produkty, technologie a školení pro štíhlou údržbu, ušetřit náklady za štíhlou údržbu, bezporuchový provoz a školení pracovníků údržby v průmyslu, preventivní průmyslová údržba, generální opravy, ochrana povrchu produktů a výrobků, průmyslové lepení

Společnost HENKEL ČR nabízí prodej chemických produktů a poradenství v oblasti údržby, oprav a generálních oprav. Řešení požadavků zákazníků moderními technologiemi údržby včetně školení pracovníků údržby.
Společnost HENKEL ČR nabízí produkty a technologie pro štíhlou údržbu. Úspora nákladů, plynulý bezporuchový provoz, prodloužení životnosti strojů a zařízení, jsou klíčovými aspekty konkurenceschopnosti každého výrobního závodu. Moderní chemické produkty Loctite poskytují zákazníkům zmíněnou konkurenční výhodu, jejich vysoká přidaná hodnota má zásadní vliv na ekonomiku údržby. Preventivní údržba stejně jako generální opravy provedené správnými technologiemi ve správný čas – to je předmětem našich seminářů „Jak na to v údržbě“, který doplňuje komplexní nabídku společnosti HENKEL ČR na poli průmyslové údržby. Jsme rovněž poskytovatelé předních technologií v údržbě, provádíme školení pracovníků údržby. Dobře vyškolený a vybavený zaměstnanec údržby je konkurenční výhodou, šetří náklady a zajišťuje plynulý provoz strojních zařízení, minimalizuje prostoje. Sledujeme moderní trendy v údržbě a reagujeme na ně, jsme partnerem pro všechny druhy provozované údržby.
produkty, technologie a školení pro štíhlou údržb, ušetřit náklady za štíhlou údržbu, bezporuchový provoz a školení pracovníků údržby v průmyslu, preventivní průmyslová údržba, generální opravy, ochrana povrchu produktů a výrobků, průmyslové těsnění a lepení, Total Productive Maintenance

Webové stránky společnosti: www.loctite.com

Henkel ČR s.r.o.

Společnost HENKEL ČR je největším dodavatelem průmyslové chemie, lepidel a tmelů. Značky Loctite a Teroson. Vteřinová lepidla, epoxidová lepidla, anaerobní lepidla, UV lepidla, silikonová lepidla a tmely, polyuretany, tavná lepidla, bytylkaučuky, disperzní lepidla. Zajišťování a utěsňování závitů a přírub, upevňování nábojů, lepení, zalévání, ochrana povrchu. Dávkovací a nanášecí zařízení. Produkty pro výrobu elektromotorů, transformátorů a ručního nářadí. Společnost rovněž nabízí špičkové inovativní produkty v oblasti lepení umožňující nový design výrobků a úsporu nákladů při zachování hodnoty pro spotřebitele, popř. Zvýšení přidané hodnoty otevřením nových konstrukčních možností. Loctite, štíhlá údržba, generální opravy, opravy, údržba, úspora nákladů, servis strojů a zařízení, produktivita práce, životnost zařízení, ochrana povrchu, oprava potrubí, oprava čerpadel

Kontaktní údaje:

