radiová technologie symphonic, vyúčtování tepla a vody podle skutečných spotřeb, rozdělovače topných nákladů, rádiové měřiče tepla a vodoměry, poměrové měření tepla, vyúčtování spotřeby tepla, stanovení spotřeby tepla, měřiče tepla pro vyúčtování nákladů

- Vodoměry pro měření individuální spotřebu vody. Ať se jedná o horkou či studenou vodu, v kuchyni, v koupelně či ve sklepě, v nových i starších typech budov
- Radiová technologie symphonic - maximální pohodlí a flexibilita ve vyúčtování tepla a vody podle skutečných spotřeb. Veškerá data získána z rozdělovačů topných nákladů, měřičů tepla či vodoměrů jsou přenášeny za pomocí rádia, bez nutnosti návštěvy bytů
- Poměrové měření tepla, indikátor – rozdělovač topných nákladů doprimo 3 ready je revolučním prvkem v systému pro rozdělování nákladů na vytápění. Osvědčená technologie pro zaregistrování údajů a vyúčtování spotřeby tepla
- Měřiče tepla pro vyúčtování nákladů na teplo a pro stanovení spotřeby tepla. Měří fyzický jmenovitý průtok (množství tepla) z toho důvodu jsou také někdy nazývány průtokoměry. Moderní technologie tohoto typu měření se skládá z vodoměru, dvou snímačů teploty a elektronickým kalkulátorem s LC displejem.
- Rozúčtování nákladů na energie je pro uživatele bytů docela složitá záležitost. Naše řešení přímo na míru umožňují jednoduché a efektivní řízení a přehled.

  • Přehledné rozúčtování všech nákladů na jednotlivé uživatele
  • V souladu s platnou legislativou, srozumitelné pro všechny strany
  • Větší přesnost díky zabudovaným kontrolním systémům
- - Různé typy rozúčtování na míru požadavkům zákazníka
o - Archivace a dostup k odečtům přístrojů
o - Rozsáhlá nabídka hlášení a analýz nutných pro management nemovitostí
o - Archivace rozúčtovacích dokumentů
radiová technologie symphonic, vyúčtování tepla a vody podle skutečných spotřeb, rozdělovače topných nákladů, rádiové měřiče tepla a vodoměry, poměrové měření tepla, vyúčtování spotřeby tepla, stanovení spotřeby tepla, měřiče tepla pro vyúčtování nákladů

Webové stránky společnosti: www.ista.cz

Ista Česká republika s.r.o.

Společnost ista česká republika s.r.o. se od roku 1992 v České republice zabývá především rozúčtováním nákladů na teplo a vodu. Naše systémová řešení umožňují vzniklé náklady za pomocí provedených odečtů na indikátorech - rozdělovačích topných nákladů, vodoměrech a měřičích tepla evidovat a spravedlivě rozdělovat mezi jednotlivé uživatele bytových jednotek. Poměrové měření je stále jednodušší díky novým a spolehlivým technologiím, jako jsou například radiové systémy symphonic. Zároveň společnost ista Česká republika s.r.o. pomáhá dosahovat značných úspor v nákladech na teplo instalacemi termoregulačních ventilů, regulacemi otopných soustav a nově zavedeným patním měřením teplé vody.

 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.