odvodnění zpevněných ploch, žlaby z polymerického betonu, odvodňovací žlaby z PE-HD, kompozitní odvodňovací systémy, nerezové odvodnění

Liniový odvodňovací systém z polymerického betonu. Žlaby s litinovým nebo ocelovým roštem pro zatížení A15 kN, B125 kN, C250 kN, D400 kN, E600 kN, F900 kN. Odvodňovací žlaby ve spádu dokáží odvodnit i velké plochy.
Odvodňovací žlaby před garáže, terasy a parkoviště. Vhodné na zatížení A15 (pochůzné žlaby) až C250 kN (pojížděné žlaby nákladními auty). Odvodnění z polymerického betonu nebo žlaby z PE-HD.
Bodové dvorní vpustě pro odvodnění malých ploch. Dvorní vpustě z polymerbetonu nebo litiny včetně zápachové uzávěrky. Vpustě s nástavcem umožňují funkci jako gajgr.
Bazénové žlaby a rošty převážně pro venkovní bazény. Modré žlaby s různou šířkou podle hltnosti a estetická krycí mřížka. Rošty lze použít i do oblouku.

Webové stránky společnosti: www.mea-odvodneni.cz

MEA Water Management s.r.o.

Dodavatel pro liniové odvodnění z polymerického betonu nebo žlaby z pevnostních kompozitů, odlučovače ropných látek a tuků s návazností na vsakovací systémy.
Kompozitní rošty a kompozitní konstrukce, nerezové žlaby a nerezové vpusti.
Prosvětlit sklepní prostory pomohou anglické dvorky nebo sklepní plastová okna.

 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.