Světlíky Multinorm, Světlíky Meamax, Světlíky Meavector

Anglické dvorky - sklepní světlíky
Sklolaminátové sklepní světlíky jsou určeny pro prosvětlení a zhodnocení sklepních prostor.
Sklepní světlíky MEA MAX, opatřené značkou jakosti RAL – GZ 640, řeší problémy na stavbách jednoduše a chytře. Pochozí/přejezdné osobním vozidly/DWD
Sklepní světlík MEA MULTINORM
Světlíky MEA MULTINORM jsou již po mnoho let osvědčeným řešením pro většinu situací na stavbách
Světlíky DWD MEA pro montáž odolnou tlakové vodě
Světlíky MEA DWD byly vyvinuty pro oblasti, ve kterých je trvale vysoký stav spodní vody nebo ve kterých dochází k občasnému vzedmutí spodních vod.
Betonové světlíky MEAVECTOR

  • pevný a robustní s inteligentními detaily
  • absolutně stabilní
  • dlouhá životnost
  • maximálně flexibilní
Webové stránky společnosti: www.mea-odvodneni.cz

MEA Water Management s.r.o.

Dodavatel pro liniové odvodnění z polymerického betonu nebo žlaby z pevnostních kompozitů, odlučovače ropných látek a tuků s návazností na vsakovací systémy.
Kompozitní rošty a kompozitní konstrukce, nerezové žlaby a nerezové vpusti.
Prosvětlit sklepní prostory pomohou anglické dvorky nebo sklepní plastová okna.

 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.