Adresa:U Průhonu 10, 170 04 Praha 7

www.loctite.com
loctite.cz@henkel.com

Další prezentace:
průmyslové lepení a těsnění, průmyslová lepidla - vteřinová, epoxidová, anaerobní, disperzní, tavná, silikonová, tmely, polyuretany, bytylkaučukyprůmyslové lepidla, utěsňování závitů a přírub, upevňování nábojů, zalévací materiály a hmoty, produkty pro výrobu elektromotorů, transformátorů a ručního nářadíprůmyslová lepidla do výroby, pro zajišťování závitů, těsnění trubkových závitů, upevňování, plošná těsnění, průmyslové zajišťovací závity na kovy, ocel, hliník, povrstvené povrchy(poniklované, pozinkované), mosaz, měď, železoLoctite, kyanoakrylátová průmyslová lepidla, průmyslové lepení, tmelení, těsnění, epoxidová, vteřinová, anaerobní a akrylátová lepidla, UV lepidla, polyuretanové tmely, dávkovací zařízeníprůmyslová lepidla pro údržbu, vteřinová, epoxidová a anaerobní lepidla Loctite, polyuretanové tmely, průmyslové těsnění, zajišťování šroubů, lepení ložisek, těsnění a přírub, maziva proti zadření, kovem plněné tmely, zalévací hmoty, ochrana povrchuprůmyslová tavná lepidla, zalévací hmoty, ochrana povrchu, průmyslové lepení, těsnění, průmyslové lepidla - vteřinová, epoxidová, disperzní, silikonová, anaerobní, kyanoakrylátová, speciální lepidla pro průmysl a výrobu, pro lepení ložisek, těsnění přírubprůmyslová štíhlá údržba, oprava povrchu, školení pro údržbu strojů ve výrobě, opravy strojů a zařízení, Loctite, kovem plněné tmely, úspora nákladů za údržbu, lepení, tmelení, prodloužení životnost výrobků, průmyslová lepidla pro opravu a servis strojůštíhlá údržba, oprava povrchu, školení pro údržbu, opravy strojů a zařízení v průmyslu, průmyslové lepidla Loctite, kovem plněné tmely, úspora nákladů za údržbu, prodloužení životnosti výrobků, průmyslová údržba, opravy, generální oprava, servis strojůprůmyslová lepidla, průmyslové lepení, ochrana povrchu produktů a výrobků, silanem modifikované polyuretany a polymery, lepidla pro lepení ložisek a zajišťování šroubů, konstrukční průmyslová lepidla pro epoxidy, silikony, akryláty, abrazivní povlakyprůmyslové zajišťovací závity na poniklované povrchy, zajišťovací závity na měď, mosaz, železo, kovy, ocel, hliník, lepidla pro zajišťování závitů, průmyslová lepidla pro těsnění trubkových závitů, průmyslové lepidla, zalévací materiály pro průmyslNástroj pro výběr vhodného lepidla, průmyslové lepidla pro výrobu, LOCTTIE, vteřinová lepidla, LOCTITE 4090, epoxidová lepidla, spojování materiálů, technologie výroby, těsnění, štíhlá výroba, zajišťování šroubů, lepení ložisek, těsnění závitů, těsnění přúspora nákladů za průmyslové lepení, ochrana povrchu, štíhlá výroba, školení pro výrobu, lepení pro výrobu strojů a zařízení, konstrukční lepidla, prodloužení životnosti strojů a výrobků, lepidla pro průmyslovou údržbu, generální oprava i servis strojů a PROTISKLUZOVÝ NÁTĚR LOCTITE 6315, průmyslová lepidla do výroby, LOCTTIE, vteřinová lepidla, LOCTITE 4090, epoxidové lepidlo, spojování materiálů a technologie výroby v průmyslu,těsnění, štíhlá výroba, zajišťování šroubů, lepení ložisek, konstrukční lepeníúspora nákladů za lepení, ochrana povrchu, štíhlá údržba, lepení a tmelení pro výrobu strojů a zařízení, průmyslová konstrukční lepidla, prodloužení životnosti strojů a zařízení, průmyslová lepidla pro průmyslovou údržbu, generální oprava i servis strojů průmyslová chemie, dávkování průmyslové chemie ve výrobě, úspora pracovní síly, zvýšení konkurenceschopnostidávkovací systémy průmyslové chemie, plně automatizované systémy dávkování chemie pro ruční i automatizované provozy, zvýšení produktivity dávkováníuniverzální konstrukční průmyslová lepidla Loctite, průmyslová lepidla Loctitehybridní konstrukční průmyslová lepidla Loctite, průmyslová lepidla, odolnost konstrukčních lepidel, pevná konstrukční průmyslová lepidla
 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.