protiprůvanové lamelové clony (stripy) v provedení pevném, posuvném a shrnovacím

Firma Portaflex vyrábí z průhledných pásů lamelové clony (stripy) v provedení pevném, posuvném i shrnovacím. Tyto průmyslové žaluzie dodává také jako přehrazení hal či mobilní plastové stěny. V nabídce jsou také obousměrně kyvné vrata někdy nazývané pendly, kyvky či lítačky. Tyto protiprůvanové zařízení šetří finance, zlepšují hygienu práce, flexibilně přehrazují prostory. Součástí prodejního sortimentu je barevné a průhledné měkčené PVC pro standardní, chladírenské i mrazírenské prostředí.

Portaflex - lamelové clony a kyvná vrata omezují tepelné (a tudíž i finanční) ztráty v provozech. Zároveň zajistí zvýšení bezpečnosti práce a hygieny provozu. Výrobky zaručují rychlou návratnost a režijní úspory, zejména ve dveřích a vratech s vysokou frekvencí pohybu lidí a techniky. Instalace je možná ve všech typech provozů.

PRŮHLEDNÉ CLONY – vhodný doplněk většiny provozů

Průhledné plastové clony (též zvané průmyslové žaluzie, termoclony či stripy) se ve většině případů používají jako protiprůvanové zařízení ve vratech, dveřích, průchodech. V místech velké frekvence pohybu lidí či techniky zabraňují značným tepelným ztrátám vlivem vyvětrání a tak přináší finanční úspory.
V posledních letech roste počet požadavků na nejrůznější atypické realizace, kdy se instalací clon ovlivní zcela jiné faktory. Tyto se dají shrnout do několika skupin.

OMEZENÍ PRAŠNOSTI - průhledné či barevné pásy se vhodně nadimenzují pro daný otvor (tj. šířka a tloušťka lamel) a poté zabraňují proudění či víření vzduchu. Omezují prašnost venkovních skládek materiálu (uhlí, štěrk, popel, piliny, posypový materiál). Své uplatnění najdou i na pásových drahách, kde např. snižují prašnost přesypů. Užitek clony přináší i v interiérech, kde oddělí provozy s různými nároky na čistotu.

SNÍŽENÍ HLUČNOSTI - Preventivní opatření na snížení hlučnosti strojních zařízení jsou ze zdravotního hlediska nejúčinnější a v souhrnu z pohledu zaměstnavatele i nejlevnější. Kromě účinné ochrany zdraví se příznivě projeví zlepšením pracovních podmínek a vyšší produktivitou práce. Variantou dražších akustických obkladů jsou právě lamelové clony. Vedle nižších pořizovacích nákladů je výhodou i jejich flexibilita – s novým uspořádáním pracoviště lze změnit dispozici průhledné žaluzie.

ELIMINACE DALŠÍCH NEŽÁDOUCÍCH PRVKŮ - které působí z venkovních prostor či mezi jednotlivými částmi daného provozu. Může se jednat o nepříznivé proudění vzduchu, úniky pachových látek, šíření nežádoucích výparů či vnikání hmyzu nebo ptactva. Clony dobře zabraňují vnikání deště či sněhu.

OSVĚTLENÍ - pomocí průhledných clon se využívá přirozené venkovní světlo, které je zdarma. Umělé světlo je klidné, monotónní. Nejoptimálnější jsou prostory se sdruženým osvětlením, kde významnou roli hraje denní složka. Instalací průhledných pásů se vytváří zraková pohoda, nedochází k náhlým oslňováním při východu z budovy a spoří se náklady na osvětlení. S tímto dalším prosvětlením prostor omezujete růst únavy zraku a tím celé nervové soustavy.

OZÁŘENÍ - tmavě tónované PVC s UV filtrem chrání svářeče. Vysoké oslnění může zcela znemožnit zrakové vnímání, způsobit ztrátu orientace.Tmavé zbarvení lamel zabraňuje pronikání nebezpečných ultrafialových paprsků a zároveň zachovává vizuální kontakt. Clony zároveň slouží jako mechanická ochrana před jiskřením při obrušování.

Dodávka lamelových clon nebo kyvných vrat z průhledných plastů je finančně nenáročné a termínově výhodné řešení. Portaflex s.r.o. jako jediná firma v ČR vyrábí clony v provedení pevném, posuvném a shrnovacím. U již nainstalovaných zařízení zajišťuje při dodávce nových plastů zpětný odběr použitých výplní k ekologické likvidaci.

Poradenství, výrobu a montáže již 17 let zajišťuje Portaflex s.r.o.

Webové stránky společnosti: www.portaflex.cz

Portaflex s.r.o.

Portaflex s.r.o. vyrábí lamelové clony do vrat, dveří proti průvanu či k přehrazení celých hal, a to v provedení pevném, posuvném a shrnovacím. Dodává kyvná vrata a rychlonavíjecí vrata a prodává náhradní PVC plasty. Pro pergoly vyrábí rolovací clony. Pro vrata, brány a pojezdové dráhy nabízí širokou paletu kolejnic, kování, výhybek. Specializuje se na prodej plastových desek pro stavebnictví a reklamu + laminátové MAX desky na balkony a fasády.

 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.