Ista Česká republika s.r.o.

Společnost ista česká republika s.r.o. se od roku 1992 v České republice zabývá především rozúčtováním nákladů na teplo a vodu. Naše systémová řešení umožňují vzniklé náklady za pomocí provedených odečtů na indikátorech - rozdělovačích topných nákladů, vodoměrech a měřičích tepla evidovat a spravedlivě rozdělovat mezi jednotlivé uživatele bytových jednotek. Poměrové měření je stále jednodušší díky novým a spolehlivým technologiím, jako jsou například radiové systémy symphonic. Zároveň společnost ista Česká republika s.r.o. pomáhá dosahovat značných úspor v nákladech na teplo instalacemi termoregulačních ventilů, regulacemi otopných soustav a nově zavedeným patním měřením teplé vody.

Kontaktní údaje:

Adresa:Jeremiášova947, 155 00 Praha 5

www.ista.cz
+420 296 337 511
ista@ista.cz

měření a regulace tepla a energií, individuální spotřeba tepla, spotřeby vody, vodoměry, měřiče tepla, poměrové měření tepla, poměrové měřiče tepla, indikátory, portálové služby, radiové systémy, radiové měření tepla, radiové vodoměry, ultrazvukové měřiče
ista je jednou z celosvětově vedoucích společností poskytujících služby v oblasti měření tepla, spotřeb teplé a studené vody a řízení energií pro větš..
radiová technologie symphonic, vyúčtování tepla a vody podle skutečných spotřeb, rozdělovače topných nákladů, rádiové měřiče tepla a vodoměry, poměrové měření tepla, vyúčtování spotřeby tepla, stanovení spotřeby tepla, měřiče tepla pro vyúčtování nákladů
- Vodoměry pro měření individuální spotřebu vody. Ať se jedná o horkou či studenou vodu, v kuchyni, v koupelně či ve sklepě, v nových i starších typec..
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.