IMAtreck - sledování provozu a pohybu manipulačních prostředků, osob i věcí, nižší náklady za provoz manipulační techniky, snížení nákladů za vysokozdvižné i nízkozdvižné vozíky, logistiku, počty výskytů v čase, analýza a optimalizace skladu i provozu

IMAtreck - sledování provozu a pohybu manipulačních prostředků, osob i věcí, nižší náklady za provoz manipulační techniky, snížení nákladů za vysokozdvižné i nízkozdvižné vozíky, logistiku, počty výskytů v čase, analýza a optimalizace skladu i provozu

Webové stránky společnosti: www.ima.cz

IMA s.r.o.

IMA s.r.o. (Institut mikroelektronických aplikací) působí na trhu od roku 1992. Je výhradně českou společností, která se orientuje na rozvoj a nabídku systémů využívajících identifikační a biometrické technologie. V současné době je IMA předním dodavatelem identifikačních systémů pro firemní a veřejnou a státní sféru.
* Distribuce kompletních identifikačních systémů pro celou Českou republiku včetně speciálních služeb: testování nejnovějších technologií, zabezpečení systémů proti defraudacím, uplatnění vlastních řešení ve spolupráci se zahraničními dodavateli atd.
* Kromě vlastních produktů a řešení IMA poskytuje vývojové kapacity pro špičkové partnery na světovém trhu, jakými jsou např. Ingenico, Bull nebo SPT Publicom.
* Třetí hlavní oblast zájmu společnosti IMA se realizuje v tzv. inkubátoru, v rámci kterého firma poskytuje expertizy a konzultace a účastní se přípravy mezinárodních standardů a řešení projektů Evropské komise (eEurope, Platforma i2010, Rámcový program FP7…).
Co nabízíme klientům:
* Naším cílem je najít pro každého zákazníka ideální řešení respektující jeho finanční, technické i organizační požadavky.
* Tvorba a zavedení identifikačního systému není jednorázovou záležitostí. Systém se buduje s dlouhodobým výhledem a jeho rozvoj je předurčen počáteční důkladnou přípravou - analýzou prostředí a všech možných řešení. ( více ›› viz. Průběh zakázky )
* Profesionálním přínosem společnosti IMA je vyhledání takového řešení, které není zbytečně složité (a drahé) a zároveň pokrývá současné i pravděpodobné budoucí potřeby klienta.
* Praktická aplikace vyžaduje spolehlivé komponenty a podrobnou znalost jejich vlastností a funkcí. Úspěch totiž nespočívá pouze ve výběru typu identifikačního prvku (karty), ale v integraci a smysluplnosti jejího využití.
* Společnost IMA zaručuje slučitelnost systému s mezinárodními standardy, a tím možnost integrace daného systému do prostředí EU. Zároveň využíváme zkušeností s přípravou standardů a norem, s testováním technologie jako i s harmonizací projektů a prostředí, ve kterých jsou provozovány.
* U dodávaných systémů nabízíme spolupráci při komplexním řešení systému, který je stavěn jako otevřená mozaika a při správné koncepci je ho možné obohacovat o další doplňkové služby. Tak lze například identifikační kartu, původně určenou pro docházkový systém, používat pro výběr nápojů z výdejových automatů, povolení přístupu ke kopírovacím strojům, pro sledování a řízení průchodů dveřmi, pro výdej jídel v závodní jídelně atd. Kartu lze využít i jako jízdenku pro autobusovou přepravu zaměstnanců či pro bezpečný přístup k osobním počítačům.
* Komplexní řešení zakázky také zpravidla zahrnuje vyškolení vybraných pracovníků pro zajištění běžné údržby, grafický návrh systému, výrobu, personalizaci a řízení oběhu karet.
biometrické, docházkové, vstupní a přístupové systémy, snímače otisku prstu, samoobslužné informační a platební kiosky, snímače bezkontaktních karet

Kontaktní údaje:

