průmyslový bezpečnostní laserový scanner OS32C a programovatelná reléová jednotka pro bezpečnost strojních zařízení G9SP, bezpečnost strojů, průmyslové bezpečnostní záclony, automatické vozíky, G9SP, OS32

Bezpečnostní laserový scanner OS32C nabízí snadné řešení pro zajištění bezpečnost strojů proti nežádoucímu pohybu obsluhy. Hlídá prostor v rozsahu až 270°, rozdělených do 70 zón s přepínáním. Zóny lze rozdělit dle rizika úrazu na varující (bez nouzového vypnutí) a zóny závažné jejichž narušení vypíná stroj. Konfigurace se provádí pomocí software a Ethernet spojení.
Výhodou OS32C je nízká výška usnadňující zástavbu do zařízení. Tato vlastnost je výhodná při použití v automaticky řízených vozících, kde scannery hlídají blízkost překážky na cestě vozíku. Díky poli 270° lze kompletní ochranu všech stran zajistit celkem 2kusy scannerů.
Bezpečnostní jednotky se používají pro vyhodnocení stavů prvků a nouzového vypnutí stroje. V případech kde je v zařízení osazeno více spínačů, záclon aj. je výhodnější realizovat funkce programovatelně, a podle rizika narušení učinit odpovídající úkon- např. rozhodne zda plynule zastavit zařízení nebo ihned nouzové vypnutí. Programovatelná reléová jednotka G9SP tuto adaptabilnost nabízí na výhodou cenu a podle varianty umí vyhodnocovat 10 až 20 bezpečnostních signálů. Grafické programování pomocí PC software je velice intuitivní. Stav jednotky lze monitorovat pomocí rozhraní RS232 nebo Ethernet.

Webové stránky společnosti: www.omron.cz

Omron Electronics, spol. s r.o.

Omron je dodavatelem výrobků, jenž denně využívá průmyslová automatizace. Od relé, regulátorů teploty, přes napájecí zdroje i koncové spínače. Silnou stránkou firmy jsou bezpečnostní prvky, které zahrnují základní a dveřní spínače, optické záclony i bezpečnostní reléové jednotky základní a programovatelné.
V oblasti složitějších řešení nabízí kompletní řadu servopohonů od 50W až do 15kW, frekvenční měniče pro asynchronní motory. Pro logické řízení strojů jsou v sortimentu programovatelné logické automaty, které jsou vybaveni i pro sofistikované řízení pohybů. PLC a měniče podporují průmyslové sít DeviceNet, ProfiBus, a rychlý EtherCat. Firma nabízí předprodejni a aplikační konzultace, včetně podpory kvalifikovaných techniků při uvádění zařízení do provozu.
Pro zajištění kvalitativních požadavků jakosti výroby je určena sekce kamerových systémů, od nejjednodušších senzorů až po složité PC systémy. OMRON je partnerem výrobců jednoúčelových strojů, kterým nabízí kompletní sortiment automatizačních prvků, ale současně také buduje širokou distribuční sít pro snadnou dostupnost dílů pro denní údržbu a opravy.

 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.