Workmonitor: sledování a monitorování efektivity, stavu, provozu průmyslové výroby, CRM, ERP, I/O moduly, zobrazení běhu a stavu výrobních strojů, zvýšení efektivity výroby, minimalizace prostojů a výpadků ve výrobě

Workmonitor: sledování efektivity výroby
Systém Workmonitor je určen k okamžitému a přehlednému zobrazení stavu výrobních strojů, ke sledování jejich běhu a k počítání jejich pracovních cyklů. Je tedy nástrojem určeným pro zvýšení efektivity výroby a k minimalizaci prostojů.
Jak to funguje
U každého stroje je umístěna malý monitorovací modul Workmonitor (obrázek 1), Má tři vstupy a podle typu stroje snímá monitorované veličiny. Obvykle se monitorují
• Pracovní cykly
• Běh stroje
• Porucha (nebo jiná důležitá veličina)
Tyto veličiny posílá modul Workmonitor po Ethernetu (počítačové síti) na firemní server. Zde jsou data archivována a distribuována ke klientům, tedy vedoucím pracovníkům výroby a manažerům. Data jsou aktualizována každou minutu.
Přehledné zobrazení
Každý pracovník, pro kterého jsou data z výroby zajímavá, má na svém poutači program Workmonitor. Může jej mít individuálně nastaven, tedy vidí jen stroje, veličiny a statistiky, kterého zajímají. Nastaven není složité, uživatel si ze seznamu jednoduše vybere stroje či jejich skupiny, směny, nebo časová období.
Základní okno programu je na obrázku 2. Ukazuje přehledně aktuální stav vybraných strojů. V okně je graficky znázorněn průběh pracovního procesu po hodinách a začátky směn. Ve sloupečku Celkem je souhrnné zobrazení a vyhodnocení za vybraný časový úsek. Kliknutím na buňku v tabulce lze přejít na detailní zobrazení. Pomocí tlačítek hod a den lze prohlížet data po hodinách, dnech nebo směnách. Hodinový detail je na obrázku 3.
Analýza a export dat
Složitější analýzy dat nebo například pravidelný export vybraných dat a jejich zasílání vedoucím pracovníkům je možné v části Filtr. Oblíbenou funkcí této části je export do Excelu. Nastavené filtry si lez uložit a a vytvářet pak jedním stiskem tlačítka požadované sestavy.
Zapojení a instalace
Modul Workmonitor je vhodné umístit do rozvaděče monitorovaného stroje, například na lištu DIN. Vstupy Workmonitoru se propojí s výstupy řídicího systému, nebo s relé, které stroj ovládají. Konkrétní zapojení záleží na typu stroje, není ale složité a obvykle to snadno dokáže každý zkušenější pracovník údržby. Z druhé strany se modul Workmonitor zapojí do počítačové sítě (Ethernetu). Ani to není nijak složité, je to stejné, jako připojit do sítě počítač.
Systém je levný a vyzkoušení zadarmo
Líbí se Vám popsaný systém Workmonitor? Pak není nic jednoduššího, než si zdarma zapůjčit modul Workmonitor vše vyzkoušet. Pro pokusy lze systém nainstalovat jednoduše na jakýkoliv počítač.
Celý systém je velmi levný – základní program je zdarma, platí se pouze jednotky Workmonitor. Sledování výroby tedy lze pořídit v ceně 3.490,- Kč za každý monitorovaný stroj. Pokud je třeba do programu doplnit specifické funkce (přehledy, propojení s podnikovým ERP systémem, sledování neobvyklých strojů), je to řešeno individuální nabídkou.
Neváhejte si tedy Workmonitor, který dodává Papouch s.r.o, vyzkoušet, pracovníci dodavatele poradí s jeho aplikací.

Webové stránky společnosti: www.papouch.com

Papouch s.r.o.

Papouch s.r.o. vyvíjí, vyrábí a dodává produkty pro průmyslovou elektroniku, datové komunikace a měřicí techniku. Vytváříme pro Vás vysoce kvalitní a specifické produkty: převodníky rozhraní, měřicí moduly, teploměry, i zcela atypická a nestandardní zařízení. Jsme významným systémovým integrátorem.
Senzory a převodníky pro měření fyzikálních veličin - proudu, napětí, teploty, vlhkosti, rosného bodu, rychlosti větru, Datové analogové převodníky(konvertory) rozhraní pro převod spojitého signálu, napětí, proudu, Převodníky rozhraní, RS232 na RS485/422, I/O moduly, I/O pro Ethernet, I/O pro RS232, RS485, I/O pro USB, Průmyslové teploměry a vlhkoměry, přenosy dat v průmyslu, průmyslový ethernet, převodníky linek a protokolů, měřicí moduly, inteligentní čidla, I/O moduly, průmyslová elektronika, datové komunikace, datové a analogové převodníky rozhraní, měřicí moduly, teploměry, přepínače komunikačních linek, komunikační a měřicí převodníky a moduly, převodníky datových linek, rozhraní a protokolů, průmyslové převodníky rozhraní, systémové integrace

Kontaktní údaje:

