přístupové systémy a systémy pro kontrolu docházky žáků, informace rodičům pro školy, školky, úřady, kontrola pomocí mobilního telefonu s NFC, přístupový a docházkový systém s dálkovou správou, klíčový trezor - správa klíčů, kontrola docházky žáků

přístupové systémy a systémy pro kontrolu docházky žáků, informace rodičům pro školy, školky, úřady, kontrola pomocí mobilního telefonu s NFC, přístupový a docházkový systém s dálkovou správou, klíčový trezor - správa klíčů, kontrola docházky žáků

Webové stránky společnosti: www.ima.cz

IMA s.r.o.

IMA s.r.o. (Institut mikroelektronických aplikací) působí na trhu od roku 1992. Je výhradně českou společností, která se orientuje na rozvoj a nabídku systémů využívajících identifikační a biometrické technologie. V současné době je IMA předním dodavatelem identifikačních systémů pro firemní a veřejnou a státní sféru.
* Distribuce kompletních identifikačních systémů pro celou Českou republiku včetně speciálních služeb: testování nejnovějších technologií, zabezpečení systémů proti defraudacím, uplatnění vlastních řešení ve spolupráci se zahraničními dodavateli atd.
* Kromě vlastních produktů a řešení IMA poskytuje vývojové kapacity pro špičkové partnery na světovém trhu, jakými jsou např. Ingenico, Bull nebo SPT Publicom.
* Třetí hlavní oblast zájmu společnosti IMA se realizuje v tzv. inkubátoru, v rámci kterého firma poskytuje expertizy a konzultace a účastní se přípravy mezinárodních standardů a řešení projektů Evropské komise (eEurope, Platforma i2010, Rámcový program FP7…).
Co nabízíme klientům:
* Naším cílem je najít pro každého zákazníka ideální řešení respektující jeho finanční, technické i organizační požadavky.
* Tvorba a zavedení identifikačního systému není jednorázovou záležitostí. Systém se buduje s dlouhodobým výhledem a jeho rozvoj je předurčen počáteční důkladnou přípravou - analýzou prostředí a všech možných řešení. ( více ›› viz. Průběh zakázky )
* Profesionálním přínosem společnosti IMA je vyhledání takového řešení, které není zbytečně složité (a drahé) a zároveň pokrývá současné i pravděpodobné budoucí potřeby klienta.
* Praktická aplikace vyžaduje spolehlivé komponenty a podrobnou znalost jejich vlastností a funkcí. Úspěch totiž nespočívá pouze ve výběru typu identifikačního prvku (karty), ale v integraci a smysluplnosti jejího využití.
* Společnost IMA zaručuje slučitelnost systému s mezinárodními standardy, a tím možnost integrace daného systému do prostředí EU. Zároveň využíváme zkušeností s přípravou standardů a norem, s testováním technologie jako i s harmonizací projektů a prostředí, ve kterých jsou provozovány.
* U dodávaných systémů nabízíme spolupráci při komplexním řešení systému, který je stavěn jako otevřená mozaika a při správné koncepci je ho možné obohacovat o další doplňkové služby. Tak lze například identifikační kartu, původně určenou pro docházkový systém, používat pro výběr nápojů z výdejových automatů, povolení přístupu ke kopírovacím strojům, pro sledování a řízení průchodů dveřmi, pro výdej jídel v závodní jídelně atd. Kartu lze využít i jako jízdenku pro autobusovou přepravu zaměstnanců či pro bezpečný přístup k osobním počítačům.
* Komplexní řešení zakázky také zpravidla zahrnuje vyškolení vybraných pracovníků pro zajištění běžné údržby, grafický návrh systému, výrobu, personalizaci a řízení oběhu karet.
biometrické, docházkové, vstupní a přístupové systémy, snímače otisku prstu, samoobslužné informační a platební kiosky, snímače bezkontaktních karet

Kontaktní údaje:

