zapisovač OMR700, přepínače měřicích míst, průmyslové HMI, panelové měřicí přístroje, přístroje s barografem, nejlepší Wattmetry, AC voltmetry a ampérmetry, Ohmmetry, průmyslové zobrazovače a zapisovače dat, panelový měřící přístroj

ORBIT MERRET, spol. s r. o., je dlouholetý český výrobce měřících přístrojů pro průmyslové použití. Tradiční sortiment tvoří panelové měřící přístroje s číslicovým nebo sloupcovým zobrazením, velkoplošné číselné displeje a převodníky. Tento sortiment byl nedávno rozšířen o modulové PLC, které nabízí širokou škálu měřících funkcí spolu se standardními funkcemi PLC, tak jak jsou definovány normou EN 61131. Převodníky i měřící přístroje jsou určeny pro měření jak elektrických tak i neelektrických veličin. V posledních několika letech je ze strany zákazníků kladen důraz na univerzálnost vstupů přístroje. Ta uživatelům přináší možnost snížit skladové zásoby a v případě potřeby přístroj použít pro měření kterékoliv z až osmi různých veličin či senzorů. Volbou svorek a nastavením v menu přístroje je možné jej nastavit pro měření stejnosměrných napětí, proudů, odporů, teploty pomocí odporových čidel platinových, niklových nebo měděných, termočlánků nebo pro odměřování vzdálenosti či úhlu pomocí lineárních potenciometrů. Samostatnou skupinu tvoří přístroje pro měření střídavých veličin a dále pak čítače, použitelné rovněž jako měřiče frekvence a stopky. Stejné měřící funkce rovněž nabízí převodníky určené pro montáž na DIN lištu. Aby společnost ORBIT MERRET, spol. s r. o, byla všestranným partnerem nabízíme Vám, našim zákazníkům, i dodávky snímačů. Z tohoto sortimentu jistě stojí za zmínku potenciometry společností NOVOTECHNIK (D) a CONTELEC (CH), lankové snímače CELESCO (USA), a průtokoměry TECFLOW (NL). Tyto čtyři značky na českém a slovenském trhu zastupujeme.
zapisovač OMR700, přepínače měřicích míst, průmyslové HMI, panelové měřicí přístroje, přístroje s barografem, nejlepší Wattmetry, AC voltmetry a ampérmetry, Ohmmetry, průmyslové zobrazovače a zapisovače dat, panelový měřící přístroj

Webové stránky společnosti: www.orbit.merret.cz

Orbit merret, spol. s r.o.

Společnost ORBIT MERRET, spol. s r. o., je tradiční český výrobce měřících přístrojů pro průmysl. Základní sortiment tvoří panelové přístroje s číselným nebo sloupcovým zobrazením, velkoplošné číselné displeje a převodníky. Tento sortiment je rozšířen o modulové PLC, které nabízí širokou škálu měřících funkcí spolu se standardními funkcemi PLC, tak jak je požaduje norma EN 61131.
Měřící přístroje i převodníky jsou určeny pro měření jak elektrických tak i neelektrických veličin. V posledních několika letech klademe důraz na univerzálnost vstupů přístroje. To uživatelům přináší možnost snížit skladové zásoby a v případě potřeby přístroj použít pro měření jedné z až 8 různých veličin či senzorů. Volbou svorek a nastavením v menu přístroje je možné přístroj nastavit pro měření stejnosměrných napětí, proudů, odporů, teploty pomocí odporových čidel platinových, niklových nebo měděných, termočlánků nebo pro odměřování pomocí lineárního potenciometru. Další skupiny tvoří přístroje pro měření střídavých veličin a čítače, měřiče frekvence, stopky. Tyto měřící funkce Vám též nabízí převodníky určené pro montáž na DIN lištu.Aby společnost ORBIT MERRET, spol. s r. o, mohla být všestranným partnerem Vám, našim zákazníkům, nabízíme i dodávky snímačů. Z tohoto sortimentu pak jistě stojí za zmínku výrobky společností NOVOTECHNIK (D), CONTELEC (CH), CELESCO (USA), SENSOREX (F) a TECFLOW (NL), které na českém a slovenském trhu zastupujeme.

Kontaktní údaje:

Adresa:Vodňanská 675/30, 198 00 Praha 9

www.orbit.merret.cz
+420 281 040 200
orbit@merret.cz
fax: +420 281 040 29

Další prezentace:
český výrobce přístrojů pro měření, řízení a regulaci, měřící přístroje, zastoupení Novotechnik, Sensorex, Contelec, Celesco, zobrazovače pro potenciometry, tenzometrypřístroje na měření a regulaci pro průmysl, měřicí přístroje a převodníky pro měření elektrických i neelektrických veličin, pro měření stejnosměrných napětí, proudů, odporů, teploty, panelové přístroje s číselným nebo sloupcovým zobrazenímpanelové měřicí digitální přístroje, převodníky na DIN lištu, průmyslové oddělovače, bargrafy, sloupcové zobrazovače, měřicí ústředny, dataloger, průmyslové velkoplošné displeje, bezpapírové zapisovače, modulové PLC, HMIOMC8000 programovatelné digitální i analogové automaty pro měření napětí, proudu, odporu, teploty a pulzů, univerzální průmyslové měřicí přístroje, přístroje pro měření odporů, pulzů, proudu, napětí a teploty, DC voltmetry a ampérmetry, analyzátory sítěprogramovatelné automaty, programovatelné automaty s LCD displejem, digitální programovatelný automat pro měření napětí, proudu, odporu, teploty a pulzů, Modbus over TCP/IP, RS 485, EN 61131-3, panelové měřicí přístroje, převodníky na DIN lištu, PID regulzapisovače, zapisovače s analogovými vstupy DC, RTD, T/C, PM, zapisovače s analogovými výstupy, zapisovače s reléovými výstupy nebo OC, zapisovače s vnitřní pamětí, zapisovač s rychlostí zápisu 1 ms, zapisovače s krytím IP64 s zapisovače s možností zaplompasivní zobrazovač, OMM 335PM Monitor procesu, OMM 335RTD Teplomer pro snímace Pt/Ni, OMM 335UC Univerzální cítac, OMM 335RS Zobrazovac dat z linky RS 485panelové přístroje, převodníky na DIN lištu, PLC automaty, velkoplošné displeje, sloupcové zobrazovače, bezpapírové zapisovače
 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.