přístroje na měření a regulaci pro průmysl, měřicí přístroje a převodníky pro měření elektrických i neelektrických veličin, pro měření stejnosměrných napětí, proudů, odporů, teploty, panelové přístroje s číselným nebo sloupcovým zobrazením

Společnost ORBIT MERRET, s.r.o. vyvíjí a dodává měřicí přístroje pro průmysl již více než 20 let. Abychom svým zákazníkům mohli nabízet výrobky, které odpovídají jejich konkrétním potřebám, naši vývojoví inženýři neustále sledují trendy průmyslového měření a automatizace. Jsme pochopitelně připraveni vyhovět také požadavkům zákazníků. Například záruka na naše přístroje je 5 let, k dispozici jsou i vícejazyčné návody k přístrojům, a další.
V současné době je stále patrnější rozšiřování, kdysi logických automatů, o měřicí funkce. Proto jsme se rozhodli obohatit námi vyráběné měřicí přístroje o funkce logického řízení. Tak vznikla řada OMC 8000 – PLC, určená pro řízení úloh s měřením i bez něj. Jako partnera pro zajištění softwarového vybavení jsme zvolili renomovanou firmu KW software. Součástí řešení je i vizualizace procesů řízených těmito automaty.PLC OMC 8000 je tvořeno hlavním modulem, ke kterému lze připojovat rozšiřující moduly. Ty mohou být umístěny v těsné blízkosti. Mezi nejvzdálenějšími moduly však může být vzdálenost až 40 m. Hlavní modul může být napájen 230 V nebo 24 V. Obsahuje tři digitální vstupy, které reagují na úroveň napájecího napětí. Dále obsahuje šest univerzálních vstupů, které jsou izolovány od vstupů a výstupů napájení. Tyto vstupy umožňují připojení následujících signálů:
- – impulzní do 30 V
- – impulzní – kontankt, NPN otevřený kolektor
- – analogový, napěťový do 0 – 0,06 / 0,45 / 2,8 / 10 / 20/ 30 V
- – analogový, proudový do 0/4 - 20 mA
- – analogový, Pt1000, Ni1000, Pt100, KTY81-2xx
- – analogový, termočlánky B, E, J, K, L, N, R, S, T, XK (pouze dva vstupy)
Univerzální vstupy mohou být též zapojeny jako dva plné kvadraturní vstupy pro inkrementální snímače – dva pulzní signály posunuté o 90° elektrických + nulovací impulz. Jeden pár může být použit jako RS485 pro komunikaci s dalšími zařízeními, jako je například numerický nebo textový displej, jednoduchý operátorský panel a podobně. Výstupem je pět relé, form A, 250 V/10 A nebo pět otevřených kolektorů NPN, 30 V/0,3 A. Místo dvou relé může být přístroj vybaven univerzálním analogovým výstupem 0-5/10 V, 0 – 5 mA, 0/4 – 20 mA. OMC 8000 je vybaven rozhraním ETHERNET 100Base pro komunikaci v síti. Přes toto rozhraní může být PLC propojeno s dalšími PLC, s operátorskými panely HMI nebo s nadřazeným systémy, například SCADA. OMC 8000 může pracovat i jako datalogger. Pro ukládání dat slouží microSD karta. Řada OMC 8000 může být rozšiřována přídavnými moduly. K jednomu řídicímu modulu může být připojeno až 31 rozšiřujících modulů. Se vzrůstajícím počtem modulů je však třeba počítat i se vzrůstajícími nároky na komunikaci s nimi. Přídavné moduly jsou vyráběny ve dvou šířkách – 36 mm s maximálním počtem svorek 18 a 72 mm s maximálním počtem svorek 39.
Moduly jsou napájeny buď po mezimodulové lince nebo vlastním napájecím zdrojem.
36 mm moduly jsou plánovány tyto:
- univerzální analogový výstup, napětí do ±10 V, proud do 20 mA
- 8 univerzálních analogových/digitálních vstupů – stejne rozsahy jako hlavní modul
- 4 vstupy pro lineární potenciometr
- 2 přesné analogové vstupy 0.1%, až 40 měř/s
- 2 přesné analogové vstupy 0.02%, až 100 měř/s
- jednofázový wattmetr – analyzátor sítě
- 15 digitálních univerzálních vstupů 12 – 230 V
- 4 relé
- 6 otevřených kolektorů NPN 30V/0,3A
- 8 otevřených kolektorů PNP 30V/0,7A
- modul pro řízení krokového motoru 24V/2,5A
- komunikační modul s RS-232 / RS-485 + RS-232 / RS-485 nebo CAN nebo PROFIBUS slave
- 5 W napájecí zdroj pro napájení modulů po intermodulové lince
72 mm moduly jsou plánovány tyto:
- 8 digitálních univerzálních vstupů 12 – 230 V + 10 relé, form A, 250 V/10 A nebo 10 otevřených kolektorů NPN, 30 V/0.3 A
- 8 digitálních univerzálních vstupů 12 – 230 V + 2 přesné analogové vstupy + 5 relé, form A, 250 V/10 A nebo 10 otevřených kolektorů NPN, 30 V/0.3 A nebo 2 univerzální analogové výstupy
- 8 digitálních univerzálních vstupů 12 – 230 V + 2 přesné vstupy pro tenzometry + 5 relé, form A, 250 V/10 A nebo 10 otevřených kolektorů NPN, 30 V/0.3 A nebo 2 univerzální analogové výstupy
- 8 digitálních univerzálních vstupů 12 – 230 V + 2 nebo 4 univerzální analogové výstupy, napětí do ±10 V, proud do 20 mA
- 2 univerzální analogové vstupy, stejné jako mají přístroje OM 402 nebo
- OMU 408 (DC, PM, Pt, Ni, Cu, Ohm, TC, DU)
- 36 digitálních vstupů 12 - 230 V
- 12 digitálních vstupů 12 - 230 V + 12 izolovaných otevřených kolektorů NPN 30V/0,3A
- 12 digitálních vstupů 12 - 230 V + 2 x 12 otevřených kolektorů se společným emitorem NPN 30V/0,3A
- 12 digitálních vstupů 12 - 230 V + 24 otevřených kolektorů se společným emitorem PNP 30V/0,7A
- třífázový wattmetr – analyzátor sítě
- komunikační GSM modul
- 30 W napájecí zdroj, 24 V/1 A + 5 W napájení modulů po intermodulové lince

