlahové váhy, vážní indikátory, váhové terminály, kompaktní váhy, průtočné váhy, vyřazovací váhy, kontrolní váhy, etiketovací váhy, váhy do výbušného prostředí (Ex), průtočné váhy, servis, kalibrace, cejchová

Vážní indikátory a váhové terminály od PRECIA MOLEN jsou vybaveny sériovými komunikačními rozhraními RS232/RS485/RS422 pro připojení periferních součástí jako vzdálené displeje či převodníky pro komunikaci skrz průmyslové sběrnice (Profibus DP, DeviceNet, Ethernet Modbus/TCP, Profinet) pro snadnou integraci do procesů řízených přes PLC. Vyhodnocovací jednotky odpovídají požadavkům normy EN 45501:2015 a jsou vybaveny alibi paměťmi (DSD kartou).
Průtočné (výklopné) váhy jsou vyráběny na míru dle požadavku provozu na výkon a přesnost. Řídící elektronika dovoluje integrovat průtočné váhy do libovolného procesu řízeného přes PC nebo PLC.
Vážní stolní můstky a průmyslové váhy vyrábíme v lakovaném či nerezovém provedení.
Všechny výrobky PRECIA MOLEN jsou certifikovány pro použití do výbušného prostředí (Ex). Výrobky od PRECIA MOLEN jsou dostupné v provedení s IP54/IP65/IP66/IP68/IP69K.
Betonová mostní (automobilová) váha do úrovně terénu nebo nájezdová. Mostní váhy jsou osazeny nerezovými tenzometry (IP68) a vážními indikátory od PRECIA MOLEN. Mostní váhy jsou vyráběny v různých délkách a maximálních váživostech. K mostovým vahám vyrábíme samoobslužné terminály a vážní software.
průmyslové váhy,můstkové váhy,mostní váhy,podlahové váhy,vážní indikátory,váhové terminály,kompaktní váhy,průtočné váhy,vyřazovací váhy,kontrolní váhy,etiketovací váhy,váhy do výbušného prostředí (Ex),průtočné váhy,servis,kalibrace, cejchování, EN 45501:2015, Alibi paměť (DSD karta).

Webové stránky společnosti: www.preciamolen.com/cs

Precia Molen CZ s.r.o.

Specializujeme se na výrobu a dodávky průmyslových vah a vážící techniky pro široké použití v oblasti průmyslu. Všechny váhy jsou dodávány v souladu s normou EN 45501:2015. Ke všem jednotlivým typům vah a vážních indikátorů nabízíme servis, opravy, kalibrace a přípravu na úřední ověření (cejchování).
Vyrábíme váhy s neautomatickou činností (NAWI) v souladu s požadavky EN 45501:2015. V hlavní nabídce jsou: stolní váhy, podlahové váhy, můstkové váhy, jeřábové váhy, automobilové mostové váhy, kompaktní váhy, ekonomické váhy. Nabízíme průmyslové váhy určené pro počítání kusů, váhy a váhové terminály pro statistickou kontrolu kvality, etiketovací váhy pro automatické či manuální vážení a etiketování, limitní vážení, recepturování a šaržování. Váhy lze rozdělit jako váhy vhodné do potravinářství, váhy do lehkého průmyslu, váhy do farmacie, přesné váhy do laboratoří, váhy do jinak nespecifikovaných výrob. Naší specialitou jsou váhy do výbušného prostředí (Ex).
Druhá část je věnována výrobě vah s automatickou činností (AWI) kam řadíme dávkovací váhy, průtočné (výklopné) váhy, kontrolní váhy, vyřazovací váhy, pásové váhy, vážené pásové dopravníky, LIW. K těmto všem zařízením poskytujeme kvalifikovaný servis, opravy, kalibrace a přípravu na úřední ověření (cejchování).
Významnou část našich výrobků tvoří vážní indikátory a váhové terminály. Vážní indikátory a vážní terminály odpovídají požadavku normy EN 45501:2015. Standardní součástí vážního indikátoru je alibi paměť (DSD karta). Vážní indikátory a váhové terminály umožnují ovládat a kontrolovat jednotlivé fáze vašeho procesu, od příjmu surovin, průběžnou kontrolu až po expedici či prodej.

Kontaktní údaje:

Adresa:Jinonická 80, 158 00 Praha 5 - Košíře

www.preciamolen.com/cs
sales@preciamolen.cz

Další prezentace:
 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.