průmyslové snímače síly a tlaku, snímače tahu a tlaku, vyhodnocovací elektronika pro snímání tahu, tlaku a síly, spínače a proporcionální snímače tlaku, snímače úhlu: přesné jedno-otáčkové a více-otáčkové potenciometry, magnetické a optické enkodéry

Společnost MEGATRON, s.r.o. nabízí od roku 1992 standardní i zákaznická provedení těchto výrobků:
snímače úhlu: přesné jedno-otáčkové a více-otáčkové potenciometry, magnetické (Hallův princip) a optické enkodéry (inkrementální čidla).
lineární snímače polohy: princip potenciometrický, LVDT, optoelektronický, magnetický, magnetostrikční
snímače síly a tlaku: snímače tahu a tlaku, vyhodnocovací elektronika, spínače a proporcionální snímače tlaku
konstrukční díly: kolektory pro přenos signálů z rotačních strojů, plastové konstrukční díly, duralové profily, přístrojové krabičky
vstupně-výstupní zařízení: průmyslové vestavné a panelové tiskárny, joysticky, průmyslové klávesnice
průmyslové snímače síly a tlaku, snímače tahu a tlaku, vyhodnocovací elektronika pro snímání tahu, tlaku a síly, spínače a proporcionální snímače tlaku, snímače úhlu: přesné jedno-otáčkové a více-otáčkové potenciometry, magnetické a optické enkodéry (inkrementální čidla)

Webové stránky společnosti: www.megatron.cz

MEGATRON, s.r.o.

průmyslové lineární snímače polohy a úhlu, potenciometrické snímače polohy, potenciometrický snímač polohy s vestavěnou elektronikou, induktivní LVDT snímač, optoelektronický snímač, magnetický snímač, magnetostrikční snímače, průmyslové senzory, průmyslové snímače síly a tlaku, snímače tahu a tlaku, vyhodnocovací elektronika pro snímání tahu, tlaku a síly, spínače a proporcionální snímače tlaku, snímače úhlu: přesné jedno-otáčkové a více-otáčkové potenciometry, magnetické a optické enkodéry (inkrementální čidla)

 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.