vodovodní úsporné ventily a baterie pro veřejné sprchy a umývárny,sprchové hlavice, termoskopické ventily RADA, elektronické směšovací ventily, sprchové sestavy, splachovací systémy, filtrace mechanických nečistot

Společnost Koncept Ekotech s.r.o. nabízí komplexní řešení v oblasti hospodaření s vodou, konkrétně v oblasti úpravy, úspory a čerpání vody. Naše řešení jsou vhodná pro všechny provozy, kde je kladen důraz na ekologii (pasivní domy, zelené domy, průmyslové podniky), snížení nákladů na vodné a stočné ( úsporné ventily a baterie, alternativní zdroje vody - recyklace šedé vody, dešťová voda), hygienu a ochranu zdraví (veřejné sprchy, umývárny, toalety).
Jsme specialisté na veřejné sanitární instalace ( sportoviště, bazény, školy, školky, ubytovny, zdravotnická zařízení,administrativní budovy,průmyslové provozy,....) Hlavně pro ně jsou určeny samouzavírají tlačné ventily, bezdotykové ventily a baterie, mechanické termoskopické a elektronické směšovací ventily, termostatické infra a piezo systémy, sprchové hlavice a sprchové sestavy. Naše řešení poskytují uživatelům a provozovatelům jistotu bezpečného směšování vody, garantují úsporu vody, rychlou návratnost investice, odolnost zařízení v namáhaných provozech, dlouhou životnost a úsporu nákladů na údržbu a servis.Vyhovují i nejnáročnějším hygienickým požadavkům (ochrana proti legionele), ale i např. požadavkům na napojení na centrální TZB systém.
V oblasti úpravy vody nabízíme filtraci mechanických nečistot (přepážkové filtry, membránové filtry, pískové filtry), zařízení na prevenci vzniku a odstraňování vodního kamene, chemické úpravny kvality vody (změkčení, odželeznění), UV dezinfekci.
Dodáváme rovněž sanitární kalová čerpadla pro umyvadla, sprchy, pisoáry, WC, bidety, pračky, myčky,dřezy pro instalace mimo/pod úrovní odpadu a přečerpávací stanice na odpadní vodu pro širokou řadu aplikací.
Naší zvláštní specializací jsou bezpečnostní sprchy, které slouží k zajištění první pomoci, a to k oplachu očí, obličeje nebo celého těla proudem vody a jsou určeny pro zdraví ohrožující provozy ( zasažení nebezpečnou látkou především ve výrobních podnicích a laboratořích).
Naše společnost, stejně jako naši dodavatelé, je držitelem certifikátu kvality ISO 9001.
V České a Slovenské republice zastupujeme tyto výrobce/značky: PRESTO, RADA, KOHLER, ILISIN, JUDO, ELI, HYDROPATH, BIO UV, DELTA, TECMA, HOMA, HAWS, IWATER.

Webové stránky společnosti: www.koncept-ekotech.com

Koncept ekotech s.r.o.

vodovodní úsporné ventily a baterie pro veřejné sprchy a umývárny,sprchové hlavice, termoskopické ventily RADA, elektronické směšovací ventily, sprchové sestavy, splachovací systémy, filtrace mechanických nečistot,úpravny vody, tlačné ventily, filtry na vodu

Kontaktní údaje:

Adresa:Letohradská 54, 170 00 Praha 7

www.koncept-ekotech.com
+420 220 571 696
info@koncept-ekotech.cz
fax: 220 571 697

 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.