Průmyslové rohože, sorbenty, vapex, prodej sorbentů, havarijní souprava, olejové hospodářství, chemické světlo, dodávka bezpečnostní značení, lapol, norné stěny, odmašťovače kapalin, bezpečnostní nože, řešení úniku kapalin, lapoly, náplně do lapolů

Nabízíme sorbenty, havarijní soupravy, prostředky pro vybavení dílen a řešení úniku kapalin. Prodáváme chemické světlo, lightstick svítící tyčinky, plastové sudy, havarijní sady, náhradu za sorbent Vapex, lapoly a náplně do lapolů, odlučovače oleje, norné stěny, sorbent Absodan, textilní sorbenty Eusorb, průmyslové rohože, gumové rohože a plastové kontejnery. Nabízíme bezpečnostní značení, požární a nouzové značky, fotoluminiscenční tabulky a barvy, ADR značení, bezpečnostní nože.

Webové stránky společnosti: www.happyend.cz

Happy End CZ, a.s.

Nabízíme sorbenty, havarijní soupravy, prostředky pro vybavení dílen a řešení úniku kapalin. Prodáváme chemické světlo, lightstick svítící tyčinky, plastové sudy, havarijní sady, náhradu za sorbent Vapex, lapoly a náplně do lapolů, odlučovače oleje, norné stěny, sorbent Absodan, textilní sorbenty Eusorb, průmyslové rohože, gumové rohože a plastové kontejnery. Nabízíme bezpečnostní značení, požární a nouzové značky, fotoluminiscenční tabulky a barvy, ADR značení, bezpečnostní nože.

Kontaktní údaje:

Adresa:Argentinská 3, 170 00 Praha 7

www.happyend.cz
informace@happyend.cz

 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.