Mapelastic cementová hydroizolace, hydroizolační stěrka k vodotěsné ochraně betonu, utěsnění vlasových trhlin, ochrana betonových povrchů, hydroizolace betonu, cementová hydroizolační stěrka

Dvousložková pružná cementová hydroizolační stěrka k vodotěsné ochraně betonu, bazénů a balkónů.

Mapelastic je velmi pružná hydroizolační stěrka, která se používá k vodotěsnému ošetření a ochraně betonových konstrukcí vystavených nebezpečí vzniku trhlin.

Mapelastic utěsňuje vlasové trhliny, které jsou již přítomny v podkladech.

Mapelastic je vhodný pro ošetření povrchů, které jsou v trvalém kontaktu s pitnou vodou; po jeho vytvrzení je však třeba provést opakovaný oplach vodou o teplotě 40°C.

Mapelastic se dodává ve dvou předem nadávkovaných složkách, které musí být vzájemně smíchány bez přidání vody nebo jiných přísad. Takto připravená malta se nanáší pomocí ocelového hladítka na dokonale čistý a pevný povrch, který byl předem nasycen vodou.

Mapelastic lze nanášet do tloušťky 2 mm v jednom kroku.

Při aplikaci na plochy, které jsou vystaveny silnému namáhání nebo na plochách s přítomností trhlin, je nezbytně nutné do něj zastěrkovat Síťovinu ze skelných vláken s oky 4 x 4,5 mm.

Pokud je u Mapelasticu požadováno ještě výraznější zlepšení vlastností prodloužení do okamžiku roztržení a odolnost na „crack bridging“ doporučujeme do vrstvy zapracovat makroperforovanou polypropylenovou netkanou textílii Mapetex Sel.

Nanášení: ocelovým hladítkem nebo nástřikem pomocí omítačky na dokonale čistý a pevný povrch, který byl předem nasycen vodou.

Mapelastic vyhovuje minimálním požadavkům normy EN 1504-2 podle zásad IP a MC pro ochranu betonů.

Webové stránky společnosti: www.mapei.cz

MAPEI spol. s r.o.

Mapei - výrobce stavební chemie
Výrobky na obklady a dlažby z keramiky a přírodního kamene
Moderní výrobky se snadnou aplikací, dlouhodobou trvanlivostí a vysokou spolehlivostí, jejichž vlastnosti a technické parametry jsou v souladu s EN 12004, EN 12002, EN 13888 a s označením CE.
Výrobky pro lepení pružných a textilních krytin a parket
Ucelený sortiment lepidel pro povlakové krytiny včetně výrobků pro přípravu podkladů.
Výrobky pro dřevěné podlahy
Vysoce kvalitní lepidla, která umožňují dokonalejší, spolehlivější a bezpečnější postupy při lepení parket a přípravě podkladů.
Průmyslové podlahy
Podlahové systémy na bázi cementu, epoxidových a polyuretanových pryskyřic. Jejich použití je jednoduché, spolehlivé a nabízí široké možnosti uplatnění
Výrobky pro stavebnictví
Široký okruh výrobků umožňujících používání nejnovějších technologií a vyhovující všem potřebám při provádění stavebních konstrukcí a splňující současně i požadavky na dokonalý vzhled. Uplatňují se při novostavbách a rekonstrukcích vodohospodářských děl, mostů a dalších železničních i silničních staveb, při sanacích historických budov i v novodobé moderní architektuře.
Přísady do betonů a malt
Ucelený sortiment suchých maltových směsí splňujících požadované vlastnosti, dlouhodobou trvanlivost a náročné technické požadavky na mechanickou i chemickou odolnost betonů a malt. Systémy ve shodě s normou EN 934.
Ochranné a dekorativní nátěry a stěrky
Inovované výrobky pro dlouhotrvající, dokonalý a atraktivní vzhled povrchových úprav stavebních konstrukcí
Výrobky pro podzemní stavitelství
Výrobky určené speciálně pro tunelářské technologie nebo obecně stavby prováděné pod úrovní terénu a vody.
Intenzifikátory mletí cementu
Přísady zdokonalujících proces mletí cementu a zlepšující jeho užitné vlastnosti i výslednou kvalitu.

Kontaktní údaje:

Adresa:Centrála a sklad Olomouc

www.mapei.cz
info@mapei.cz
infopraha@mapei.cz

 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.