vyhledávání ztrát v rozvodech vody, lokalizace úniků vody ve venkovních i vnitřních rozvodech, poslechové přístroje, systémy pro permanentní monitorování parametrů sítě, nežádoucí únik vody, přístroje na měření tlaku a průtoku vody, testery izolačního odp

Společnost Megger Ltd. již od svého založení v roce 1889 vždy dbala na to, aby její vyráběná měřící technika byla bezpečná, precizní, spolehlivá, přesná a uživatelsky velmi příjemná na obsluhu bez složitého nastavování.
Kombinovaný tester proudových chráničů a impedance smyčky Megger LRCD 220 je určen těm technikům, kteří nepotřebují měřit další veličiny, které nabízejí multifunkční revizní přístroje, ale očekávají stejné měřící vlastnosti splňující jejich potřeby pro měření RCD a impedance smyčky.
Tímto přístrojem je možno testovat všechny typy proudový chráničů (AC, A, S, DC, S). Zařízení je vybaveno zajímavou funkcí automatického testu proudových chráničů spolu s ramp testem pro změření vypínacího proudu. Pro měření impedance vypínací smyčky je možno použít 2- vodičové měření mezi L-PE bez vybavení nebo měření smyčky vysokým proudem L-L a L-N. Samozřejmostí je možnost měření pořadí fází a frekvence. Tento revizní přístroj je robustní konstrukce s krytím IP 54. Bezpečnostní kategorii CAT III 300V.
Tester zemního odporu Megger DET4TC2 je určen pro měření ve větších a komplexnějších zemnících systémech, včetně telekomunikačních zemnících systémů. Přístroj je také možno použít k měření půdního odporu. Jeho měření pomáhá při správném návrhu zemnících soustav a zamezuje riziku nákladné reinstalace zemničů jako výsledek chybného návrhu soustavy.
Model Megger DET4TC2 je pokročilým testerem s možností využití metod měření 2,3, sond a 3 sond a 1 kleští (ART metoda) a 4 sond pro měření odporu půdy doplněn o metodu dvou kleští (proudových a napěťových), která nám umožňuje měřit odpor zemniče bez nutnosti rozpojení soustavy a bez nutnosti použití pomocných sond, což je ideální metoda v podmínkách, kde je jejich použití nepraktické.
V sadě jsou potřebné připojovací kabely včetně proudový a napěťových kleští. Zařízení je robustné s krytím IP 54 a bezpečnostní kategorie CAT III 300V.
vyhledávání ztrát v rozvodech vody, lokalizace úniků vody ve venkovních i vnitřních rozvodech, poslechové přístroje, systémy pro permanentní monitorování parametrů sítě, nežádoucí únik vody, přístroje na měření tlaku a průtoku vody, testery izolačního odporu, testery izolační kontinuity, testery zemního odporu

Webové stránky společnosti: www.megger.cz

Megger CZ s.r.o.

Společnost Megger CZ s.r.o. působí na českém trhu od roku 1996 pod původním názvem
Seba-Dynatronic CZ s.r.o., který byl 17.7.2015 změněn na Megger CZ s.r.o. Aktuálně reprezentuje značeky Megger, SebaKMT a Vivax-Metrotech, kterých je generálním zastoupením. Mezi nejvýznamnější nabízené produkty patří měřící vozy pro vyhledávání kabelových poruch a diagnostiku kabelů, včetně nejmodernějších systémů pro měření částečných výbojů a tangens delta. Tyto měřící systémy doplňuje celá řada mobilních měřících přístrojů pro vyhledávání poruch na inženýrských sítích. Výrobní program firmy Megger obsahuje i zařízení pro testování elektrických ochran, multifunkční revizní přístroje, testery izolace, reflektometry (impulsní zaměřovače), testery elektrického nářadí a pohyblivých přívodů.
Pod značkou SebaKMT společnost Megger vyrábí přístroje na vyhledávání ztrát v rozvodech vody, řízení spotřeby, lokalizaci úniků ve venkovních i vnitřních rozvodech. Do této produktové řady patři poslechové přístroje, korelátory, systémy pro permanentní minitorování parametrů sítě a dohled nad vznikem nežádoucích úniků vody a rovněž i přístroje na měření tlaku a průtoku.
V sortimentu Megger je dále velký výběr vysoce selektivních přístrojů na trasování kabelů, vyhledávání kabelových poruch a lokalizaci zemních souprav značky Vivax-Metrotech.
Mimo velmi široké nabídky přístrojů pro elektrická měření a měření v rozvodech vody nabízí firma Megger CZ s.r.o. celou řadu odborných školení a seminářů, a to jak přímo u zákazníka, tak ve vlastních školících centrech, protože každý přístroj je pouze tak dobrý, jak dobrá je jeho obsluha.
Služby společnosti Megger CZ s.r.o. doplňuje servisní středisko, které zajistí, že pokud dojde k poruše přístroje, bude jeho oprava rychlá a kvalifikovaná, takže doba výpadku bude minimální.

Kontaktní údaje:

Adresa:Budečská 1010/18, 120 00 Praha 2

www.megger.cz
+420 222 520 508
info.cz@megger.com

Další prezentace:
 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.