Adresa:Na Valentince 1003/1, 150 00 Praha 5 - Smíchov

www.ima.cz
+420 251 081 097
ima@ima.cz
fax: 251 081 066

Další prezentace:
automaty na výdej, evidenci a distribuci pracovních ochranných pomůcek, pracovních rukavic, obuvy, oděvů, spotřebního materiálu, pracovní drogerie, brýlí, montérek, bot, osušek, ručníků, nářadímobilní sběr dat o zaměstnancích a výkonech, lokalizace a tracking věcí, osob a předmětů, bezdrátová čidla prostředí, řízení výdejových automatůIdentifikační, přístupové a docházkové systémy, Parkovací systémy, Platební a stravovací systémy, Věrnostní systémy, Identifikační kartybiometrické, docházkové, vstupní a přístupové systémy, snímače otisku prstu, samoobslužné informační a platební kiosky, snímače bezkontaktních karetbiometrická identifikace, identifikační, přístupové, biometrické, parkovací, docházkové a vstupní systémy pro firemní, veřejnou a státní sféru, výrobní podniky, organizace, firmy, budovy, objektyidentifikační systémy, přístupový a docházkový systém, samoobslužné informační a platební kiosky, plastové identifikační karty, snímače otisku prstů, SNÍMAČE ASR 603+ a ASR 605+, Terminál CKP-2, TISKÁRNA ELTRON P310, ZÁLOHOVANÝ ZDROJ ELSY SZ4Aautomaty pro výdej, evidence a distribuci pracovních ochranných pomůcek, pracovních rukavic, obuvy, oděvů, spotřebního materiálu, pracovní drogerie, brýlí, montérek, bot, osušek, ručníků, na nářadíautomaty pro výdej a evidenci pracovních ochranných pomůcek, pracovních ochranných rukavic, pracovní obuvy, pracovních ochranných oděvů, pracovní drogerie, pracovních brýlí, evidence pracovních osušek a ručníků, pracovního nářadí, spotřebního materiáluvstupní a přístupové systémy pro bytové domy, bytová družstva, SVJ, identifikační systémy pro budovy, vstupní systémy pro firmy, přístupové systémy pro objekty a průmyslové haly, biometrické docházkové karty pro podniky, samoobslužné platební kioskymobilní docházkové a kontrolní systémy pro evidenci příchodu zaměstnanců, docházky, identifikace osob, předmětů, strojů, zařízení, materiálu pomocí mobilního telefonu, mobilní identifikační docházkový systém, on-line mobilní kontrola a evidence docházkyautomatický výdej, kontrola, distribuce a evidence pracovních ochranných pomůcek, výdej pracovních oděvů, distribuce spotřebního materiálu, evidence pracovní obuvi, pracovních rukavic, spotřebního materiálu, výdej pracovního nářadí, pracovní drogerieautomatický výdej, kontrola, distribuce a evidence pracovních ochranných pomůcek, výdej pracovních oděvů, distribuce spotřebního materiálu, evidence pracovní obuvi, pracovních rukavic, spotřebního materiálu, výdej pracovního nářadí, pracovní drogerieidentifikace bezkontaktní identifikační kartou a mobilním telefonem s NFC, identifikace i správa oprávnění mobilním telefonem, identifikační systémy a systémy kontroly vstupu pomocí mobilního telefonu s NFC, otevírání dveří mobilem, identifikace mobilemdocházkové systémy pro organizace, systémy pro zpracování docházky, systémy pro zpracování mezd a personalistiky, samoobslužné informační kiosky, biometrická identifikace pro firmy, vstupní systémy pro výrobní podniky, docházkové karty, docházkaon-line sledování přítomnosti, pochůzek a docházky zaměstnanců pro městské i obecní úřady, monitorování pohybu, docházky a přítomnosti na pracovišti zaměstnanců mobilním telefonem s NFC, sledování pohybu osob po městě, on-line identifikační systémymobilní systémy identifikace bezkontaktní kartou a mobilním telefonem s NFC, univerzální sysmémy vstupů a identifikace, identifikace bezkontaktní kartou, přístupové a identifikační systémy pomocí mobilního telefonu s NFC, monitorování přístupů a docházkydocházkové systémy pro úřady, města, obce, vstupní systémy pro organizace, identifikační systémy, snímače otisku prstů, docházkové karty, identifikační karty, biometrická identifikace pro organizace, identifikační docházkové karty, snímače bezkontaktních identifikace mobilem s NFC, identifikace telefonem s NFC, mobilní kontrola docházky, mobilní evidence docházky, on-line sledování přítomnosti a docháky, samoobslužné informační kiosky, samoobslužné platební kiosky, systémy personalistiky, otevírání dveří automatický výdej a evidence pracovních ochranných pomůcek, pracovní obuvy, montérek, pracovních brýlí, pracovních bot a rukavic, pracovního nářadí, osušek, ručníků, pracovních oděvů, pracovního materiáluIMAtreck - sledování provozu a pohybu manipulačních prostředků, osob i věcí, nižší náklady za provoz manipulační techniky, snížení nákladů za vysokozdvižné i nízkozdvižné vozíky, logistiku, počty výskytů v čase, analýza a optimalizace skladu i provozuIMAtreck - sledování provozu a pohybu manipulačních prostředků, osob i věcí, nízké náklady na provoz manipulační techniky, snížení nákladů za vysokozdvižné i nízkozdvižné vozíky, logistiku, počty výskytů v čase, analýza a optimalizace skladů i provozůautomatický výdej a evidence pracovní obuvy, pracovních ochranných pomůcek, pracovních brýlí, montérek, pracovních rukavic a bot, pracovního nářadí, ručníků, osušek, pracovních oděvů, pracovního materiálu, pracovních nástrojůmobilní sběr dat o zaměstnancích a výkonech, lokalizace a tracking věcí, osob a předmětů, bezdrátová čidla prostředí, řízení výdejových automatůautomatický výdej a evidence pracovních ochranných půmůcek, výdej pracovních pomůcek a drobného materiálu, kontrola evidence pracovních pomůcekautomatický výdej a evidence pracovních ochranných půmůcek, výdej pracovních pomůcek a drobného materiálu, kontrola evidence pracovních pomůcek
 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.