kanálové lisy odpadů, třídírny odpadu, třídicí linky na odpady, lisy průmyslových a komunálních odpadů, automatické lisy na odpady, lisy na odpady, linky na odpad, automatické kontinuální lisy, vertikální lisy, horizontální lisy odpadů, automatické kanálo

Zástupce německého výrobce lisů HSM pro Českou a Slovenskou republiku. Lisy slouží k maximálnímu objemovému zmenšení odpadových surovin – papír, karton, lepenka, folie, plast, PET lahve, textilie, TETRA PAK, pěnové hmoty, pneumatiky apod. Poměr zmenšení odpadu je až 25:1.
Vertikální paketovací lisy:
Lisovací síla 3,3 tun – 62 tun, hmotnost balíku 20 kg – 600 kg, vhodné pro množství do 100 tun měsíčně v jednosměnném provozu a ruční plnění. Výhody VL lisů: minimální prostorové nároky, velmi dobrá manipulace (ruční paletový vozík), jednoduchá a nenáročná obsluha (běžně obsluhovány ženami). Vázání balíků ručně PES páskou, PP motouzem nebo drátem.
Horizontální lisy:
Lisovací síla 8 tun – 32 tun, hmotnost balíku 40 kg – 600 kg, vhodné pro množství do 300 tun měsíčně v jednosměnném provozu jak pro ruční plnění, tak i dopravníky nebo manipulační technikou (UNC, VZV, atd.).
Vázání balíků ručně PES páskou, PP motouzem nebo drátem.
Kanálové, plnoautomatické lisy:
Lisovací síla 8,2 tun – 150 tun, hmotnost balíku 40 kg – 800 kg, vhodné pro jakékoliv množství odpadu. Možnost plnění ručně, dopravníky, vzduchotechnikou nebo manipulační technikou (UNC, VZV, atd.). Vázání balíků plnoautomaticky drátem nebo ručně PES páskou, PP motouzem nebo drátem.
Dodáváme nové lisy, použité lisy. I na použitý lis nabízíme garanci.
Zastoupení německého výrobce třídících linek ZENO pro Českou a Slovenskou republiku.
Plněautomatické linky na třídění a zpracování odpadů
Slouží k automatickému roztřídění průmyslových odpadů, primárně separovaných a směsných tuhých komunálních odpadů. Výstupem jsou jednotlivé složky materiálů dle požadavku provozovatele linek a jeho odběratelů, koncovým zařízením jsou v případě materiálů určených k recyklaci plněautomatické lisy HSM VK 5512 - HSM VK 12018 , při materiálech určených pro výrobu alternativního paliva je pak konec linky osazen drtičem ZENO.Plněautomatické třídění je zejména využíváno pro směsné komunální odpady, kde z důvodů hygienických není možné třídění pracovníky obsluhy linky.
Linky na výrobu alternativních paliv z odpadů
Slouží k využití spalitelných složek odpadů, a to jak průmyslových, tak i komunálních. Linka na vstupu upraví přijímaný materiál pomocí vhodného drtiče ZENO, dále jsou plněautomaticky vyseparovány veškeré nespalitelné nebo ke spalování nevhodné složky a spalitelné materiály na výstupu drtičem ZENO upraveny na požadovanou frakci, vesměs

Webové stránky společnosti: www.lfm.cz

LFM - servis s.r.o.

Firma LFM – servis s.r.o. má generální zastoupení výrobce HSM v ČR a SR pro prodej a servis lisů na zpracování odpadových materiálů ( papír, karton, folie, plast, PET, TETRA PAK, textil atd. ). Vertikální lisy s tlakem 3,5 t. - 62 t., horizontální lisy s tlakem 8 t. - 32 t, automatické kanálové lisy s tlakem 10 t. - 150 t. Vázání balíků ruční, plnoautomatické, PES páskou, motouzem nebo drátem. Máme vlastní výrobu dopravníků – pásové, řetězové, válečkové, apod. Od roku 2010 máme výhradní zastoupení německého výrobce třídících linek (linky pro výrobu alternativních paliv z odpadů). Dodáváme jak nové, tak použité stroje.
lisy na odpady, automatické kanálové lisy, třídírny odpadu, dopravníky na odpad

Kontaktní údaje:

Adresa:Suchý Vršek 2099/49, 158 00 Praha 5

www.lfm.cz
+420 251 624 916
lfm@lfm.cz
lfmsk@lfmsk.sk
fax: 251 624

Další prezentace:
lisy na odpady, automatické kanálové lisy, třídírny odpadu, dopravníky na odpadvertikální, horizontální a kanálové lisy odpadů, rovné pásové dopravníky, lomené řetězové dopravníky, třídící pulty a linky, nadzemní pulty a třídírnynadzemní třídicí linky a pulty na odpad, třídírny otevřené i uzavřené, cirkulární vibrační třídiče, lopatkové, šikmé, válcové a vzduchové třídičeprodej a servis lisů na odpadový materiál, třídící linky, dopravníky, třídící linky na komunální odpad, linky pro výrobu alternativních paliv z odpadůPaketovací lisy, vertikální lisy, plnoautomatické lisy, dopravníky na odpady, třídící linky, alternativní paliva, průmyslové lisování, odpady, třídění, likvidace, hydraulické lisy, dráty, PES pásky, motouzy, kontinuální lis, balíkovací lis, třídící linkytřídící linky na odpad, paketovací, plnoautomatické, vertikální a horizontální automatické lisy na odpady, na likvidaci odpadů, kontinuální lisy, třídírny komunálních odpadů, plněautomatické linky na výrobu alternativních paliv z odpadůrovné dopravníky na komunální odpad, paketovací lisy na odpady, třídicí linky, automatické lisy a třídírny komunálních odpadů, linky na výrobu alternativních paliv z odpadů, vertikální paketovací lisy, horizontální lisy, kanálovék plnoautomatické lisystroje pro vyprázdnění obsahu z balení, plněautomatické linky na třídění a zpracování odpadů, zmenšení odpadových surovin – papíru, kartonu, lepenky, folií, plastů, PET lahví, textilií, TETRA PAK, pěnové hmoty, pneumatiky a jiného odpadu a odpadkůautomatické lisy komunálních odpadů, automatické třídírny komunálních odpadů, vertikální a horizontální paketovací lisy na odpady, vertikální lisy odpadů, horizontální lisy odpadů, kanálové lisy, lomené řetězové dopravníky, rovné pásové dopravníkylinky na výrobu alternativních paliv z odpadů, nadzemní třídírny odpadů, třídící linky na komunální odpad, automatické třídící linky na odpad, dopravníky na odpad, paketovací lisy na odpady, třídicí pulty na odpad, nadzemní třídicí linky, lopatkový třídičdodávky technologií pro zpracování, třídění a úpravu odpadů, garanční a pogaranční servis pro lisy odpadů, vertikální lisy, horizontální lisy, kanálové lisy, lisy na odpady, linky na odpad, automatické kontinuální lisy, třídírny odpadů, paketovací lisy, dlisy na odpady, vertikální lisy, třídící linky na odpad, paketovací lisy na odpady, třídicí pulty na odpad, automatické lisy, třídírny odpadu, třídicí linkylisy na odpady, rovné pásové dopravníky, třídírny otevřené, třídírny uzavřené, linky na výrobu alternativních paliv z odpadů, vertikální lisy na odpady
 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.