přečerpávací stanice, přečerpávání dešťových a splaškových vod, přečerpávací stanice z polyetylénu a polyesteru

přečerpávací stanice, přečerpávání dešťových a splaškových vod, přečerpávací stanice z polyetylénu a polyesteru

Webové stránky společnosti: www.mea-odvodneni.cz

MEA Water Management s.r.o.

Dodavatel pro liniové odvodnění z polymerického betonu nebo žlaby z pevnostních kompozitů, odlučovače ropných látek a tuků s návazností na vsakovací systémy.
Kompozitní rošty a kompozitní konstrukce, nerezové žlaby a nerezové vpusti.
Prosvětlit sklepní prostory pomohou anglické dvorky nebo sklepní plastová okna.

 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.