měření a regulace tepla a energií, individuální spotřeba tepla, spotřeby vody, vodoměry, měřiče tepla, poměrové měření tepla, poměrové měřiče tepla, indikátory, portálové služby, radiové systémy, radiové měření tepla, radiové vodoměry, ultrazvukové měřiče

ista je jednou z celosvětově vedoucích společností poskytujících služby v oblasti měření tepla, spotřeb teplé a studené vody a řízení energií pro větší energetickou efektivitu budov - převážně pro bytové domy a nebytové prostory. Snažíme se o to, aby individuální spotřeba energií, tepla a vody byla transparentní.
Pomáháme správcům budov, majitelům nemovitostí a jednotlivým uživatelům bytů na celém světě měřit, rozúčtovávat a řídit individuální spotřebu tepla, vody a energií.
K tomuto jako základ slouží hardwarové komponenty založené na ultramoderní radiové a měřící technologii. Zahrnují radiové:
• indikátory - rozdělovače topných nákladů,
• vodoměry,
• měřiče tepla,
Přinášíme řešení našim zákazníkům a uživatelům bytů v oblasti řízení zdrojů. S využitím našeho ista radiového systému, jsou veškeré údaje o spotřebě zobrazeny díky rádiové technologii a zároveň uživatelům k dispozici na online webovém portálu nebo aplikaci. Každý si takto může využívání zdrojů a energií řídit nezávisle a zároveň individuálně kontrolovat svou spotřebu tepla, teplé a studené vody. S velmi nízkými investicem tak mohou být energie, zdroje, náklady a tím i znečistění ovzduší být významně redukovány - vše v souladu s individuálními požadavky jednotlivých uživatelů.
měření a regulace tepla a energií, individuální spotřeba tepla, spotřeby vody, vodoměry, měřiče tepla, poměrové měření tepla, poměrové měřiče tepla, indikátory, portálové služby, radiové systémy, radiové měření tepla, radiové vodoměry, ultrazvukové měřiče tepla

Webové stránky společnosti: www.ista.cz

Ista Česká republika s.r.o.

Společnost ista česká republika s.r.o. se od roku 1992 v České republice zabývá především rozúčtováním nákladů na teplo a vodu. Naše systémová řešení umožňují vzniklé náklady za pomocí provedených odečtů na indikátorech - rozdělovačích topných nákladů, vodoměrech a měřičích tepla evidovat a spravedlivě rozdělovat mezi jednotlivé uživatele bytových jednotek. Poměrové měření je stále jednodušší díky novým a spolehlivým technologiím, jako jsou například radiové systémy symphonic. Zároveň společnost ista Česká republika s.r.o. pomáhá dosahovat značných úspor v nákladech na teplo instalacemi termoregulačních ventilů, regulacemi otopných soustav a nově zavedeným patním měřením teplé vody.

 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.