průmyslové lineární snímače polohy a úhlu, potenciometrické snímače polohy, potenciometrický snímač polohy s vestavěnou elektronikou, induktivní LVDT snímač, optoelektronický snímač, magnetický snímač, magnetostrikční snímače, průmyslové senzory

Potřebujete lineární snímače polohy? Nabízíme různé principy měření.
Potenciometrické snímače polohy fungují na principu lineárního proměnného odporu, kterou tvoří jezdec pohybující se po odporové dráze.
Odporová dráha je vytvořena buď pomocí drátem vinutého elementu, nebo, dnes stále častěji, je vyráběna z vodivého plastu. Využitím plastového elementu je dosahováno nejen téměř nekonečného rozlišení. Snímače se nabízejí také v provedení s vestavěnou elektronikou se standardním unifikovaným výstupem 4-20mA nebo 0-10V. Rozsahy měření jsou od několika mm do stovek cm.
Induktivní LVDT snímače dráhy se vyznačují mimo jiné i tím, že jsou velmi robustní, a proto mohou být nasazeny v zařízeních, u kterých dochází k vysokému stupni vibrací a zrychlení. Také oscilující pohyby s velmi malými zdvihy a měření v rozsahu pod 1 mm tyto snímače dobře zvládnou. Hlavním důvodem je především to, že měření dráhy probíhá bezkontaktně. Výstupem je buď střídavé napětí nebo standardní unifikovaný signál 4-20mA nebo 0-10V.
Optoelektronické inkrementální snímače polohy jsou oproti potenciometrickým a induktivním snímačům digitální. Na výstupu jsou dva signály fázově posunuté. Ty jsou zpracovány elektronickými obvody, které dekódují nejen informací o dráze, ale rozpoznají i směr pohybu. Některé modely snímačů pracují ještě se třetím, referenčním signálem, který slouží k nastavení nuly. Předností je velké rozlišení (až 0.1 um) a digitální výstup.Magnetostrikční snímače polohy jsou principiálně založené na měření doby šíření mechanické vlny vzniklé elastickou deformací vlnovodu způsobenou magnetostrikčním jevem. Snímače jsou bezkontaktní a velice robustní pro použití v náročných aplikacích. Výstupem je proudový a napěťový unifikovaný signál. Rozsah měření je až do několika m.
průmyslové lineární snímače polohy a úhlu, potenciometrické snímače polohy, potenciometrický snímač polohy s vestavěnou elektronikou, induktivní LVDT snímač, optoelektronický snímač, magnetický snímač, magnetostrikční snímače, průmyslové senzory

Webové stránky společnosti: www.megatron.cz

MEGATRON, s.r.o.

průmyslové lineární snímače polohy a úhlu, potenciometrické snímače polohy, potenciometrický snímač polohy s vestavěnou elektronikou, induktivní LVDT snímač, optoelektronický snímač, magnetický snímač, magnetostrikční snímače, průmyslové senzory, průmyslové snímače síly a tlaku, snímače tahu a tlaku, vyhodnocovací elektronika pro snímání tahu, tlaku a síly, spínače a proporcionální snímače tlaku, snímače úhlu: přesné jedno-otáčkové a více-otáčkové potenciometry, magnetické a optické enkodéry (inkrementální čidla)

 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.