průmyslové snímače úhlu, rotační snímače, snímače natočení, enkodéry, inkrementální čidla, IRC, potenciometry, snímače pro měření úhlu natočení, polohy nebo otáček, optoelektronické snímače, magnetické snímače, distanční sloupky

Společnost MEGATRON, s.r.o. nabízí od roku 1992 standardní i zákaznická provedení těchto výrobků:
snímače úhlu: přesné potenciometry, enkodéry, inkrementální čidla.
lineární snímače polohy: snímače potenciometrické, LVDT, optoelektronické, magnetické enkodéry, magnetostrikční, ultrazvukové
snímače síly a momentu: snímače tahu, tlaku a momentu, provedení: ohybové, knoflíkové, S-forma, vyhodnocovací elektronika.
snímače tlaku: spínače a proporcionální snímače tlaku, kombinované snímače teploty a tlaku
konstrukční díly pro elektroniku: kroužkové sběrače, plastové konstrukční díly, duralové profily, přístrojové krabičky
vstupně-výstupní zařízení: průmyslové vestavné a panelové tiskárny, přenosné tiskárny, joysticky, průmyslové klávesnice, inteligentní HMI displeje
průmyslové snímače úhlu, rotační snímače, snímače natočení, enkodéry, inkrementální čidla, IRC, potenciometry, snímače pro měření úhlu natočení, polohy nebo otáček, optoelektronické snímače, magnetické snímače, distanční sloupky
Snímače úhlu
Snímače úhlu, rotační snímače, snímače natočení, enkodéry, inkrementální čidla, IRC, potenciometry. Takto dnes pojmenováváme snímače, které se v různých aplikacích používají pro měření úhlu natočení, polohy nebo otáček.
Optoelektronické snímače využívají prověřené metody prosvěcování kódovaného disku, který je buď skleněný, nebo plastový. Většinou se jedná o inkrementální snímače, tedy takové, které dávají informaci o poloze pomocí pulzů. Je to tedy relativní poloha vůči té, kde jsme začali odečítat tyto pulzy. Na trhu jsou ale i snímače absolutní, tedy takové, které dávají informaci o poloze naprosto nezávisle a to i nezávisle na napájecím napětí. Tedy pokud snímač odpojíte od napájení a opět připojíte, stále si pamatuje přesně svou polohu před výpadkem napájení. Je tedy důležité si uvědomit, zda nám stačí pouze inkrementální snímač s informací o relativní poloze nebo absolutní. Dnes mají absolutní snímače mnoho typů elektrických výstupů, od nejjednodušších analogových signálů napětí nebo proudu až po digitální sběrnice typu BISS, Profibus, CAN, Devicenet, SSI atd. Nabízíme snímače jednak z našeho vlastního sortimentu, ale také robustnější modely výrobce HOHNER AUTOMATICOS.
Magnetické snímače jsou technologicky mnohem mladší. Moderní integrované obvody s Hallovým snímačem v kombinaci se speciálními magnety umožnují vyrábět snímače inkrementální i absolutní a přitom za příznivější ceny ve srovnání s optoelektronickými snímači. Nahradit jimi lze nejen potenciometrické snímače, ale také tyto optoelektronická inkrementální a absolutní čidla. K dispozici jsou inkrementální a absolutní snímače. U inkrementálních snímačů je zatím slabinou nižší rozlišení. K dispozici jsou hodnoty od 1 do 1024 pulzů/ot. Už se ale objevují modely s vyšším rozlišením. Absolutní snímače jsou k dispozici ve variantách: s analogovým výstupem napěťovým nebo proudovým, PWM a s digitálním výstupem SPI nebo SSI. Specializujeme se i na zakázková provedení, kde lze např. definovat max. úhel otočení, průměr hřídele, utěsnění proti vlhkosti atd. Nabízíme také modely, které se dají uživatelsky programovat. Např. absolutní enkodéry s analogovým výstupem 4-20mA nebo 0-10V, nastavitelným smyslem otáčení, úhlem otočení 0-3600°.

Webové stránky společnosti: www.megatron.cz

MEGATRON, s.r.o.

průmyslové lineární snímače polohy a úhlu, potenciometrické snímače polohy, potenciometrický snímač polohy s vestavěnou elektronikou, induktivní LVDT snímač, optoelektronický snímač, magnetický snímač, magnetostrikční snímače, průmyslové senzory, průmyslové snímače síly a tlaku, snímače tahu a tlaku, vyhodnocovací elektronika pro snímání tahu, tlaku a síly, spínače a proporcionální snímače tlaku, snímače úhlu: přesné jedno-otáčkové a více-otáčkové potenciometry, magnetické a optické enkodéry (inkrementální čidla)

Kontaktní údaje:

Adresa:Mrštíkova 16, 100 00 Praha 10

www.megatron.cz
info@megatron.cz

Další prezentace:
 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.