MEA Water Management s.r.o.

Dodavatel pro liniové odvodnění z polymerického betonu nebo žlaby z pevnostních kompozitů, odlučovače ropných látek a tuků s návazností na vsakovací systémy.
Kompozitní rošty a kompozitní konstrukce, nerezové žlaby a nerezové vpusti.
Prosvětlit sklepní prostory pomohou anglické dvorky nebo sklepní plastová okna.

Kontaktní údaje:
nerezové odvodnění pro sprchy, bazény, potravinářské a chemické provozy, obchodní centra, sprchové a koupelnové vpustě z nerezu
nerezové odvodnění pro sprchy, bazény, potravinářské a chemické provozy, obchodní centra, sprchové a koupelnové vpustě z nerezu..
montované rošty, mřížkové rošty, kompozitní rošty a poklopy, kompozity, prefabrikované poklopy pro vlhké a agresivní prostředí
Kompozitní rošty, poklopy a konstrukce pro vlhké a agresivní prostředí. - montované rošty, mřížkové rošty, kompozitní rošty a poklopy, kompozity, pr..
koupelnové vtoky, podlahové vpustě, střešní vtoky, jednodílné vpustě, koupelnové žlaby, střešní vpustě, koupelnové nerezové žlaby
Nabízíme nerezové odvodnění pro veškeré gastro provozy, potravinářský nebo chemický průmysl, sprchové a koupelnové žlaby a vpustě. Nerezové vpusti, n..
odvodnění zpevněných ploch, žlaby z polymerického betonu, odvodňovací žlaby z PE-HD, kompozitní odvodňovací systémy, nerezové odvodnění
Liniový odvodňovací systém z polymerického betonu. Žlaby s litinovým nebo ocelovým roštem pro zatížení A15 kN, B125 kN, C250 kN, D400 kN, E600 kN, F90..
odlučovací a vsakovací technika RONN TECH, odlučovače ropných látek, vsakovací bloky a tunely, odlučovače tuků a škrobů, nádrže a drenážní systémy
odlučovací a vsakovací technika RONN TECH, odlučovače ropných látek, vsakovací bloky a tunely, odlučovače tuků a škrobů, nádrže a drenážní systémy..
přečerpávací stanice, přečerpávání dešťových a splaškových vod, přečerpávací stanice z polyetylénu a polyesteru
přečerpávací stanice, přečerpávání dešťových a splaškových vod, přečerpávací stanice z polyetylénu a polyesteru..
sklepní světlíky - anglické dvorky
Sklepní kompozitové prefabrikované světlíky slouží k zajištění dostatečného přístupu světla do suterénních prostor a přívodu čerstvého vzduchu. Jednod..
sklepní světlíky, izolované světlíky, vodotěsné světlíky, anglické dvorky
sklepní světlíky , izolované světlíky, vodotěsné světlíky, anglické dvorky Sklolaminátové sklepní světlíky jsou určeny pro prosvětlení a provzdušnění..
Světlíky Multinorm, Světlíky Meamax, Světlíky Meavector
Anglické dvorky - sklepní světlíky Sklolaminátové sklepní světlíky jsou určeny pro prosvětlení a zhodnocení sklepních prostor. Sklepní světlíky MEA ..
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.