bezdrátový tísňový signalizační systém ochrany osamocených pracovníků, zařízení pro ochranu pracovníků v osamocených průmyslových provozech, nebezpečném prostředí, třísměnných provozech, ochrana zdraví a života osamocených pracovníků s lokalizací polohy

Bezpečnost práce - systémy pro ochranu osamocených pracovníků, nebezpečné prostředí a třísměnné provozy.
V mnoha různých zaměstnaných hrozí pracovníkům nebezpečí ohrožení života, či zdraví. Ať už z důvodu napadení, zranění, nebo prostě proto, že pracují sami a v případě, že se jim něco stane, budou nalezeni až po mnoha hodinách.
Za práci o samotě je považováno, pokud pracovník není na dohled či doslech ostatních spolupracovníků, nemusí mu při tom hrozit žádné specifické nebezpečí. V případě i relativně banálního pracovního úrazu, nebo zdravotních potíží, však z důvodu prodlení při poskytnutí pomoci hrozí možnost vážných následků. Taková pracoviště se nacházejí skoro ve všech organizacích.
Zaměstnavatel je povinen vytvořit svým zaměstnancům takové pracovní podmínky, aby rizika pracovních úrazů byla minimalizována a v případě nehody byla poskytnuta rychlá a účinná pomoc.
bezdrátový tísňový signalizační systém ochrany osamocených pracovníků, zařízení pro ochranu pracovníků v osamocených průmyslových provozech, nebezpečném prostředí, třísměnných provozech, ochrana zdraví a života osamocených pracovníků s lokalizací polohy

Webové stránky společnosti: www.multitone.cz

Multitone

Výpadky výroby z důvodu poruchy stroje, potřebě ho seřídit, či z nedostatku výrobního materiálu zbytečně způsobují zvýšené výrobní náklady. Pokud výrobní linka stojí, je tento stav nutné co nejdříve odstranit. Díky našim bezdrátovým řešením lze dobu přerušení výroby minimalizovat. Cena takového řešení při tom nemusí být vůbec vysoká, takže návratnost vložených prostředků je velmi rychlá.
Zařízení používané pro signalizaci poruch:
Kapesní textový přijímač - pager
Přenosný terminál pro příjem zpráv s informacemi o poruchách.
Nosí ho u sebe technik, seřizovač, pracovník logistiky apod.
Dvouřádkový displej, odolné provedení do průmyslového prostředí. Zvuková i vibrační signalizace pro hlučné prostředí. Napájení tužkovou baterií s životností cca. 1400 hodin.
Přenosné kapesní vysílače řady TE100
Podle typu umožňuje odeslat 1, 4, 8, nebo 999 různých textových zpráv identifikujících vzniklou výrobní komplikaci.
Vysílací výkon 0,5W zajišťuje dosah ve volném prostoru na přímou viditelnost až 2km.
Stisknutím tlačítka na přenosném vysílači se odešle předprogramovaná textová zpráva přímo na pager.
Napájení 3xmikrotužková baterie, nebo akumulátor. Nabíjecí stojánek je k dispozici jako zvláštní příslušenství.
Je možné připojit externí anténu pro zvýšení dosahu.
Ústředna Commtech IntelPage IP
Zprávy se odesílají přes rozhraní Ethernet několika různými protokoly, nejčastěji pomocí SMTP (e-mail). K dispozici je též webové rozhraní pro odesílání zpráv.
Vysílací výkon 0,5 až 5 Wattů.
Ústředna Multitone RPE503
Zprávy se odesílají přes rozhraní RS232c a pomocí 7 vstupů pro spínací kontakty (tlačítka, relé), k dispozici jsou protokoly TAP, ESPA 4.4.4 a další.
Vysílací výkon 0,5 až 5 Wattů.
bezdrátový tísňový signalizační systém ochrany osamocených pracovníků, zařízení pro ochranu pracovníků v osamocených průmyslových provozech, nebezpečném prostředí, třísměnných provozech, ochrana zdraví a života osamocených pracovníků s lokalizací polohy

 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.