profesionální revizní měřící přístroje, měření částečných výbojů a tangens delta, testování elektrických ochran, multifunkční revizní přístroje, testery izolace, reflektometry, impulsní zaměřovače, testery elektrického nářadí a pohyblivých přívodů, korelá

Společnost Megger Ltd. již od svého založení v roce 1889 vždy dbala na to, aby její vyráběná měřící technika byla bezpečná, precizní, spolehlivá a hlavně aktuální ve funkčnosti. Tento trend se opakuje i u vyšších řad lokátorů tras a poruch kabelů VIVAX. Lokátory bez chyby reflektují dnešní potřeby z terénu a nabízejí pro každou inženýrskou činnost odpovídající řešení. Lokátor vLoc-5000 nabízí 4 nové patentované funkce zlehčující a vůbec umožňující profesionální práci právě v místech silného inženýrského zasíťování.
Model VIVAX vLoc-5000 je top produktem produktové řady VIVAX. Lokátor je navržen do složitých situací křížení a pro správce vodovodního metalického vedení. Díky 4 novým patentovaným funkcím nabízí dodnes nevídanou jistotu při vytyčování inženýrských sítí. Lokační sada pracuje s 10W generátorem s 67 aktivními frekvencemi. Generátor je možné připojit také na kabely pod napětím a sestava umožňuje také identifikovat kabel ve svazku. Lokační sada využívá novou frekvenci pro vyhledávání kabelových poruch, která je uzpůsobená do situací křížení sítí a tak je úspěšné zaměření poruchy vždy zaručeno. Přijímač vLoc-5000 má barevný displej dobře čitelný na slunci, kterém zobrazuje všechny potřebné údaje pro vyhodnocení vč. výstupu získaných z nadstandardních funkcí. Vše je tak k dispozici najednou na displeji obsluze ihned k vyhodnocení. Lokátor VIVAX vLoc-5000 má integrovaný GPS modul a podporuje také mobilní aplikaci pro správu GPS náměrů ihned v terénu.
Nová funkce SiS - Signal Select je určena pro přesvědčivou identifikaci směru toku signálu, tedy rozlišení souběhů pomocí frekvenční modulace a to také jednoznačně na litinovém a ocelovém potrubí. V tomto režimu jsou vysílané nosné frekvence v řádu Hz ale také kHz, což umožňuje funkci použít také na potrubí a navíc modulační signál s datovými pakety. Identifikace správné trasy je tak jednoznačná.
Funkce Distortion Alert obsluhu informuje o kvalitě přijímaného signálu, neboli míře rušení a deformaci elektromagnetického pole. Tato informace se využívá hlavně při měření hloubky uložení či přesného místa uložení, kdy jsou v případě deformace hodnoty zkresleny. Nová funkce triangulace umožňuje právě v místech deformace elektromagnetického pole přesné měření hloubky uložení. Volitelně je možné měřit metodou triangulace 50% pro velké průměry potrubí a metodou 75% pro malé průměry potrubí.
Funkce multi-režim je schopnost vysílače vysílat do trasovaného vedení tři nezávislé, samostatně detekovatelné trasovací frekvence současně. Díky tomu se obsluha nemusí vždy vracet k vysílači, když chce změnit trasovací frekvenci. Tento multi-režim je možné nastavit jako položku v menu frekvencí vysílače pro jednoduché spuštění bez opakovaného nastavování.
profesionální revizní měřící přístroje, měření částečných výbojů a tangens delta, testování elektrických ochran, multifunkční revizní přístroje, testery izolace, reflektometry, impulsní zaměřovače, testery elektrického nářadí a pohyblivých přívodů, korelátory, NN testery izolace a spojitosti, lokalice poruch na NN kabelech

Webové stránky společnosti: www.megger.cz

Megger CZ s.r.o.

Společnost Megger CZ s.r.o. působí na českém trhu od roku 1996 pod původním názvem
Seba-Dynatronic CZ s.r.o., který byl 17.7.2015 změněn na Megger CZ s.r.o. Aktuálně reprezentuje značeky Megger, SebaKMT a Vivax-Metrotech, kterých je generálním zastoupením. Mezi nejvýznamnější nabízené produkty patří měřící vozy pro vyhledávání kabelových poruch a diagnostiku kabelů, včetně nejmodernějších systémů pro měření částečných výbojů a tangens delta. Tyto měřící systémy doplňuje celá řada mobilních měřících přístrojů pro vyhledávání poruch na inženýrských sítích. Výrobní program firmy Megger obsahuje i zařízení pro testování elektrických ochran, multifunkční revizní přístroje, testery izolace, reflektometry (impulsní zaměřovače), testery elektrického nářadí a pohyblivých přívodů.
Pod značkou SebaKMT společnost Megger vyrábí přístroje na vyhledávání ztrát v rozvodech vody, řízení spotřeby, lokalizaci úniků ve venkovních i vnitřních rozvodech. Do této produktové řady patři poslechové přístroje, korelátory, systémy pro permanentní minitorování parametrů sítě a dohled nad vznikem nežádoucích úniků vody a rovněž i přístroje na měření tlaku a průtoku.
V sortimentu Megger je dále velký výběr vysoce selektivních přístrojů na trasování kabelů, vyhledávání kabelových poruch a lokalizaci zemních souprav značky Vivax-Metrotech.
Mimo velmi široké nabídky přístrojů pro elektrická měření a měření v rozvodech vody nabízí firma Megger CZ s.r.o. celou řadu odborných školení a seminářů, a to jak přímo u zákazníka, tak ve vlastních školících centrech, protože každý přístroj je pouze tak dobrý, jak dobrá je jeho obsluha.
Služby společnosti Megger CZ s.r.o. doplňuje servisní středisko, které zajistí, že pokud dojde k poruše přístroje, bude jeho oprava rychlá a kvalifikovaná, takže doba výpadku bude minimální.

Kontaktní údaje:

Adresa:Budečská 1010/18, 120 00 Praha 2

www.megger.cz
+420 222 520 508
info.cz@megger.com

Další prezentace:
 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.