Webové stránky společnosti: www.orbit.merret.cz

Orbit merret, spol. s r.o.

Společnost ORBIT MERRET, spol. s r. o., je tradiční český výrobce měřících přístrojů pro průmysl. Základní sortiment tvoří panelové přístroje s číselným nebo sloupcovým zobrazením, velkoplošné číselné displeje a převodníky. Tento sortiment je rozšířen o modulové PLC, které nabízí širokou škálu měřících funkcí spolu se standardními funkcemi PLC, tak jak je požaduje norma EN 61131.
Měřící přístroje i převodníky jsou určeny pro měření jak elektrických tak i neelektrických veličin. V posledních několika letech klademe důraz na univerzálnost vstupů přístroje. To uživatelům přináší možnost snížit skladové zásoby a v případě potřeby přístroj použít pro měření jedné z až 8 různých veličin či senzorů. Volbou svorek a nastavením v menu přístroje je možné přístroj nastavit pro měření stejnosměrných napětí, proudů, odporů, teploty pomocí odporových čidel platinových, niklových nebo měděných, termočlánků nebo pro odměřování pomocí lineárního potenciometru. Další skupiny tvoří přístroje pro měření střídavých veličin a čítače, měřiče frekvence, stopky. Tyto měřící funkce Vám též nabízí převodníky určené pro montáž na DIN lištu.Aby společnost ORBIT MERRET, spol. s r. o, mohla být všestranným partnerem Vám, našim zákazníkům, nabízíme i dodávky snímačů. Z tohoto sortimentu pak jistě stojí za zmínku výrobky společností NOVOTECHNIK (D), CONTELEC (CH), CELESCO (USA), SENSOREX (F) a TECFLOW (NL), které na českém a slovenském trhu zastupujeme.

Kontaktní údaje:

Adresa:Vodňanská 675/30, 198 00 Praha 9

www.orbit.merret.cz
+420 281 040 200
orbit@merret.cz
fax: +420 281 040 29

Další prezentace:
český výrobce přístrojů pro měření, řízení a regulaci, měřící přístroje, zastoupení Novotechnik, Sensorex, Contelec, Celesco, zobrazovače pro potenciometry, tenzometrypanelové měřicí digitální přístroje, převodníky na DIN lištu, průmyslové oddělovače, bargrafy, sloupcové zobrazovače, měřicí ústředny, dataloger, průmyslové velkoplošné displeje, bezpapírové zapisovače, modulové PLC, HMIOMC8000 programovatelné digitální i analogové automaty pro měření napětí, proudu, odporu, teploty a pulzů, univerzální průmyslové měřicí přístroje, přístroje pro měření odporů, pulzů, proudu, napětí a teploty, DC voltmetry a ampérmetry, analyzátory sítězapisovač OMR700, přepínače měřicích míst, průmyslové HMI, panelové měřicí přístroje, přístroje s barografem, nejlepší Wattmetry, AC voltmetry a ampérmetry, Ohmmetry, průmyslové zobrazovače a zapisovače dat, panelový měřící přístrojprogramovatelné automaty, programovatelné automaty s LCD displejem, digitální programovatelný automat pro měření napětí, proudu, odporu, teploty a pulzů, Modbus over TCP/IP, RS 485, EN 61131-3, panelové měřicí přístroje, převodníky na DIN lištu, PID regulzapisovače, zapisovače s analogovými vstupy DC, RTD, T/C, PM, zapisovače s analogovými výstupy, zapisovače s reléovými výstupy nebo OC, zapisovače s vnitřní pamětí, zapisovač s rychlostí zápisu 1 ms, zapisovače s krytím IP64 s zapisovače s možností zaplompasivní zobrazovač, OMM 335PM Monitor procesu, OMM 335RTD Teplomer pro snímace Pt/Ni, OMM 335UC Univerzální cítac, OMM 335RS Zobrazovac dat z linky RS 485panelové přístroje, převodníky na DIN lištu, PLC automaty, velkoplošné displeje, sloupcové zobrazovače, bezpapírové zapisovače
 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.