výrobce a dodavatel průmyslových vah a řešení vážení

výrobce a dodavatel průmyslových vah a řešení vážení

Webové stránky společnosti: www.preciamolen.com/cs

METTLER-TOLEDO, s.r.o.

Specializujeme se na výrobu a dodávky průmyslových vah a vážící techniky pro široké použití v oblasti průmyslu. Všechny váhy jsou dodávány v souladu s normou EN 45501:2015. Ke všem jednotlivým typům vah a vážních indikátorů nabízíme servis, opravy, kalibrace a přípravu na úřední ověření (cejchování).
Vyrábíme váhy s neautomatickou činností (NAWI) v souladu s požadavky EN 45501:2015. V hlavní nabídce jsou: stolní váhy, podlahové váhy, můstkové váhy, jeřábové váhy, automobilové mostové váhy, kompaktní váhy, ekonomické váhy. Nabízíme průmyslové váhy určené pro počítání kusů, váhy a váhové terminály pro statistickou kontrolu kvality, etiketovací váhy pro automatické či manuální vážení a etiketování, limitní vážení, recepturování a šaržování. Váhy lze rozdělit jako váhy vhodné do potravinářství, váhy do lehkého průmyslu, váhy do farmacie, přesné váhy do laboratoří, váhy do jinak nespecifikovaných výrob. Naší specialitou jsou váhy do výbušného prostředí (Ex).
Druhá část je věnována výrobě vah s automatickou činností (AWI) kam řadíme dávkovací váhy, průtočné (výklopné) váhy, kontrolní váhy, vyřazovací váhy, pásové váhy, vážené pásové dopravníky, LIW. K těmto všem zařízením poskytujeme kvalifikovaný servis, opravy, kalibrace a přípravu na úřední ověření (cejchování).
Významnou část našich výrobků tvoří vážní indikátory a váhové terminály. Vážní indikátory a vážní terminály odpovídají požadavku normy EN 45501:2015. Standardní součástí vážního indikátoru je alibi paměť (DSD karta). Vážní indikátory a váhové terminály umožnují ovládat a kontrolovat jednotlivé fáze vašeho procesu, od příjmu surovin, průběžnou kontrolu až po expedici či prodej.

 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.