Adresa:Na Valentince 1003/1, 150 00 Praha 5 - Smíchov

www.ima.cz
+420 251 081 097
ima@ima.cz
fax: 251 081 066

Další prezentace:
automaty na výdej, evidenci a distribuci pracovních ochranných pomůcek, pracovních rukavic, obuvy, oděvů, spotřebního materiálu, pracovní drogerie, brýlí, montérek, bot, osušek, ručníků, nářadímobilní sběr dat o zaměstnancích a výkonech, lokalizace a tracking věcí, osob a předmětů, bezdrátová čidla prostředí, řízení výdejových automatůIdentifikační, přístupové a docházkové systémy, Parkovací systémy, Platební a stravovací systémy, Věrnostní systémy, Identifikační kartybiometrické, docházkové, vstupní a přístupové systémy, snímače otisku prstu, samoobslužné informační a platební kiosky, snímače bezkontaktních karetbiometrická identifikace, identifikační, přístupové, biometrické, parkovací, docházkové a vstupní systémy pro firemní, veřejnou a státní sféru, výrobní podniky, organizace, firmy, budovy, objektyidentifikační systémy, přístupový a docházkový systém, samoobslužné informační a platební kiosky, plastové identifikační karty, snímače otisku prstů, SNÍMAČE ASR 603+ a ASR 605+, Terminál CKP-2, TISKÁRNA ELTRON P310, ZÁLOHOVANÝ ZDROJ ELSY SZ4Aautomaty pro výdej, evidence a distribuci pracovních ochranných pomůcek, pracovních rukavic, obuvy, oděvů, spotřebního materiálu, pracovní drogerie, brýlí, montérek, bot, osušek, ručníků, na nářadíautomaty pro výdej a evidenci pracovních ochranných pomůcek, pracovních ochranných rukavic, pracovní obuvy, pracovních ochranných oděvů, pracovní drogerie, pracovních brýlí, evidence pracovních osušek a ručníků, pracovního nářadí, spotřebního materiáluvstupní a přístupové systémy pro bytové domy, bytová družstva, SVJ, identifikační systémy pro budovy, vstupní systémy pro firmy, přístupové systémy pro objekty a průmyslové haly, biometrické docházkové karty pro podniky, samoobslužné platební kioskymobilní docházkové a kontrolní systémy pro evidenci příchodu zaměstnanců, docházky, identifikace osob, předmětů, strojů, zařízení, materiálu pomocí mobilního telefonu, mobilní identifikační docházkový systém, on-line mobilní kontrola a evidence docházkyautomatický výdej, kontrola, distribuce a evidence pracovních ochranných pomůcek, výdej pracovních oděvů, distribuce spotřebního materiálu, evidence pracovní obuvi, pracovních rukavic, spotřebního materiálu, výdej pracovního nářadí, pracovní drogerieautomatický výdej, kontrola, distribuce a evidence pracovních ochranných pomůcek, výdej pracovních oděvů, distribuce spotřebního materiálu, evidence pracovní obuvi, pracovních rukavic, spotřebního materiálu, výdej pracovního nářadí, pracovní drogerieidentifikace bezkontaktní identifikační kartou a mobilním telefonem s NFC, identifikace i správa oprávnění mobilním telefonem, identifikační systémy a systémy kontroly vstupu pomocí mobilního telefonu s NFC, otevírání dveří mobilem, identifikace mobilemdocházkové systémy pro organizace, systémy pro zpracování docházky, systémy pro zpracování mezd a personalistiky, samoobslužné informační kiosky, biometrická identifikace pro firmy, vstupní systémy pro výrobní podniky, docházkové karty, docházkaon-line sledování přítomnosti, pochůzek a docházky zaměstnanců pro městské i obecní úřady, monitorování pohybu, docházky a přítomnosti na pracovišti zaměstnanců mobilním telefonem s NFC, sledování pohybu osob po městě, on-line identifikační systémymobilní systémy identifikace bezkontaktní kartou a mobilním telefonem s NFC, univerzální sysmémy vstupů a identifikace, identifikace bezkontaktní kartou, přístupové a identifikační systémy pomocí mobilního telefonu s NFC, monitorování přístupů a docházkypřístupové systémy a systémy pro kontrolu docházky žáků, informace rodičům pro školy, školky, úřady, kontrola pomocí mobilního telefonu s NFC, přístupový a docházkový systém s dálkovou správou, klíčový trezor - správa klíčů, kontrola docházky žákůdocházkové systémy pro úřady, města, obce, vstupní systémy pro organizace, identifikační systémy, snímače otisku prstů, docházkové karty, identifikační karty, biometrická identifikace pro organizace, identifikační docházkové karty, snímače bezkontaktních identifikace mobilem s NFC, identifikace telefonem s NFC, mobilní kontrola docházky, mobilní evidence docházky, on-line sledování přítomnosti a docháky, samoobslužné informační kiosky, samoobslužné platební kiosky, systémy personalistiky, otevírání dveří automatický výdej a evidence pracovních ochranných pomůcek, pracovní obuvy, montérek, pracovních brýlí, pracovních bot a rukavic, pracovního nářadí, osušek, ručníků, pracovních oděvů, pracovního materiáluIMAtreck - sledování provozu a pohybu manipulačních prostředků, osob i věcí, nízké náklady na provoz manipulační techniky, snížení nákladů za vysokozdvižné i nízkozdvižné vozíky, logistiku, počty výskytů v čase, analýza a optimalizace skladů i provozůautomatický výdej a evidence pracovní obuvy, pracovních ochranných pomůcek, pracovních brýlí, montérek, pracovních rukavic a bot, pracovního nářadí, ručníků, osušek, pracovních oděvů, pracovního materiálu, pracovních nástrojůmobilní sběr dat o zaměstnancích a výkonech, lokalizace a tracking věcí, osob a předmětů, bezdrátová čidla prostředí, řízení výdejových automatůautomatický výdej a evidence pracovních ochranných půmůcek, výdej pracovních pomůcek a drobného materiálu, kontrola evidence pracovních pomůcekautomatický výdej a evidence pracovních ochranných půmůcek, výdej pracovních pomůcek a drobného materiálu, kontrola evidence pracovních pomůcek
 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.