Itron Czech Republic, s.r.o.

Žádná jiná společnost nemá takovou celosvětovou působnost a služby jako Itron Czech Republic. Tvrdě pracujeme na prosazování lepších vztahů nejen se zákazníky ale i s koncovými uživateli. To znamená, že Itron Czech Republic je připraven obchodovat kdekoli jsou naši zákazníci bez ohledu na časové pásmo nebo na jazyk. Protože každý náš zákazník je svým způsobem jedinečný, naše víceoborové týmy slibují dodat jedinečné řešení, které odpovídá specifickým potřebám zákazníka. Nezáleží na tom, se kterou pobočkou Itron Czech Republic zákazník spolupracuje, vždy najdeme důkladné pochopení místních trhů s energiemi, které mohou být včleněny do mezinárodních standardů a potřeb.
Tento globální přístup k službám zákazníkům jim dává výhodu jednotné podpory na celosvětovém základu. Naše globálně propojené pobočky také poskytují výkonnou a účinnou komunikaci dovolující snadno přenášet informace.
V současném světě je rychlá komunikace prostřednictví e-mailu, faxu nebo mobilního telefonu považována za samozřejmou. Zlepšení obchodních vztahů záleží tedy na komunikačních systémech.
Za nejlepších okolností jsou dodavatelé a zákazníci ve stálém styku, což umožňuje aby byly potřeby zákazníků včleněny do strategie dodavatele. Taktéž služby nabízené dodavatelem jsou ihned přístupné zákazníkům.
Pracoviště Itron Czech Republic jsou v celém světě propojena prostřednictvím nejlepších intranetových sítí. Naši zaměstnanci zkoumají řešení, která již přinesla efektivní výsledek a na základě těchto informací vám pomáhají ve vašich odbytištích. To přináší vašim poskytovaným službám viditelnost, přesnost, výkonnost a spolehlivost.
Z naší nabídky jsme vybrali pro Vaši informaci několik současných systémů a služeb:
Systém odečtu měřidel spotřeby v M-Bus protokolu.
Mobilní systém radiového odečtu vodoměrů

Kontaktní údaje:

Adresa:Naskové 3/1100, 150 00 Praha 5 - Košíře

www.itron.cz
info.prague@itron.com
nada.sponarova@itron.com

měření elektřiny a elektrického proudu, bytový elektroměr, domovní elektroměr, dálkové odečty, actaris, aktarys, aktaris, itron, software pro odečet elektroměru, ACE, SL7000
Společnost Itron Czech Republic, s.r.o. vznikla přejmenováním firmy Actaris s.r.o., jako jeden z největších dodavatelů elektroměrů v České republice. ..
průmyslové, domovní a bytové statické i Indukční elektroměry, dálkové měření a odečty elektřiny a proudu, jednofázové a třífázové elektroměry, elektroměry průmyslové, 4Q/6Q, převodové i přímé, Mbus rozhranní
Společnost Itron Czech Republic, s.r.o. vznikla přejmenováním firmy Actaris s.r.o., jako jeden z největších dodavatelů elektroměrů v České republice. ..
nejlepší eletroměry pro maloodběr i velkoodběr, nejlevnější a nejspolehlivější elektroměry statické, průmyslové, domovní, bytové, profilové, vícetarifní, profilové, vícekvadrantní, indukční elektroměry, hromadné odečty a sbírání dat z elektroměrů
nejlepší eletroměry pro maloodběr i velkoodběr, nejlevnější a nejspolehlivější elektroměry statické, průmyslové, domovní, bytové, profilové, vícetarif..
prodej, servis, instalace, distribuce objemové vodoměry bytové, domovní, průmyslové; ultrazvukové měřiče tepla a chladu, kompaktní kapslové ultrazvukové měřiče tepla elektronické; domovní plynoměry; bytové elektroměry, systémy dálkového odečtu dat
Společnost je vedoucí společností na světovém trhu, která nabízí zařízení pro měření spotřeby vody, tepla, plynu a elektřiny. Dodává měřidla, odečtové..
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.