Adresa:Strašnická 3164/1a, 102 00 PRAHA 10

www.papouch.com
papouch@papouch.com

Další prezentace:
měřicí a monitorovací moduly Papago pro kontrolu výrobních procesů, průmyslové měření teploty a vlhkosti, dálkové spínání ventilátoru, záplavové čidlo, hlídání uzavřených dveříkomunikační a měřicí převodníky a moduly, převodníky datových linek, rozhraní a protokolů, průmyslové převodníky rozhraní, systémové integraceSenzory a převodníky pro měření fyzikálních veličin - proudu, napětí, teploty, vlhkosti, rosného bodu, rychlosti větru, Datové analogové převodníky(konvertory) rozhraní pro převod spojitého signálu, napětí, prouduprůmyslové převodníky, převodníky pro RFID čtečku, ethernetové teploměry a vlhkoměry, převodník proudové smyčky, radiové I/O moduly, digitální i analogové vstupy a výstupy, převodníky odporu, přepínače a odělovače komunikačních linekvstupy a výstupy pro hlídání oken, dveří, stavu strojů a linek, ovládání osvětlení, technologií, stykačů, teploměry pro hlídání teploty vzduchu, vody, kapalin, prostředí, impulzy pro měření energií - vody, topení, elektřinyI/O moduly Quido, digitální a analogové dvoustavové vstupy i výstupy, nejlevnější převodníky i přepínače linek a rozhraní, průmyslové měřicí moduly, nejlepší ethernetové teploměry, radiové I/O modulydigitální vstupy, analogové vstupy, digitální výstupy, analogové výstupy, převodníky odporu, průmyslové I/O moduly, radiové I/O moduly, I/O moduly Quido oddělovače komunikačních linek, dvoustavové vstupy a výstupyprůmyslové převodníky rozhraní, převodníky a přepínače linek, měřicí moduly, inteligentní čidla, průmyslové teploměry a vlhkoměry, převodníky datové komunikace, převodníky pro měření veličin, proudu, rosného bodu, převodník proudové smyčkyprůmyslové převodníky rozhraní, převodníky linek, přenosy dat v průmyslu, převodníky protokolů, inteligentní čidla, průmyslové ethernetové teploměry a vlkoměry, měřicí moduly, převodníky datové komunikace, převodníky odporu, zvýšení efektivity výrobypřevodníky pro měření veličin, převodníky pro měření proudu, měření rosného bodu, převodníky pro RFID čtečku, převodník proudové smyčky, I/O moduly Quido, analogové vstupy a výstupy, digitální vstupy a výstupy, /O moduly, převodníky a přepínače linekprůmyslové převodníky rozhraní, převodníky linek, přenosy dat v průmyslu, převodníky protokolů, inteligentní čidla, průmyslové ethernetové teploměry a vlkoměry, měřicí moduly, převodníky datové komunikace, převodníky odporu, přenosy dat v průmyslulevný ethernetový průmyslový IP teploměr a vhkoměr s výpočtem rosného bodu, interní pamětí pro historii měření s pamětí mezníh hodnot, průmyslové měření teploty a vlhkosti a rosného bodu, nejpřesnější měření teploty, vlhkosti, rosného boduprůmyslové teploměry, průmyslové vlhkoměry, ethernetové teploměry, ethernetové vlhkoměry, průmyslové teploměry, průmyslové vlhkoměry, přesné a zároveň levné průmyslové teploměry a vlhkoměry, nejpřesnější měření teploty, vlhkosti, rosného boduprůmyslové převodníky a přepínače linek, převodníky datové komunikace, převodníky pro měření veličin, proudu, rosného bodu, převodník proudové smyčky, I/O moduly Quido, přenosy dat v průmyslu, datové převodníky rozhraní, nejlepší radiové I/O modulyprůmyslové měřící a monitorovací moduly pro měření a monitorování veličin - měření a monitoring teploty, vlhkosti, rosného bodu, průmyslové přesné měření teploty, vlhkosti, rosného bodu, teplotní sezor s PoEprůmyslové teploměry, průmyslové vlhkoměry, přesné ethernetové teploměry, ethernetové vlhkoměry, přenosy dat v průmyslu, nejpřesnější měření teploty, vlhkosti, rosného bodu, levné IP teploměry a vhkoměry s výpočtem rosného boduprůmyslové senzory teploty, senzory vlhkosti a rosného bodu, sensory pro měření Pt100/Pt1000, RFID pro autentifikace obsluhy stroje, digitální vstupy, digitání výstupy, relé pro počítadla energií, měření a monitorování teploty v průmyslu, zvýšení efektivipřevodníky a přepínače linek, převodníky pro měření veličin, proudu, převodník proudové smyčky, rosného bodu, inteligentní průmyslová čidla, měřicí moduly, hlídání teploty vody, přenosy dat v průmyslu, převodníky linek, přepínače linek, I/O modulyPAPAGO, měření rosného bodu, radiové I/O moduly, přenosy dat v průmyslu, ethernetové teploměry, ethernetové vlhkoměry, průmyslové převodníky rozhraní, analogové vstupy, analogové výstupy, digitální vstupy, digitální výstupy, hlídání teploty vodyPAPAGO, PAPAGO measuring module, Papouch PAPAGO pro měření a monitorování teploty a vlhkosti, převod spojitého signálu, převodníky rozhraní, převodník USB na RSxxx, Ethernet na RSxxx, WiFi na RSxxx, přepínače linek, I/O modulyPAPAGO, PAPAGO measuring module, Papouch PAPAGO pro měření a monitorování teploty a vlhkosti, převod spojitých signálů, průmyslový převodník rozhraní, převodník USB na RSxxx, Ethernet na RSxxx, WiFi na RSxxx, přepínače linek, I/O modulyměření rosného bodu, přenos dat v průmyslu, ethernetový teploměr, ethernetový vlhkoměr, radiový I/O modul, průmyslový převodník rozhraní, analogový vstup, analogový výstup, digitální vstupy, digitální výstupy, monitorování teploty vodyPapago - digitální teploměr, 2x digitální vstup, 1x přepínací kontakt relé, ethernet nebo wifi. PoE napájení, komunikační protokoly: XML, http GET, SNMP, ModbusPapago - měřící a monitorovací moduly, měření teploty a vlhkostiPapago - průmyslové měření teploty, vlhkosti, rosného bodu
 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.